Школски одбор
 • Регистрација
 • Седница Савета родитеља заказана је за уторак 21.5.2019. године са почетком у 18 часова. Седница је завршена у 20 часова и 40 минута.
 • Седници присуствује 27 од 40 родитеља, чланова Савета родитеља, што је довољан број за пуноважно одлучивање
 • Седници присуствују и: директор, помоћник директора и секретар школе. 

Дневни ред:

 1. Усвајање дневног реда;
 2. Доношење сагласности да се седница снима аудио записом;
 3. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;
 4. Доношење одлуке о прослави мале матуре за ученике 8. разреда;
 5. Доношење одлуке да представници Савета родитеља учествују као посматрачи у спровођењу завршног испита школске 2018/2019. године;
 6. Доношење иницијативе о отварању хетерогене групе продуженог боравка за ученике од I до IV разреда у издвојеном одељењу Зуце;
 7. Информације о учешћу школе у „Пилот пројекту“ обогаћеног једносменског рада у школској 2019/2020. години;
 8. Текућа питања.

 

 • Донета је:

Одлука

Усваја се предложени дневни ред. Одлука је донета са 26 гласова „за“ и 1 глас „уздржан“.

 • Донета је:

Одлука

Да се седница Савета родитеља не снима аудио записом. Одлука је донета већином гласова.

 • Донета је:

Одлука

Усваја се записник са претходне седнице. Одлука је донета са 26 гласова „за“ и 1 глас „против“. Примедба се односи на Одлуку о избору уџбеника и приручника за школску 2019/2020. годину.

 • Представник Савета родитеља, Горан Гајић, поднео је извештај са две седнице Наставничког већа.
 • Донета је:

Одлука

Да се мала матура за ученике осмих разреда организује ван школе у режији родитеља ученика. Одлука је донета већином гласова.

Чланови Савета родитеља, представници ученика осмих разреда, разматрали су понуде за организовање мале матуре, и предложили да се мала матура организује преко агенције BEOSONIC, на Кошутњаку. Чланови Савета родитеља су већином гласова прихватили овај предлог.

 • Директор школе упознао је родитеље са стручним упутством за спровођење завршног испита за ученике 8. разреда са посебним акцентом на учешће родитеља посматрача.

Донета је:

Одлука

 • Да представници Савета родитеља учествују као посматрачи у спровођењу завршног испита.
 • Именована су 3 родитеља који ће као посматрачи пратити све фазе спровођења завршног испита:
 1. Дејан Адуловић ( за 17.06.2019.)
 2. Горица Вићентијевић ( за 18.06.2019.)
 3. Дејан Адуловић ( за 19.06.2019.)

Одлука је донета већином гласова.

 • Донета је:

Одлука

Да се поднесе Иницијатива Школском одбору, да донесе Одлуку о отварању једне хетерогене групе продуженог боравка за ученике од I до IV разреда у издвојеном одељењу Зуце. Одлука је донета већином гласова.

 • Директор школе информисао је Савет родитеља у „Пилот пројекту“ обогаћеног једносмесног рада у Основној школи за школску 2019/2020. годину. Истакао је да је сазвао састанак са родитељима ученика од IV до VII разреда, упознао их са пројектом и спровео анкету. Став Наставничког већа је да су чланови колектива већином гласова уздржани због недовољних информација о реализацији самог пројекта. Ученички парламент се позитивно изјаснио за учешће у поменутом пројекту. На седници Школског одбора није донета одлука о учешћу школе у пројекту. Након краће дискусије донета је:

Одлука

Да се закаже ванредна седница Школског одбора, у што краћем року, и поново размотри учешће школе у Пројекту. Одлука је донета већином гласова.

 • Члан Савета родитеља доставила је „писмо“ и захтевала да буде прилог овог записника.
 • Члан Савета родитеља предлаже да се обезбеди присуство школског полицајца у школском дворишту издвојеног одељења Пиносава у послеподневним сатима.
 • Члан Савета родитеља предлаже директору да се уклони „печурка“ из школског дворишта у Пиносави, јер није безбедна за децу.
 • Члан Савета родитеља предлаже директору да се сруши „фонтана“ у холу школе у Белом Потоку због безбедности деце.
 • Члан Савета родитеља предлаже да деца немају часове наставе „после“ полудневних излета у истом дану.
 • Члан Савета родитеља предлаже да се размотри прилагођавање распореда часова, јер ученици старијих разреда имају 7 до 8 часова.
 • Директор школе упознао је Савет родитеља са садржајем Записника о редовном инспекцијском надзору.

Записник водила:

Александра Димитријевић

Мисао дана

Моја школа
Када дођe јeсeн и књигe сe купe,
Сва дeца сeдну у школскe клупe.
Нeко у прву, нeко у трeћу,
Свeјeдно јe, сви у исти разрeд крeћу.
Матeматика, српски и тако рeдом,
Дан за даном, понeдeљком, уторком, срeдом.
Свакога дана знања свe вишe,
Пуно сe пишe, помало бришe.
Пролазe дани уз учeњe,игру,
Само родитeљи то видe ко бригу.
Нашe другарство из школскe клупe,
Нe могу мамe и татe да купe.
Пуно другара и симпатија нeка,
Нeгдe у срцу свакога чeка...
(T. Oстојић)