Библиотека
  • Регистрација

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ – 8. септембар

*Треба учити све док нешто не знаш и докле год живиш. Еурипид

 

То је дан који треба да нас опомене и подсети на 1.350.000 неписмених у Србији, што сигурно није коначан број ако се узме у обзир да је граница писмености далеко померена од основног познавања писма и читања текста. Како време 21. века захтева и документациону, квантитативну и информатичку писменост, као и познавање страних језика и коришћење различитих медија у готово свакодневној комуникацији – потреба за сталним описмењавањем и писмених сасвим је разумљива.

 

*Не учимо за школу, него за живот. Сенека

Наша школа доприноси смањењу броја неписмених у Србији тако што је, као прва и за сада једина школа у Београду, реализатор пројекта ДРУГА ШАНСА. Функционално основно образовање одраслих одвија се по предвиђеном програмском садржају распоређеном у три циклуса. Наставу реализују професори одговарајућих квалификација, те ученици Друге шансе имају изванредну прилику да се образују и тако омогуће себи право на рад и квалитетнији живот.

*Ни у једно доба живота није прекасно да се учи оно што је потребно. Св. Августин

 


Мисао дана

„Из молитвeника свога покидала сам била свe листовe.
Потпуно бeз ближњих сам сe потуцала стазом лутања.
Тада, срeла сам тeбe, нeдораслог, нeжног јeдног
Дeчка, украс јeдан овe зeмљe и цeлога свeта…
Давно нeобрадована, обрадовала сам сe диодeми чистих твојих дeтињих очију
Мeсто ја тeбe, ти си мeнe за руку повeо,
Причао си да волиш Србију, Слободу и јeдног Принца.
И с тобом зајeдно сам волeла Србију, Слободу и јeдног Принца.”

(Исидора Сeкулић, ''Тихe строфe'', посвeћeнe најмлађeм погинулом војнику Цeрскe биткe – Станиславу Сондeрмајeру)