Инфо
  • Регистрација

Спискови уџбеника по разредима за школску 2016/17. годину:

 

Листа уџбеника за први разред за 2016-2017.годину

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЦИ ЦЕНА ИЗДАВАЧ

СРПСКИ ЈЕЗИК - 1

КОМПЛЕКСНИ ПОСТУПАК УЧЕЊА ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА

Комплет за наставу почетног читања и писања

,,Шта све деца знају” радна свеска

,,Чудна ми чуда“ прва збирка текстова

,,Пишем, пишем“ радна свеска

,,Причам ти причу“ друга збирка текстова

аутори: Зорица Вукајловић, Зорица Стојановић

1.830.00

Креативни центар      

СРПСКИ ЈЕЗИК - 2

МОНОГРАФСКА ОБРАДА СЛОВА

Буквар: «Машина и Рашина игра словима“- Зоран Б.   Гаврић, Мирјана Ковачевић

Читанка: „Игра речи“- Радмила Жежељ-Ралић

Наставни листови Српски језик: „Маша и Раша“, Радмила Жежељ-Ралић, Бранка Матијевић

690,00

690,00

345,00

Клетт

Клетт

Клетт

МАТЕМАТИКА

Математика“Маша и Раша“- уџбеник, Бранислав Поповић,Ненад Вуловић, Петар Анокић,Мирјана Кандић

Математика “ Маша и Раша“- радна свеска 1.део-Бранислав Поповић,Ненад Вуловић, Петар Анокић,Мирјана Кандић

Математика“ Маша и Раша“- радна свеска 2.део-Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

Наставни листови Математика- „Маша и Раша“ Радмила Жежељ-Ралић, Бранка Матијевић  

690,00

740,00

345,00

Клетт

Клетт

Клетт

Клетт

СВЕТ ОКО НАС

Свет око нас „Маша и Раша“-уџбеник-Ирена Голубовић Илић, Оливера Цекић Јовановић, Андријана Јаковљевић

Свет око нас „Маша и Раша“-радна свеска-Ирена Голубовић Илић, Оливера Цекић Јовановић, Андријана Јаковљевић

690,00

590,00

Клетт

Клетт

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура за први разред основне школе са CD-oм, „Маша и Раша“ Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић 690,00 Клетт

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Happy house 1–

уџбеник и радна свеска, Stela Maidment and lorena Roberts

729,00

528,00

The English Book doo

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 2.РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2016/2017. године

 

Предмет Уџбеници Издавачка кућа Цена

Српски језик

•Маша и Раша „ Царство речи”

Читанка за други разред основне школе и ЦД

Радмила Жежељ Ралић

 

Klett

690,00

• Маша и Раша „О језику“

Српски језик за други разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић

Klett

520,00

• Маша и РашаSlovo do slova“

Уџбеник за учење латинице за други разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић

Klett

450,00

Математика

• Маша и Раша „Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

 

Klett

690,00

• Маша и Раша

Математика 2 Радна свеска за други разред основне школе 1. и 2. део

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

Klett 740,00

Свет око нас

 

 

• Маша и Раша „Свет око нас 2 Уџбеник за други разред основне школе

Биљана Животић

Klett 690,00

• „Свет око нас 2

Радна свеска за други разред основне школе

Биљана Животић

Klett 590,00

Музичка култура

 

• „Чаробни свет музике“

Музичка култура за други разред и ЦД

Гордана Илић

Klett 690,00

Енглески језик

 

„Playway   to English 2“, (Уџбеник и ЦД)

Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Вишња Брковић

Klett 590,00

„Playway to English 2“, (радна свеска)

Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Вишња Брковић

Klett 410,00

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 3. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2016/17.

 

Предмет Издавачка кућа Назив јединице Аутори Цена
Српски језик БИГЗ шклоство ДОО

- Читанка 3,

- Српски језик 3,        уџбеник

- Српски језик 3, наставни листови

- Весна Шојић, Мира Касаповић

- Ана Пејовић

- Весна Шојић, Мира Касаповић,

Ана Пејовић

- 690

 

- 550

 

- 500

Математика БИГЗ шклоство ДОО

- Математика 3, уџбеник, 1. и 2. део

- Математика 3, радна свеска

- Мирјана Јовановић Лазић,

Дијана Дрндаревић

- Мирјана Јовановић Лазић,

Дијана Дрндаревић

- 1000

 

 

 

- 400

Природа и друштво БИГЗ шклоство ДОО

- Природа и друштво 3, уџбеник

- Природа и друштво 3, радна свеска

- Сања Благданић,Зорица Ковачевић,Славица Јовић, Александар Петровић

- 690

 

 

- 590

Музичка култура БИГЗ шклоство ДОО -Распевано дете, уџбеник + ЦД - Марија Гаљевић - 610
Енглески језик Акроноло

- Discover English Starter,Уџбеник за 3. разред

- Discover English Starter,радна свеска за 3. разред

- Judy Boyle, Fiona Bedall

 

 

 

- 950

 

 

- 550

 

Списак уџбеника за 4. разред за школску 2016/2017. годину

 

Назив предемта Назив уџбеника Цена (дин.)

Издавачка кућа

Српски језик

Маша и Раша

,,Речи чаробнице“, читанка за четврти разред основне школе, Радмила   Жежељ Ралић

690 Клетт
Маша и Раша „О језику 4“, српски језик за четврти разред основне школе, Радмила Жежељ Ралић 520

Математика

„Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти разред основне школе, Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић 690 Клетт
„Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за четврти разред основне школе,   Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић 740
Природа и друштво „Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти разред основне школе, Винко Ковачевић, Бранка Бечановић 690 Клетт
„Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за четврти разред основне школе, Винко Ковачевић, Бранка Бечановић 590
Музичко

„Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти разред основне школе, Гордана Илић

690 Клетт
„Чаробни свет музике”, радна нотна свеска за четврти разред основне школе, Гордана Илић 290
Енглески језик

Discover English 1, уџбеник за енглески језик за 4.разред основне школе, Izabella Hearn, JayneWildman

950 Акроноло
Discover English 1, радна свеска за енглески језик за 4.разред основне школе, KateWakeman 550

 

 

Директор школе:

___________________

                                                                                       (Ленита Вукојевић)

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ НАЗИВ УЏБЕНИКА ЦЕНА у дин.

Српски језик

Нови Логос „Уметност речи”, читанка за пети разред основне школе 840,00
„Дар речи”, граматика за пети разред основне школе 620,00
„Радна свеска 5” уз уџбенички комплет српског језика за пети разред основне школе


530,00

Ликовна култура

Klett Издавачка кућа доо „Ликовна култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе 680,00

Музичка култура

ЈП Завод за уџбенике МУЗИЧКА КУЛТУРА 5 - уџбеник са електронским аудио додатком за пети разред основне школе 592.90

Историја

Издавачка кућа Фреска Историја за пети разред основне школе са читанком и радном свеском 730,00

Географија

Klett Издавачка кућа доо „Географија 5”, уџбеник за пети разред основне школе 860,00

Математика

Klett Издавачка кућа доо „Математика 5”, уџбеник за пети разред основне школе 790,00
„Математика 5”, збирка задатака са решењима за пети разред основне школе

620,00

Биологија

БИГЗ школство доо Биологија 5, уџбеник 800,00
Биологија 5, радна свеска 550,00

Техничко и информатичко образовање

Klett Издавачка кућа доо „Техничко и информатичко образовање 5”, уџбеник за пети разред основне школе 780,00

Енглески језик

The English Book doo Project 2 - Уџбеник (треће издање) 825,00
Project 2 - Радна свеска (треће издање) 561,00

Француски језик

Дата Статус д.о.о. Pixel 1 880,00
Pixel 1, радна свеска 590,00

 

 

          Списак обавезних уџбеника за шести разред школске 2016/2017 год.

 

         ПРЕДМЕТ            НАЗИВ УЏБЕНИКА-ИЗДАВАЧ ЦЕНА
СРПСКИ ЈЕЗИК „Уметност речи”, читанка за шести разред основне школе-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос            840,00
„Дар речи”, граматика за шести разред основне школе-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос          620,00
„Радна свеска 6”, уз уџбенички комплет српског језика за шести разред основне школе-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос          530,00
ЛИКОВНА КУЛТУРА „Ликовна култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе-Klett Издавачка кућа доо          680,00
МУЗИЧКА КУЛТУРА МУЗИЧКА КУЛТУРА 6 - уџбеник са електронским аудио додатком за шести разред основне школе-ЈП Завод за уџбенике.          592,90
ИСТОРИЈА Историја за шести разред основне школе са читанком и радном свеском-Издавачка кућа Фреска          750,00
ГЕОГРАФИЈА „Географија 6”, уџбеник географије за шести разред основне школе-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос          850,00
ФИЗИКА Физика 6 - Уџбеник за 6. разред основне школе-Издавачко друштво “Круг”.          520,00
Физика 6 - Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 6. разред основне школе- Издавачко друштво “Круг”.          520,00
МАТЕМАТИКА „Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школе- Klett Издавачка кућа доо          790,00
„Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе- Klett Издавачка кућа доо          620,00
БИОЛОГИЈА Биологија 6, уџбеник- БИГЗ школство доо 800,00
Биологија 6, радна свеска- БИГЗ школство доо 550,00
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ „Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести разред основне школе- Klett Издавачка кућа доо          780,00
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Project 3 - Уџбеник (треће издање), The English Book doo 825,00
Project 3 - Радна свеска (треће издање), The English Book doo 561,00
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Pixel 2, Дата Статус д.о.о 920,00
Pixel 2,радна свеска Дата Статус д.о.о 610,00

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2016/17.ГОДИНУ

                                                                                     

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

 

ИЗДАВАЧ

 

НАЗИВ УЏБЕНИКА

 

ЦЕНА(у дин.)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Нови Логос

„ Уметност речи“, читанка за седми разред основне школе

840,00

„Дар речи“, граматика за седми разред основне школе

620,00

„Радна свеска 7”, уз уџбенички комплет српског језика за седми разред основне школе

530,00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Тhe English Book Project 4 – уџбеник (четврто издање) 825,00
Project 4 – радна свеска (четврто издање

561,00

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Дата Статус д.о.о Pixel 3 940.00
Pixel 3, радна свеска 610,00
ЛИКОВНА КУЛТУРА Клетт Издавачка кућа доо „Ликовна култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе

680,00

МУЗИЧКА КУЛТУРА Клетт Издавачка кућа доо „Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе

710,00

ИСТОРИЈА ЈП Завод за уџбенике ИСТОРИЈА - уџбеник за седми разред основне школе

748,00

ГЕОГРАФИЈА Нови Логос „Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе

860,00

ФИЗИКА

Издавачко друштво ,,Круг''

Физика 7 - Уџбеник за 7. разред основне школе

520,00

Физика 7 - задаци, тестови и лабораторијске вежбе за 7. разред основне школе

520,00

МАТЕМАТИКА Клетт Издавачка кућа доо „Математика 7”, уџбеник за седми разред основне школе

790,00

„Математика 7”, збирка задатака са решењима за седми разред основне школе 620,00

БИОЛОГИЈА

БИГЗ школство доо

Биологија 7, уџбеник

800,00

ХЕМИЈА

Нови Логос „Хемија 7”, уџбеник седми разред основне школе

750,00

„Хемија 7”, збирка задатака са решењима из хемије за седми разред основне школе

550,00

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Клетт Издавачка кућа доо „Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник за седми разред основне школе

780,00

                                                                        

 

УЏБЕНИЦИ ЗА 8. РАЗРЕД, школска 2016/2017. година

Предмет Назив уџбеника   Издавач
Српски језик „Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе, Наташа Станковић-Шошо 840,00 Нови Логос
„Дар речи”, граматика за осми разред основне школе, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић 620,00
„Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе, Наташа Шошо-Станковић,Слађана Савовић; Светлана Вулић 530,00
Ликовна култура „Ликовна култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Сања Филиповић 680,00 Клет
Музичка култура „Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Александра Станковић 710,00 Клет
Историја

Историја за осми разред основне школе,

Радош Љушић, Љубодраг Димић

790,00 Фреска
Географија „Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе, Слободан Зрнић, Наташа Бировљев 860,00 Нови Логос
Физика Физика 8 - Уџбеник за 8. разред основне школе, Наташа Каделбург 520,00 Круг

Физика 8 - Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе,

Наташа Каделбург

520,00
Математика „Математика 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 790,00 Клет
Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе, Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић 620,00
Биологија „Биологија 8”, уџбеник биологије за осми разред основне школе, Гордана Субаков-Симић 790,00 Нови Логос
Хемија „Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић 750,00 Нови Логос
Хемија 8”, збирка задатака са решењима из хемије за осми разред основне школе, Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић 550,00
ТИО „Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић 780,00 Клет
Енглески језик Project 5 - Уџбеник (4. издање), Tom Hutchinson 825,00 The English Book

Project 5 - Радна свеска са ЦД-ом (4. издање)

Tom Hutchinson

561,00
Француски језик Pixel 4, Sylvie Schmitt 940,00 Дата Статус
Pixel 4, радна свеска, Ane-Cecile Couderc 610,00

 

Директор школе:

___________________

                                                                                       (Ленита Вукојевић)

 

 

 

 

 

 

Мисао дана

"Просечан учитељ говори. Добар учитељ објашњава. Изврстан учитељ показује. Врхунски учитељ инспирише."
( Вилијам Артур Вард
)