Инфо
 • Регистрација

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ за школску 2019/2020. годину

Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2019/2020. годину (у даљем тексту: Стручно упутство) ближе се уређује спровођење уписа ученика у средњу школу.

Стручним упутством су обухваћене одредбе које се ближе односе на упис ученика у први разред средње школе, а уређене су:

- Законом о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС', бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19);

- Законом о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – др. закон);

- Правилником о упису ученика у средњу школу (''Службени гласник РС'', бр. 23/18 и 30/19) (у даљем тексту: Правилник);

- Правилником о ближим условима за остваривање двојезичне наставе (''Службени гласник РС'', бр. 105/15, 50/16 и 35/17);

- Одлуком о упису ученика у средњу школу за школску 2019/2020. годину, број: 611-00-331/2019-03 од 29.марта 2019. године (у даљем тексту: Одлука) и

- Конкурсом за упис ученика у средњу школу за школску 2019/2020. годину (у даљем тексту: Конкурс).

Стручно упутство је намењено:

- Републичкој комисији за спровођење пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2019/2020. годину (у даљем тексту: Комисија);

- окружним комисијама;

- комисијама основних школа за завршни испит и упис у средњу школу;

- уписним комисијама средњих школа;

- просветним саветницима и осталим запосленим у Министарству просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство).

Стручно упутство садржи:

 1. I. Опште одредбе

II.Спровођење пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима

III. Упис у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности

 
 1. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

 1. УСЛОВИ ЗА УПИС, ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА  И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Услови за упис, поступак избора кандидата и начин спровођења Конкурса саставни су део Правилника и Одлуке и објављени су у Конкурсу.

 1. ОРГАНИЗАЦИЈА УПИСА

У циљу ефикасног и јединственог спровођења уписа ученика у средњу школу именују се следеће комисије:

- Републичка комисија за спровођење пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2019/2020. годину (у даљем тексту: Комисија);

- Окружне комисије за подручја школских управа за организовање и спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2018/2019. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2019/2020. годину  и упис ученика у средњу школу (у даљем тексту: окружне комисије);

- комисија основне школе за завршни испит и упис у средњу школу (у даљем тексту: школска комисија) и

- комисија за спровођење уписа и пријем ученичке документације за упис ученика у средњу школу (у даљем тексту: уписна комисија средње школе).

 

 1. ЕВИДЕНЦИЈА О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ И ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Евиденција о упису ученика у средњу школу формира се и води сходно Закону о основама система образовања и васпитања, Закону о средњем образовању и васпитању и Правилнику о упису ученика у средњу школу, у циљу остваривања права на упис ученика у средњу школу.

Радњеобраде података (прикупљање,разврставање, похрањивање, чување), као и спровођење других радњи у вези са наведеним подацима, спроводе се у складу са Законом о заштити података о личности ("Службени гласник РС", бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - одлука УС и 107/12).

Корисник и руковалац збирком података и подацима о упису ученика у средњу школу је Министарство, Немањина 22-26, 11000 Београд, које за ту сврху директно одређује техничка лица – администраторе централне базе података.

За потребе обраде и провере тачности података, користиће се наменски, званични технички сајт за чије функционисање и сигурност су одговорни администратори централне базе података. Званични технички сајт је рестриктивног приступа, а овлашћена лица за приступ сајту су директно одређени администратори централне базе података, чланови Комисије, као и посебно, за своје округе, чланови окружних комисија- информатички координатори:

Округ

Седиште

Координатор

Број телефона

Седиште (матична школа)

e-mail

Севернобанатски

Кикинда

Ненад Атлагић

063/546699

ОШ ''Свети Сава''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Средњобанатски

Зрењанин

Ђорђе Клаћ

060/0500825

ОШ ''Петар Петровић Његош''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Јужнобанатски

Панчево

Горан Боканић

063/8338588

ОШ ''Исидора Секулић''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Севернобачки

Суботица

Дејана Васиљевић

064/8971682

ОШ ''Соња Маринковић''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Западнобачки

Сомбор

Милорад Крнета

063/7435807

ОШ ''Иво Лола Рибар''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Јужнобачки I

Нови Сад

др Радивоје Стојковић

064/2190941

Гимназија ''Јован Јовановић Змај''

direktor@Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Јужнобачки II

Нови Сад

Светлана Малетин

063/589199

Tехничка школа ''Милева Марић Ајнштајн''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сремски

Сремска Митровица

Александар Достанић

064/1413808

Митровачка гимназија

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Град Београд I (Раковица, Стари град, Савски венац)

Раковица

Богдан Мандарић

063/633823

ОШ ''Иво Андрић'' Раковица

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Град Београд II (Обреновац, Лазаревац, Барајево)

Обреновац

Саша Димитријевић

063/340469

ОШ ''Јован Јовановић Змај'' Обреновац

xsdx09Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Град Београд III (Младеновац, Сопот, Гроцка, Вождовац)

Младеновац

Срђан Маричић

063/8419506

Техничка школа Младеновац

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Град Београд IV (Земун, Сурчин, Нови Београд)

Земун

Дубравка Маринковић

060/3240146

ОШ ''Лазар Саватић''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Град Београд V (Чукарица)

Чукарица

Милорад Јовановић

063/202617

ОШ ''Милош Црњански''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Град Београд VI (Палилула, Звездара, Врачар)

Палилула (Београд)

Данијела Тимчић

064/1201387

Електротехничка школа ''Раде Кончар''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шумадијски

Кнић

Иван Зорнић

063/7265275

ОШ ''Вук Караџић''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Поморавски

Јагодина

Александар Јовановић

063/8393546

Гимназија ''Светозар Марковић''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Браничевски

Пожаревац

Љубомир Миленковић

069/748651

Пољопривредна школа са домом ученика ''Соња Маринковић''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Подунавски

Смедерево

Бранко Дукић

064/1916721

Економско – трговинска школа

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Златиборски

Ужице

Александар Милосављевић

060/3501060

Прва основна школа краља Петра II

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Колубарски

Ваљево

Радиша Ковачевић

064/2398431

Ваљевска гимназија

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Мачвански I (Шабац, Богатић, Владимирци, Коцељева)

Шабац

Владан Костадиновић

064/8816100

Економска школа ''Стана Милановић''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Мачвански II (Лозница, Љубовија, Мали Зворник, Крупањ)

Лозница

Миливоје Станимировић

064/2228835

Техничка школа

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Расински

Крушевац

Драган Крстић

064/6120473

ОШ ''Доситеј Обрадовић''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Моравички

Чачак

Андрија Обрадовић

062/8084449

Машинско-саобраћајна школа

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Рашки I (Краљево, Врњачка бања, Рашка)

Краљево

Мирољуб Сеничић

064/8953501

Електро - саобраћајна техничка школа ''Никола Тесла''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Рашки II (Нови Пазар, Тутин)

Нови Пазар

Јусуф Лекпек

063/666563

Музичка школа ''Стеван Мокрањац''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Борски

Бор

Тихомир Зафировић

064/2197350

Гимназија ''Бора Станковић''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Зајечарски

Књажевац

Горан Станковић

064/1549989

Техничка школа

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Јабланички

Лесковац

проф. др Мића Станковић

063/1045217

Музичка школа ''Станислав Бинички''

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Пчињски

Врање

Дејан Илић

063/1045185

Основна школа за образовање одраслих

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Пиротски

Пирот

Предраг Савић

064/2179117

Гимназија Пирот

psavic@ptt.rs

Топлички

Прокупље

Снежана Цвејић

063/8634796

Гимназија

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Нишавски

Ниш

Драган Илић

064/2621910

Правно пословна школа

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Косовски

Приштина-Грачаница

Ђорђе Вујовић

064/4670520

Медицинска школа

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Косовско-митровачки / Призренски / Пећки

Косовска Митровица

Радован Глиговић

064/8662882

Техничка школа "Михаило Петровић Алас"

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Косовска Каменица

Негован Филиповић

064/3252139

Техничка школа

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Подаци се прикупљају на основу података које достављају основне школе. Збирка података чува се у папирној и електронској форми уз мере заштите података о личности.Подаци се чувају у папирној форми у предметима на начин утврђен прописима којима се уређују канцеларијско пословање у органима државне управе, као и у електронској форми у посебном рачунару којем има приступ само овлашћено лице.

Збирка података у папирној форми држи се у предметима који се чувају у ормарима у радној просторији која се закључава после радног времена, као и на друге начине утврђене прописима којима се уређује канцеларијско пословање у органима државне управе.

Електронска збирка података налази се на посебном рачунару који је осигуран системом лозинке и којем има приступ само овлашћено лице.

Подаци се не износе из Републике Србије и похрањују се и чувају код провајдера чији су сервери у Републици Србији.

Ученици могу извршити увид у централну базу података путем званичног сајта Министарства намењеног упису у средње школе, уносом своје идентификационе шифре.

Изузев званичног техничког сајта, строго је забрањено објављивање података из евиденције о ученицима на другим сајтовима као што су школски сајтови, локални технички сајтови и остали, било да су рестриктивног приступа (са логовањем), било да су отвореног приступа.

Увид у податке за ученике поједине школе може се извршити само у тој школи, у посебној просторији у коју је приступ дозвољен само ученицима, њиховим родитељима, односно други законски заступницима и лицима овлашћеним за спровођење и организацију испита.

Рок чувања и употребе података о личности је прописан Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС”, број 80/92), Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС”, бр. 10/93 и 14/93 - исправка) и Уредбом о категоријама регистраторског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС”, број 44/93).

Спровођење наведеног у вези са евиденцијама о упису ученика у средњу школу и заштиту података о личности прате запослени у Министарству задужени за пружање стручне помоћи школама у организовању и спровођењу уписа ученика у средњу школу, као и запослени у Министарству задужени за пружање стручне помоћи школама у организовању и спровођењу завршног испита на крају основног образовања и васпитања, који ће, по потреби, писмено обавестити председника Комисије о поштовању обавезе заштите података о личности и евентуалним нерегуларностима.

 

 

 

 1. КАЛЕНДАР УПИСА

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

2019.

Пробни завршни испит, математика

петак

12.04. у 12 ч

Пробни завршни испит, српски језик и комбиновани тест

субота

13.04.

Анализа пробног завршног испита

пон-петак

15-19.04.

Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда

 

до 25.05.

Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

петак-субота-недеља-понедељак

10-13.05. од 9-14 ч

Пријављивање кандидата за пријемни испит за одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

петак-петак

10-17.05. од 9-14 ч

Пријављивање ванредних ученика - старијих од 17 година за пријемни испит (детаљније обавештење у школским управама)

петак и понедељак

10. и 13.05. од 9-14 ч

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

субота и недеља

25. и 26.05.

у 10 ч

Пријемни испити у музичким школама

петак-субота-недеља

31.05. 01.и 02.06 од 10 ч

Пријемни испити у балетским школама

недеља-понедељак-уторак

02-04.06. од 10 ч

Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

петак-субота-недеља

31.05. 01.и 02.06 од 9-12 и од 14-17 ч

Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима

субота

01.06. од 10-12 ч

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија)

субота

01.06. од 14-16 ч и од 16.30-18.30

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика)

недеља

04.06. од 10-12 ч испит из математике, од 14-16 ч испит из физике

Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима

субота-недеља

01.(српски/матерњи језик) и 02.06. (страни језик) од 10-12 ч

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији

субота и понедељак

01. и 03.06. од 9-14 ч

Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу

понедељак - петак

27.05-07.06.

Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику, одељењима за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

среда

05.06. до 8 ч

Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама

четвртак

06.06. до 8 ч

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

четвртак

06.06. од 8-16 ч

Коначни резултати пријемних испита  (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

петак

07.06. до 12 ч

Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику

субота

22.06. у 10 ч

Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика

понедељак

17.06. од 9-11 ч

Прегледање теста из српског (матерњег) језика

понедељак

17.06. од 12 ч

Завршни испит - тест из математике

уторак

18.06. од 9-11 ч

Прегледање теста из математике

уторак

18.06. од 12 ч

Завршни испит - комбиновани тест

среда

19.06. од 9-11 ч

Прегледање комбинованог теста

среда

19.06. од 12ч

Супервизија спровођења завршног испита

од понедељка до четвртка

17-20.06.

Унос резултата завршног испита

од понедељка до среде

17-19.06.

Дешифровање сва три теста (после прегледања комбинованог теста)

среда

19.06.

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

петак

21.06. до 8ч

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама

субота

22.06. од 8 до 16 ч

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама

понедељак

24.06. од 8 до 16 ч

Објављивање коначних резултата завршног  испита

четвртак

27.06. од 8 ч

Упис у музичке и балетске школе

петак

28.06. до 16 ч

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података

петак и субота

28. и 29.06. од 8 до 15 ч

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

среда

03.07. од 8 ч

Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

среда

03.07. од 8 до 15 ч

Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту

четвртак

04.07. до 12 ч

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

недеља

07.07. од 8 ч

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

недеља

07.07. до 20 ч

Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе

понедељак и уторак

08. и 09.07. од 8 до 15ч

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг

понедељак

08.07. од 8 до 15 ч

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

среда

10.07. до 8 ч

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

среда

10.07. до 8 ч

Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе

четвртак

11.07. од 8 до 15 ч

 

 1. УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ОСНОВНУ ШКОЛУ У ИНОСТРАНСТВУ ИЛИ СТРАНУ ШКОЛУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Кандидати који су завршили основно образовање и васпитање или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству или који су у Републици Србији завршили страну школу или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у страној школи, уписују се преко броја одређеног за упис ученика.

Кандидат који је завршио седми разред у иностранству или страној школи у Републици Србији а осми разред у Републици Србији, обавља завршни испит и уписује се у школу преко броја одређеног за упис.

Уколико више ових кандидата жели да упише исту школу, или исти смер гимназије, односно образовни профил у истој школи, кандидати се равномерно расподељују по школама, смеровима гимназија и одељењима.

Уколико ови кандидати конкуришу за упис у школу у којој је предвиђен пријемни испит, пријављују се у средњу школу и полажу пријемни испит.

Кандидати који су завршили шести разред основне школе у иностранству или који су у Републици Србији завршили шести разред у страној школи остварују 20 бодова на основу општег успеха у шестом разреду основне школе.

 1. УПИС КАНДИДАТА – БЛИЗАНАЦА

Кандидати који су близанци и желе да похађају исту школу и исти смер гимназије, односно исти образовни профил, евидентирају се у матичној основној школи.

Такође, у матичној основној школи евидентирају се тројке, четворке итд.

Услов да близанци буду распоређени заједно је да попуне идентичну листу жеља, што значи да на листама жеља мора да буде исти број и распоред жеља, као и да близанци имају идентичну испуњеност услова за упис сваке од појединачних жеља.

Под испуњеношћу услова се подразумевају сви услови за упис конкретног смера гимназије, односно образовног профила, који је наведен као жеља, а који укључују полагање пријемног испита, преласка прага од 50 бодова, здравствених услова или других додатних услова дефинисаних правилником за упис датог профила.

Приликом евидентирања близанаца у матичној основној школи, родитељи, односно други законски заступници близанаца, потписују сагласност да близанци буду распоређени у ону школу и смер гимназије, односно образовни профил, у који је распоређен близанац који има већи број бодова.

Уколико један од близанаца није освојио најмање 50 бодова, близанци не могу бити распоређени заједно уколико искажу жеље за макар једним образовним профилом у четворогодишњем трајању.

Уколико један од близанаца није положио пријемни испит, близанци не могу бити распоређени заједно уколико искажу жеље за профилом за који је неопходно положити одговарајући пријемни испит.

Кандидати који су близанци (тројке, четворке итд.) уписују се у оквиру броја ученика који је одређен за упис.

 

 1. УПИС КАНДИДАТА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ПРОБЛЕМИМА

За подручје школске управе именује се најмање једна здравствена комисија. Здравствену комисију, по правилу чине: педијатар и специјалиста медицине рада,а по потреби и други (интерниста, неуропсихијатар, психолог…). Послове секретара обавља секретар окружне комисије.

Одговарајућу лекарску документацију кандидата којима је, због здравствених проблема, ограничен избор средњих школа, односно образовних профила, педијатар (школски лекар) упућује, најкасније до 31. маја 2019. године, здравственој комисији надлежној за школе са подручја школске управе. Здравствена комисија даје мишљење о томе који образовни профил ученик не може да упише јер не испуњава здравствене услове прописане Конкурсом и ово мишљење доставља окружној комисији, заједно са комплетном документацијом кандидата, у складу са прописима којима је регулисана заштита података о личности. Окружна комисија, на основу мишљења здравствене комисије, издаје упут за упис кандидата у одговарајућу средњу школу, односно образовни профил.

Изузетно, уколико се ради о ученику чије је здравствено стање такво да је избор школе или образовног профила, односно смера гимназије ограничен на једну школу или образовни профил, односно смер гимназије, окружна комисија на предлог здравствене комисије доноси одлуку о упису таквог ученика, пре расподеле по школама и образовним профилима, а ова одлука садржи тачан назив школе и образовног профила са шифром профила (из Конкурса).

Уколико је одговарајућа средња школа на подручју друге школске управе, за упис таквог кандидата надлежна је окружна комисија школске управе где је седиште средње школе.

Изузетно, кандидати код којих се здравствени проблеми појаве после 31. маја, треба да се обрате педијатру (школском лекару) и окружној комисији, одмах по наступању здравственог проблема.

 1. УПИС КАНДИДАТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Кандидати са сметњама у развоју и инвалидитетом уписују се у школу после обављеног завршног испита, у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета.

Кандидат који је завршио основну школу за образовање ученика са сметњама у развоју, а жели да се упише у редовну средњу школу, после обављеног завршног испита јавља се окружној комисији. Окружна комисија, на основу мишљења здравствене комисије у чији рад се укључује и представник интерресорне комисије, или уз увид у мишљење интерресорне комисије, издаје упут за упис кандидата у одговарајућу средњу школу, односно образовни профил.

Кандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом уписује се у школу после обављеног завршног испита у посебној процедури и на основу упута окружне комисије, као мере за постизање пуне равноправности у остваривању права на образовање. Стручни тим за инклузивно образовање школе, у сарадњи са учеником и његовим родитељима или другим законским заступницима, предлаже најмање три образовна профила/занимања која су у складу са жељама ученика и степеном његове функционалности.

Школа доставља листу жеља и пратећу докуметaцију о ученику (индивидуални образовни план, мишљење интерресорне комисије, и/или друга релевантна документа) окружној комисији, у складу са Законом о заштити података о личности.

Уколико ученик има здравствене проблеме упућује се најпре на здравствену комисију која даје своје мишљење.

На основу документације коју достави основна школа и, у посебном случају, мишљења здравствене комисије, окружна комисија издаје упут за упис ученика у средњу школу.

На основу упута окружне комисије, кандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом се пре расподеле по школама и образовним профилима распоређује у одговарајућу школу.

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом уписују се у образовне профиле у складу са нивоом функционалности.

Кандидати за упис у средње школе за ученике са сметњама у развоју право на упис остварују пријављивањем у ове школе, од 27. маја до 07. јуна 2019. године.

Ученици који су основно образовање и васпитање завршили по индивидуалном образовном плану у редовним основним школама могу да наставе школовање у средњим школама за ученике са сметњама у развоју, уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника. Неопходно је да ови ученици имају мишљење интерресорне комисије.

Ради остваривања континуитета подршке и прилагођавања, редовне основне школе које су завршили ови ученици достављају средњим школама за ученике са сметњама у развоју податке о подршци и прилагођавању, као и другу потребну документацију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Ученици који су завршили основно образовање и васпитање у основним школама за ученике са сметњама у развоју могу да наставе школовање у средњим школама за ученике са сметњама у развоју, уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника. Неопходно је да ови ученици имају мишљење интерресорне комисије.

 1. УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

Кандидати који су завршили основно образовање и васпитање претходних година евидентирају се у бази података за ову годину са статусом кандидата који су већ обавили завршни испит и завршили основно образовање и васпитање. Ови кандидати остварују услов за рангирање за упис у средњу школу ако су рођени после 31. августа 2002. године.

Ови кандидати пријављују се за унос у базу података за ову годину у основној школи. Приликом пријављивања, поред осталих докумената, достављају и шифру коју су добили на крају школске године у којој су обавили завршни испит. По правилу, та шифра је унета у ђачку књижицу ученика основне школе, те је потребно да књижицу приложе приликом пријављивања за унос у базу података.

Основна школа у којој су се пријавили за унос у базу података обраћа се окружној комисији која је надлежна за школу у најкраћем року, како би окружна комисија, на основу приложене документације и првобитне шифре, извршила проверу да ли је кандидат био распоређен у средњу школу неке од претходних година. Уколико је био распоређен, окружна комисија проверава да ли је такав кандидат извршио упис у ту школу у коју је био распоређен, односно, проверава да ли такав кандидат има статус ученика средње школе (проверава да ли је обавио упис или се исписао из средње школе).

Ако се утврди да кандидат има статус ученика средње школе, окружна комисија га обавештава да, ако жели да конкурише за упис у средњу школу за школску 2019/2020. годину, мора да узме исписницу из средње школе и донесе је као прилог документацији за пријаву у базу података за ову годину. У супротном, такав кандидат упућује се да своје право на промену средње школе или образовног профила остварује на основу Закона о средњем образовању и васпитању.

Кандидати који су завршили основно образовање и васпитање претходних година и остварили право на рангирање за упис у први разред средње школе за школску 2019/2020. годину, рангирају се на начин прописан Правилником.

 

 1. УПИС КАНДИДАТА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА  У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Број места предвиђених за упис ванредних ученика, односно кандидата старијих од 17 година (кандидата рођених пре 31. августа 2002. године) у први разред одређен је Конкурсом.

Пријем докумената, пријављивање за полагање пријемног, односно завршног испита, попуњавање листе жеља, рангирање и распоређивање кандидата старијих од 17 година који су конкурисали за упис на неки од образовних профила обавља се у надлежној школској управи по посебном поступку.

                        Надлежна школска управа врши рангирање и распоређивање кандидата старијих од 17 година за упис на неки од образовних профила у својству ванредног ученика.

Број бодова за кандидате старије од 17 година, који се уписују у први разред средње школе у својству ванредног ученика, израчунава на следећи начин:

1) за кандидате који су припадници ромске националне мањине, и за кандидате који су завршили програм ФООО, а полагали су завршни испит:

- број бодова који су остварили на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова;

- уколико ови кандидати живе у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који су остварили на основу успеха из школе и завршног испита увећава се не за 30%, него за 35% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова;

- уколико ови кандидати немају доказ о бодовима које су освојили на завршном испиту, тај број бодова замењује се бројем који се добија када се број бодова који су ови кандидати освојили на основу општег успеха, помножи са бројем 10/7;

2) за кандидате који су завршили основну школу закључно са школском 2009/2010. годином (пре обављања завршног испита), укупан број бодова добија се тако што се број бодова који ови кандидати имају на основу општег успеха од шестог до осмог разреда, увећа за 30% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова;

3) кандидати који су завршили основно образовање и васпитање почев од школске 2010/2011. године (од почетка обављања завршног испита) треба да доставе потврду о освојеним бодовима на завршном испиту, коју издаје основна школа у којој су обавили завршни испит;

3а) уколико је кандидат обавио завршни испит на крају школске 2012/2013. године, број бодова које би освојио на завршном испиту исказује се на начин да се број бодова остварен на основу општег успеха множи се са бројем четири (4) и тако добијени број дели са бројем шест (6) и заокружује на две децимале, тако да на основу успеха на завршном испиту може да освоји највише 40 бодова.           

Број бодова остварен на основу општег успеха утврђује се у складу са Правилником.

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек, за главни предмет контрабаси главни предмет удараљке, у складу са чланом 3. Правилника о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања (''Службени гласник РС – Просветни гласник'', број 5/10), може да се упише ученик млађи од 19 година.

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек, за главни предмет соло певање, у складу са чланом 3. Правилника о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања (''Службени гласник РС – Просветни гласник'', број 5/10), може да се упише ученик- женски глас млађа од 21 годину и ученик- мушки глас, млађи од 23 године.

 

Календар активности за упис кандидата старијих од 17 година у први разред средње школе

Пријављивање кандидата старијих од 17 година за полагање пријемних испита обавиће се 10. и 13. маја у надлежној школској управи.

Пријављивање заинтересованих кандидата за упис у средњу школу и провера да ли испуњавају услове обавиће се у надлежној школској управи од 27. маја до 07. јуна.

Попуњавање листе жеља обавиће се 28. јуна од 08 до 15 часова у просторијама школске управе.

Објављивање листе распоређених кандидата по школама - 08. јула до 09.00 часова у просторијама школске управе.

Упис распоређених кандидата обавиће се 08. и 09. јула у средњим школама.

 

Изузетно, кандидати који су рођени пре 31. августа 2002. године и који су претходне школске године (школске 2018/2019. године) завршили основну школу у трајању од осам година, могу да конкуришу за упис у средњу школу у својству редовног ученика, у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.

Услове за упис у својству редовног ученика за сваког од кандидата који испуњава наведени услов провераваће окружна комисија на чијем подручју се налази основна школа у којој је кандидат завршио основно образовање и васпитање у школској 2018/2019. години.

 

 1. II. СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА  ЗА УПИС У ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА

Кандидати који су положили пријемни испит за упис у:

– уметничку школу ликовне области, односно образовни профил у области уметности;

– филолошку гимназију и одељења филолошке гимназије;

– математичку гимназију и одељења математичке гимназије;

– Спортску гимназију;

– одељење за ученике с посебним способностима за физику у гимназији;

– одељење за ученике с посебним способностима за биологију и хемију у гимназији;

– одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику;

– школу у којој се део наставе остварује на страном језику;

попуњавају у матичној основној школи образац за унос жеља и имају право да писмено изразе највише 20 опредељења за даље школовање.

Опредељења ових кандидата могу бити како образовни профили за које су положили одговарајући пријемни испит, тако и остали образовни профили (за које се не полаже пријемни испит).

Приликом исказивања опредељења за даље школовање (попуњавања листе жеља), ови кандидати, уколико су положили одговарајући пријемни испит за више школа или образовних профила за које је услов положен одговарајући пријемни испит, опредељења исказују по редоследу који одговара интересовањима кандидата.

                        На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој ранг-листи, кандидати се распоређују по типу, смеровима, односно образовним профилима, као и средњим школама.

Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућим средњим школама.

Обавештење о попуњавању листе жеља биће истакнуто на огласној табли школе у којој полажу пријемни испит, као и у матичној основној школи.

Распоређивање и упис ових кандидата обавља се у истим роковима као и кандидата за упису школе за које се не полаже пријемни испит.

Кандидати који положе пријемни испит у филолошкој гимназији и одељењима филолошке гимназије не испуњавају услов за упис у школу у којој се део наставе одвија на страном језику.

Кандидати који положе пријемни испит у школи у којој се део наставе остварује на страном језику за одговарајући језик не испуњавају услов за упис у филолошку гимназију и одељења филолошке гимназије.

Кандидати који су положили пријемни испит и уписују се у музичку и балетску школу и Школу за музичке таленте у Ћуприји предају документа за упис и уписују се у тим школама.

У циљу осигурања регуларности и квалитетног спровођења пријемног испита, ближе се уређују следећа питања:

- обавезе и одговорности комисија на пријемном испиту;

- припремање програма пријемног испита, тестова, услова и материјала за полагање пријемног испита;

- спровођење пријемног испита;

- садржај и начин полагања пријемног испита;

- начин уноса и обраде података о резултатима пријемног испита.

Саставни део Стручног упутства чине:

- Смернице за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима којима је потребна додатна образовна подршка

- обрасци за спровођење испитних активности.

 

Kомисије у поступку спровођења пријемног испита и њихове обавезе и одговорности

Републичка комисија за спровођење пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2019/2020. годину

а) Састав Kомисије:

Kомисију за спровођење пријемног испита и уписа ученика чине: председник, координатор, секретар и чланови.

б) Задаци Комисије који се односе на спровођење пријемног испита:

- разматрање плана спровођења пријемног испита за текућу школску годину;

- припрема Стручног упутства;

- координација припреме и спровођења пријемног испита;

- праћење токова и резултата пријемног испита;

- сарадња са средствима јавног информисања по налогу министра;

- израда информација и извештаја о пријемном  испиту;

- праћење штампања тестова и испитних задатака и обезбеђивање тајности штампања и садржаја тестова;

- доношење одлуке о обезбеђивању безбедногскладиштења пакета тестова са испитним задацима и надгледање спровођења одлуке;

- доношење одлуке о безбедним начинима преузимања тестова са испитним задацима и њихове дистрибуције школским управама Министарства;

- одређивање броја тестова са испитним задацима из страног и српског односно матерњег језика, који је потребан свим средњим школама и свакој средњој школи појединачно у оквиру школске управе Министарства;

- праћење формирања базе података, уноса података и обраде података ради спровођења пријемног испита;

- сарадња са школским комисијама за пријемни  испит;

-стручнa помоћ школским комисијама за спровођење пријемног испита;

- стручно-аналитички послови у вези са планом, анализом и контролом финансирања трошкова спровођења пријемног испита;

- обављање осталих послова који се односе на пријемни испит.

Окружне комисије за организовање и спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2018/2019. годину

и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу  за школску 2019/2020. годину

а) Састав Окружне комисије:

Окружну комисију чине: председник, секретар, чланови комисије и информатички координатор. Председник Окружне комисије је руководилац школске управе или лице које одреди министар просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: министар).

б) Задаци Окружне комисије:

Задаци Окружне комисије у вези са организовањем и спровођењем пријемног испита и уписа ученика у средњу школу су:

- прикупљање решења о образовању школских комисија за организовање и спровођење пријемног испита и уписа ученика;

- оспособљавање школских комисија за организовање и спровођење пријемног испита и уписа ученика;

- припрема предлога распореда по школама просветних саветника и сарадника Министарства и утврђивање њихових обавеза;

- координација рада школских комисија за организовање и спровођење пријемног испита и уписа ученика;

- организовање и спровођење пријемног испита и уписа ученика;

- стручна помоћ школама у оперативном решавању проблема и решавању захтева ученика и грађана у складу са утврђеним критеријумима о организовању и спровођењу пријемног испита и уписа ученика;

- праћење спровођења пријемног испита и уписа ученика и обавештавање Републичке Комисије за спровођење пријемног испита и уписа ученика у средњу школуо токовима и резултатима спровођења пријемног испита и уписа ученика у округу и школама, као и о уоченим нерегуларностима;

- достављање базе података о ученицима осмог разреда у централну базу података у складу са календаром испитних активности;

- припремање информација и извештаја о спровођењу пријемног испита и упису ученика;

- сарадња са локалним медијима и

- обављање осталих послова који се односе на спровођење пријемног испита и уписa ученика.

Окружне комисије се именују за: Севернобачки управни округ, Западнобачки управни округ, Косовско-поморавски управни округ, подручје Школске управе Косовска Митровица (Косовскомитровачки, Призренски и Пећки управни округ), Косовски управни округ, Златиборски управни округ, територију Новог Пазара, Тутина и Сјенице, Зајечарски управни округ, Борски управни округ, Јабланички управни округ, Пчињски управни округ, Браничевски управни округ, Подунавски управни округ, Расински управни округ, Град Београд, Севернобанатски управни округ, Средњебанатски управни округ, Јужнобанатски управни округ, Шумадијски управни округ, Нишавски управни округ, Пиротски управни округ, Топлички управни округ, Рашки управни округ, Јужнобачки управни округ, Сремски управни округ, Поморавски управни округ, Колубарски управни округ, за Мачвански управни округ (град Лозница и општине Љубовија, Мали Зворник и Крупањ), за Мачвански управни округ (град Шабац и општине Богатић, Владимирци и Коцељева) и Моравички управни округ.

 

Школска комисија за пријемни испит и упис ученика у средњу школу

 

а) Састав Школске комисије:

Школску комисију у ужем саставу чине: председник (директор школе или изузетно, лице које он овласти), секретар, координатор и лице задужено за информатичке послове. Поред наведених чланова, школску комисију у проширеном саставу чине и поткомисије за шифровање и дешифровање, испитна комисија за оцењивање и бодовање разултата пријемног испита и прегледање тестова из предмета који се полажу на пријемном испиту.

Директор школе формира школску комисију и одређује наставнике који ће дежурати, оцењивати и бодовати резултате пријемног испита тј. прегледати тестове и вршити супервизију на пријемном испиту у другим школама, према распореду који одреди окружна комисија.

б) Задаци школске комисије:

- организовање и спровођење пријемног испита и уписа ученика;

- у сарадњи са Поткомисијом оспособљавање свих учесника у спровођењу пријемног испита;

- припрема података о ученицима којима је потребна додатна образовна подршка;

- обезбеђивање услова за спровођење прилагођеног пријемног испита;

- провера припремљености свих учесника у спровођењу пријемног испита;

- обавештавање кандидата и родитеља, односно законског заступника о критеријумима и начину полагања, организацији и спровођењу пријемног испита у средњој школи;

- контрола исправности пакета са тестовима да би се проверило да ли су оштећени и одређивање простора за чување тестова;

- израда јединственог списка кандидата осмог разреда који полажу пријемни испит према азбучном редоследу;

- одређивање и припрема просторија за полагање пријемног испита и распоређивање кандидата који полажу испит у тим просторијама;

-  пружање подршке просветним саветницима и супервизорима у контроли спровођења пријемног испита;

- осигурање регуларности пријемног испита;

- шифровање, прегледање и дешифровање тестова;

-припрема података о резултатима пријемног испита и достављање података надлежној окружној комисији;

- објављивање привремених резултата постигнутих на пријемном испиту;

- омогућавање ученицима да имају увид у тест и права на приговор родитељу односно законском заступнику;

- одговарање на поднете приговоре у вези са резултатима постигнутим на пријемном испиту;

- објављивање и провера тачности коначних резултата пријемног испита;

- остали послови који се односе на пријемни испит и упис ученика у средњу школу.

 

Припремање тестова, испитних задатака и упутстава за оцењивање са решењима и начином бодовања

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод) припрема за штампу тестове/испитне задатке за полагање пријемног испита. Тестови и испитни задаци се припремају у складу са стандардима постигнућа за крај обавезног образовања и наставним планом и програмом основног музичког и балетског образовања.

По завршетку рока за пријаву кандидата за полагање пријемног испита, школска комисија доставља Комисији списак по азбучном реду пријављених кандидата ради обезбеђивања потребног броја испитних задатака и тестова, као и број и врсту тестова који треба да се прилагоде и обавештава их о другим потребним видовима прилагођавања. Комисија доставља Заводу број потребних тестова за све средње школе и сваку средњу школу појединачно у оквиру школске управе.

 

Дистрибуција и чување тестова

Испитни задаци и тестови за полагање пријемног испита се штампају и пакују на начин којим се осигурава безбедност током дистрибуције и спречава неовлашћено отварање.

Испитне задатке и тестове преузима руководилац школске управе или лице које он овласти. Школске управе организују достављање испитних задатака и тестова школама на дан полагања пријемног испита на начин који осигурава безбедност тестова и поштовање свих мера заштите до почетка испита.

Дистрибуција тестова средњим школама врши се према динамици коју утврди руководилац школске управе.

Испитни материјал треба да буде на безбедном месту у свакој школи или другом простору на дан полагања испита из одређеног предмета. За безбедност испитног материјала одговоран је председник школске комисије.

 

 1. СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Пријемни испит за проверу посебних способности и склоности полажу кандидати који се уписују у:

- средњу музичку школу;

- средњу балетску школу;

- Школу за музичке таленте у Ћуприји;

- школу ликовне области, односно за образовни профил у области уметности;

- математичку гимназију и одељење;

- одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији;

- одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији;

- одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику;

                          - филолошку гимназију и одељење;

                          - средњу школу у којој се део наставе одвија на страном језику.

Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи, односно другој установи коју одреди Министарство. Тачан распоред полагања пријемних испита објављује се у средњој школи, а у складу са Календаром активности за спровођење завршног испита за школску 2018/2019. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2019/2020. годину (у даљем тексту: Календар активности).

Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова које имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу, односно образовни профил. Кандидидати са сметњама у развоју и инвалидитетом који су положили пријемни испит се пре расподеле по школама и образовним профилима распоређују у одговарајућу школу.

Кандидати који су положили одговарајући пријемни испит могу да конкуришу у свим школама у Републици Србији у којима је Конкурсом одређен упис у школе и одељења за које је услов положен одговарајући пријемни испит.

Уколико се кандидати уписују само у музичку, балетску и Школу за музичке таленте у Ћуприји, предају документа у тим школама и не попуњавају листу опредељења.

Распоређивање и упис ових кандидата обавља се у истим роковима као и кандидата за упис у школе за које се не полаже пријемни испит.

Пријављивање и полагање пријемног испита

Кандидати који полажу пријемни испит приликом пријављивања попуњавају:

- пријаву за полагање пријемног испита у који се уносе следећи подаци: име и презиме кандидата, основна школа коју је кандидат завршио, шифра,  назив образовног профила на који жели да се упише, подаци о контакту;

- пријавуо потреби прилагођавања услова за полагање пријемног испита (за ученике којима је потребна додатна образовна подршка).

Кандидати који полажу пријемни испит за упис у филолошку гимназију и одељење, као и одељење у којој се део наставе остварује на страном језику у формулар за пријаву за полагање пријемног у који се уносе следећи подаци: име и презиме кандидата, основна школа коју је кандидат завршио, шифра, страни језици које је учио, страни језик који полаже на пријемном, назив образовног профила на који жели да се упише.

Пријаву потписује родитељ, односно други законски заступник кандидата.

 

Припремање просторних услова и материјала за полагање пријемног испита

Школска комисија обезбеђује просторне услове за спровођење пријемног испита.

Приликом одређивања простора у коме ће се спроводити пријемни испит, школска комисија руководи се испуњавањем следећих захтева:

- клупе се распоређују тако да удаљеност између клупа у сваком смеру буде најмање 1 м и тако да дежурни наставници могу да прођу између сваке две клупе;

- у свакој клупи седи по један кандидат и то на њеном средишњем делу;

- испуњени остали услови за рад (светлост, могућност проветравања и сл.).

У свакој просторији у којој се полаже испит одређује се место на које ученици одлажу личне ствари које не смеју користити на испиту.

Школа у којој се полаже пријемни испит из ликовне области, по ученику обезбеђује папир за цртање, папир за сликање и глину за вајање (око 1000 гр). Ученици обезбеђују оловке за цртање, темпера боје и четке за сликање, као и мале шпахтле за вајање.

За полагање пријемног испита у музичкој школи, кандидат може користити свој инструмент или инструмент који је користио у основној музичкој школи, а у власништву је школе.

Пријемни испит за упис у балетску школу и школу ликовне области, односно за образовни профил у области уметности полаже се у адекватно припремљеном простору.

За полагање пријемног испита у балетској школи кандидати треба да имају потребну опрему и сценски изглед.

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом и друге ученике, којима се при полагању пријемног испита пружа одговарајућа подршка, простор за полагање испита прилагођава се врсти подршке која се пружа ученику. Ближа упутства за припрему услова за ове ученике налазе се у Смерницама за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима којима је потребна додатна образовна подршка.

Средња школа у којој се полаже пријемни испит треба да обезбеди потребан број дежурних наставника, чланова испитних комисија (који могу бити из реда школе или екстерних) и супервизора за спровођење пријемног испита у складу са Стручним упутством.

Школска комисија обезбеђује и потрошни материјал за спровођење испита – потребан број коверти и идентификационе картице.

Обавештавање кандидата о пријемном испиту

 

Школска комисија је дужна да дан пре полагања пријемног испита, на огласној табли школе, објави Јединствени списак кандидата који полажу пријемни испит, у складу са Законом о заштити података о личности.

Приликом пријављивања, кандидати се обавештавају да дођу до школе најмање 30 минута пре почетка полагања пријемног испита, како би могли да се сместе у одговарајућу учионицу и припремили се за полагање пријемног испита. Такође, обавештавају се да, поред прибора за писање и рад, као и потребне опреме, понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом. Важна обавештења у вези са полагањем пријемног испита постављају се и на сајт школе. 

 

Спровођење пријемног испита

 

Пријемни испит се спроводи у исто време одређено Календаром активности, на читавој територији Републике Србије у трајању како је то предвиђено програмом за полагање пријемног испита.

Школска комисија доставља податке о броју кандидата који су приступили полагању пријемног испита Поткомисији за спровођење пријемног испита истог дана до 15.00 часова.

 

Распоређивање ученика за полагање пријемног испита

 

Сви ученици су распоређени у просторије у којима полажу пријемни испит најмање 20 минута пре почетка испита.

Пре почетка полагања пријемног испита, дежурни наставници проверавају присуство свих кандидата који полажу пријемни испит, 15 минута пре почетка испита и проверавају да ли су понели ђачке књижице и сав потребан прибор и опрему.

Ако је у оквиру полагања пријемног испита предвиђена израда теста, ученици се распоређују у клупе које су обележене редним бројевима, тако да број клупе одговара редном броју ученика на Јединственом списку.

Време почетка испита одређено је Календаром активности. Испит почиње пошто су сви кандидати добили потребна упутства за обављање пријемног испита, тестове и испитне задатке.

Родитељима, односно другим законским заступницима ученика и предметним наставницима није дозвољено присуство у школи за време полагања пријемног испита без посебне дозволе, изузев у случајевима када је одрасла особа у својству личног пратиоца или асистента ученику са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Дежурство на пријемном испиту

Потребан број дежурних наставника утврђује се према следећим критеријумима:

- ако се испит полаже у једној или неколико већих просторија, треба предвидети једног дежурног наставника на 10 до 12 кандидата и најмање једног додатног дежурног (наставника/помоћног радника) који ће дежурати испред просторије у којој се ради тест;

- ако се испит полаже у учионицама, за сваку учионицу треба предвидети два дежурна наставника на највише 16 кандидата и довољан број дежурних наставника/помоћног радника, који ће дежурати испред учионица. У одређивању потребног броја додатних дежурних наставника, директор школе се руководи распоредом учионица у којима се полаже пријемни испит;

- уколико ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу пријемни испит у посебним просторијама, треба предвидети по два дежурна наставника за сваку просторију.

Дежурни наставник не може бити наставник предмета који се полаже на пријемном испиту, осим наставника солфеђа на делу пријемног испита у музичкој школи, наставника играчких предмета и традиционалног певања на пријемном испиту у балетској школи.

У балетској школи на пријемном испиту, осим дежурних наставника могу бити присутни чланови испитне комисије и корепетитор.

Председник школске комисије распоређује дежурне наставнике у одговарајуће просторије, односно испред просторија 15 минута пре почетка пријемног испита.

Упаковани тестови и испитни задаци се отварају у присуству школске комисије у ужем саставу и разврставају се према броју просторија односно броју кандидата непосредно пре почетка испита.

На позив председника школске комисије, довољан број дежурних наставника преузима одговарајуће пакете са испитним задацима и тестовима.

За сваки дан полагања пријемног испита може се формирати појединачна комисија за дежурство.

О свом раду, комисија за дежурство води уредан записник: о броју преузетих тестова, броју кандидата који су приступили изради пријемног испита, и другим запажањима за време израде пријемног испита.

Председник школске комисије упознаје дежурне наставнике са обавезама и задацима за време полагања пријемног испита.

Дежурни наставник треба да:

- прозове и идентификује кандидате уз помоћ ђачких књижица;

- провери да ли су све непотребне ствари одложене на за то предвиђено место (мобилни телефони, недозвољен прибор и остало);

- подели пре израде испитних задатака/теста кандидатима  мале коверте и да инструкцију за попуњавање идентификационих картица;

- подели кандидатима испитне задатке/тестове и истакне тачно време почетка и завршетка пријемног испита;

- обезбеди да кандидати самостално раде испитни задатак/тест;

- упозори кандидате да ће се у тесту уважавати само одговори који су написани читко и без прецртавања хемијском оловком;

- уколико кандидат заврши израду теста/испитног задатака пре предвиђеног времена треба да обавести дежурног наставника и после предаје теста/испитног задатка  напусти простор;

- уколико неко од кандидата не поштује правила полагања пријемног испита о томе обавести председника школске комисије, који треба да донесе одговарајућу одлуку;

- уколико кандидат има потребу да у току пријемног испита изађе до тоалета то може да учини само у пратњи једног од дежурних наставника.

Обезбеђивање и контрола регуларности и надзор над спровођењем пријемног испита

Председник школске комисије одговоран је за регуларно спровођење пријемног испита у школи или другом простору у којем ученици полажу испит. Председник школске комисије има право увида у све активности током спровођења пријемног испита и предузимања мера у складу са Стручним упутством.

Контролу регуларности и надзор над спровођењем пријемног испита врше просветни саветници и супервизори, које именује министар. Супервизори су наставници и стручни сарадници из других школа и одређују се према критеријумима које утврђује министар, тако да по један супервизор надгледа ток испита у свакој школи у којој се полаже пријемни испит и рад комисије за прегледање. Супервизори подносе електронски наративни извештај Комисији и надлежној школској управи у предвиђеном року.

Просветни саветници и супервизори имају право увида у све активности током спровођења пријемног испита и предузимања мера у складу са Стручним упутством. 

Завод може извршити контролу квалитета прегледања у року од годину дана после пријемног испита на узорку тестова изабраном према унапред одређеним критеријумима.

Садржај и начин полагања пријемног испита

На пријемном испиту се проверавају знања, способности и склоности из предмета који су програмом предвиђени за полагање.

Сви кандидати решавају тестове истог садржаја у складу са образовним стандардима за одређени предмет и под истим условима (место, време, упутство за рад, начин прегледања и контрола), осим кандидата који су остварили право на образовање према индивидуалним образовним плановима, и кандидата који остварују право на пружање посебне подршке у току спровођења пријемног испита. Ови кандидати полажу пријемни испит под посебним условима, односно у складу са својим могућностима и потребама. Опис услова налази се у Смерницама за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима којима је потребна додатна образовна подршка

За упис ученика у средњу школу у којој се део наставе остварује на страном језику пријемни испит састоји се из два дела:

1) израде писменог теста из страног језика и

2) усмене провере знања страног језика.

Пријемни испит је конципиран тако да се њиме проверавају четири језичке вештине (читање, слушање, писање и говор) на нивоу А2 према Заједничком европском оквиру за живе језике.

Пријемни испит полаже се два дана.

Писмени тест се састоји из три дела:

1) проверавештине разумевања слушањем (трајање 20 минута)

2) провера вештине разумевања читањем (трајање 30 минута)

3) провера вештине писања састава (трајање 40 минута)

Састав је тзв. вођени и очекује се да има 100-120 речи.

У делу теста који се односи на разумевање слушањем, кандидати слушају три путатекст који чита страни лектор или члан комисије или се емитује као аудио запис. Кандидати најпре само слушају читање или аудио запис. После првог слушања добијају задатке и читају их (око 5 (пет) минута). За времедругог слушања кандидати истовремено прате задатке. Треће слушање је предвиђено за решавање задатака и контролу.

Усмени део испита састоји се из провере вештине говора. Комисију за усмени део испита чине три члана од којих је, по могућности, један изворни говорник. Испитивање кандидата обавља само један члан комисије.

Разговор са кандидатом обухвата теме из свакодневног живота. Кандидат се може подстаћи на разговор помоћу питања, илустрација, фотографија, схема и сл. Ученик има право да се у року од неколико минута припреми за излагање, а разговор са њим траје око пет минута. Критеријуми за оцењивање ученика на усменом делу пријемног испита су: разумевање теме, прецизност и кохерентност, способност вођења разговора, морфосинтатичка тачност, примереност и богатство речника.

Коначан број бодова се добија када се за сваког кандидата саберу бодови са писаног и усменог дела теста.

За упис у Математичку гимназију и одељење, Филолошку гимназију и одељење, одељење за ученике са посебним способностима за физику, одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику, уметничку школу ликовне области односно одељење образовног профила из уметничке области, балетску школу, музичку школу и Школу за музичке таленте у Ћуприји услови за упис кандидата и начин бодовања прописан је Правилником и чини саставни део Конкурса.

 

Евидентирање, шифровање и прегледање тестова

После истека времена предвиђеног за решавање теста, дежурни наставници прикупљају велике коверте у којима су тестови и мале коверте, записнички евидентирају број искоришћених и неискоришћених тестова и предају све тестове, број кандидата и Записник о току полагања пријемног испита председнику школске комисије.

Председник школске комисије предаје велике коверте комисији за шифровање.

Комисије за шифровање тестова обављају шифровање после завршетка израде пријемног испита, а пре прегледања тестова. Уколико се пријемни испит обавља два дана, Комисија шифрује тестове после сваког дана полагања. Шифровање се наставља бројем којим се првог дана завршило уколико се тест ради два дана. Том приликом, води се записник у ком се наводи број учионице, број кандидата који су у датој учионици приступили изради теста и број шифрованих тестова. Комисија за шифровање тестова задржава и одлаже на сигурно место затворене коверте са идентификационим картицама, а комисији за прегледање тестова и ревизију доставља само тестове са исписаним бројем шифре. После завршеног поступка шифровања, председник школске комисије записнички предаје шифроване тестове комисији за прегледање.

Дешифровање се обавља након израде свих делова пријемног испита, односно након што су прегледани и тестови из српског језика и књижевности и тестови из страног језика, а не истог дана кад кандидати полажу пријемни испит.

Прегледање, оцењивање и бодовање тестова и испитних задатака

Председник школске комисије именује комисију за прегледање тестова, оцењивање и бодовање испитних задатака. О свом раду комисија  води записник.

Приликом израде тестова/извођења испитних задатака, испитна комисија прави записник о оцењивању и бодовању резултата пријемног испита свих кандидата.

Комисија за прегледање тестова спроводи поступак у складу са унапред утврђеним критеријумима и начином бодовања.

Аутори тестова дежурају на дан полагања испита, као и у дане одређене за подношење приговора, на месту које одреди Републичка комисија, где ће бити на располагању за сва потребна тумачења у вези са прегледањем испитних задатака.

По завршетку оцењивања и бодовања испитних задатака и прегледања тестова, комисија за оцењивање, бодовање и прегледање записнички предаје радове и тестове председнику школске комисије који их одлаже на безбедно место. Уколико пријемни испит траје више дана, иста процедура се понавља за сваки дан полагања.

Код бодовања резултата испитних задатака сваки члан испитне комисије независно бодује резултате сваког појединачног кандидата. Укупан број освојених бодова добија се сабирањем свих појединачних бодова.

По завршетку оцењивања и бодовања испитних задатка и прегледања тестова, комисија за оцењивање и бодовање тј. прегледање предаје записник председнику школске комисијекоји их одлаже на безбедно место.Иста процедура се понавља, уколико се пријемни испит полаже више дана, после чега се врши дешифровање.

Пријемни испити за упис у музичку, балетску и уметничку школу ликовне области, односно образовни профил у области уметности, полажу се пред комисијом у којој се до 70% чланова именује из реда наставника школе.

Активности после завршетка испита

После завршеног прегледања свих испитних задатака, комисија за шифровање и дешифровање обавља дешифровање свих испитних задатака и тестова, односно повезује шифре с именима и презименима кандидата, која се налазе у малим ковертама, а које се тек у овој прилици отварају.

Школска комисија, на основу дешифрованих тестова, попуњава и детаљно контролише тачност прелиминарних резултата.

Школска комисија доставља податке о броју кандидата који су положили пријемни испит Републичкој комисији и oкружној комисији одмах по завршетку оцењивања, бодовања и прегледања испитних задатака и тестова.

Објављивање прелиминарних резултата

Школска комисија објављујелисту са прелиминарним резултатима пријемног испита на дан одређен Календаром активности на огласној табли школе. Листа садржи списак кандидата са бројем освојених бодова за сваки део теста и по сваком критеријуму. Прелиминарни резултати се објављују и на сајту школе у складу са Законом о заштити података о личности.

У уметничкој школи ликовне области биће омогућено разгледање свих радова са провером унетих бодова у прелиминарној листи.

Увид у тестове и приговори на резултате

Кандидат или родитељ, односно други законски заступник има право на увид у тест. Термин увида у писане тестове, као и улагање приговора, утврђује се Календаром активности.

Увид у тест омогућава школска комисија која дежура у школиод 8.00 до 16.00 часова на дан објављивања привремених резултата.

Уколико кандидат сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада, родитељ или законски заступник кандидата, има право да уложи приговор. Родитељ или законски заступник кандидата улаже писмени приговор школској комисији после увида у тест на дан објављивања прелиминарних резултата у складу са Упутством. 

 

Објављивање коначних резултата и унос података у централну базу

Коначни резултати пријемног испита објављују се у школи у којој се полагао пријемни испит у складу са Законом о заштити података о личности у периоду који је одређен Календаром активности.

Лице задужено за информатичке послове у школи уноси податке у централну базу података, искључиво за кандидате који су положили одговарајући пријемни испит и на тај начин стекли право на рангирање за упис на смер гимназије, односно образовни профил за који је потребно да положе пријемни испит. Рокове за унос ових података школи доставља информатички координатор (члан окружне комисије) на чијем је подручју школа у којој се полагао пријемни испит.

Школа у којој се полагао пријемни испит одговорна је за проверу података који су унети у централну базу података, после добијања званичног извештаја о евидентираним ученицима из базе података, као и да укаже на могуће неправилности у извештају, у складу са роковима и на начин које одреди информатички координатор.

Упис ученика у средњу школу спроводи се у складу са Правилником, а по динамици која је одређена Календаром активности.

 1. УПИС У СПОРТСКУ ГИМНАЗИЈУ И ОДЕЉЕЊА ЗА СПОРТИСТЕ

У дане предвиђене Календаром активности, предаје се спортска документација у Спортској гимназији и одељењима за спортисте. Пријем докумената обавља комисија коју формира директор школе.

Задаци комисије су:

- пријем и обрада документације;

- бодовање спортских резултата;

- сачињавање евиденције о кандидатима и њиховим спортским бодовима.

Евиденцију потписују сви чланови комисије и директор школе и достављају Комисији.

Кандидати који због термина у којима се завршавају такмичења нису у могућности да документацију о спортским резултатима доставе у дане који су предвиђени Календаром активности, могу накнадно доставити документацију о спортским резултатима директно Комисији. О накнадном пријему те документације такође се сачињава евиденција и врши се утврђивање броја спортских бодова.

 

III. УПИС У ШКОЛУ ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА РАДИ ПОСТИЗАЊА ПУНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 1. Упис ученика – припадника ромске националне мањине у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности

Пријаву за упис у школу под повољнијим условима у складу са Правилником подноси родитељ, односно други законски заступник ученика, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

На основу Правилника, кандидатима који су пријављени за упис под повољнијим условима у складу са овим правилником, број бодова који остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова. Уколико ови кандидати живе у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 35% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.

Кандидати – припадници ромске националне мањине распоређују се у школе на основу опредељења и броја бодова заједно са осталим ученицима.

Уколико у истој средњој школи има више одељења истог образовног профила, ови кандидати равномерно се распоређују по одељењима.

Кандидати – припадници ромске националне мањине који приликом остваривања права на упис у школу користе право на ове додатне бодове, немају право да остварује додатне бодове по другом основу.

 1. Упис у школу полазника који су завршили програм основног образовања одраслих под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности

Пријаву за упис у школу полазника у складу са Правилником подноси родитељ, односно други законски заступник полазника, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

Полазници који користе ово право млађи су од 17 година.

На основу Правилника, полазницима који су пријављени за упис под повољнијим условима у складу са овим правилником, број бодова који остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова. Уколико ови полазници живе у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 35% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.

Полазници се распоређују у школе на основу опредељења и броја бодова заједно са осталим ученицима.

Уколико у истој средњој школи има више одељења истог образовног профила, полазници се равномерно распоређују по одељењима.

Полазници који приликом остваривања права на упис у школу користе право на ове додатне бодове, немају право да остварује додатне бодове по другом основу.

Број: 611-00-331/6/2019-03

У Београду, 21. маја 2019. године

М И Н И С Т А Р

Младен Шарчевић, с.р.

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

Mens sana in corpore sano
У здравом телу здрав дух.

 
 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАЊА

 

 

beočug

etw school highlights

aces logo