Библиотека
  • Регистрација

Овај велики јубилеј школска библиотека је достојно обележила изложбом и јавним часом.У холу школе у Белом Потоку постављена је изложба са неколико тематских целина: Његошева биографија и библиографија, Рече нам један Матија, Писци о Његошу, Цитати из дела, а у Зуцу и Пиносави изложба са биографијом и фотографијама.

У сва три објекта одржан је јавни час који су организовали професори српског језика Снежана Стојановић, Ивана Трајковић, Дубравка Пејовић,Татјана Сич и библиотекар Зорица Ђелић, професори историје Данијела Ђоковић и Живојин Хаџић, вероучитељи Јелена Љубичић и Марко Поповић, док је видео презентацију припремила мултимедијална секција коју води медијатекар Неда Димитријевић.

 

Мисао дана

''Видeћeтe, то ћe бити лeпа и важна година. Бићe вeлика – од јануара свe до дeцeмбра. У њу ћe стати сви рођeндани и много нeзаборавних трeнутака. Бићe то година која сe памти. Нeгдe ћe саградити пут, нeгдe мост, нeгдe школу. Многи ћe сe усeлити у новe становe. Сви ћe сe нeчeму обрадовати. Слушаћeмо добрe вeсти...Нeко ћe написати нову пeсму. Нeко ћe сe први пут заљубити. Новe мајкe носићe у рукама нову дeцу. То ћe бити добра година. Радићeмо, учити и пeвати...'' Душко Радовић