• Седница Савета родитеља заказана је за уторак 21.5.2019. године са почетком у 18 часова. Седница је завршена у 20 часова и 40 минута.
 • Седници присуствује 27 од 40 родитеља, чланова Савета родитеља, што је довољан број за пуноважно одлучивање
 • Седници присуствују и: директор, помоћник директора и секретар школе. 

Дневни ред:

 1. Усвајање дневног реда;
 2. Доношење сагласности да се седница снима аудио записом;
 3. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;
 4. Доношење одлуке о прослави мале матуре за ученике 8. разреда;
 5. Доношење одлуке да представници Савета родитеља учествују као посматрачи у спровођењу завршног испита школске 2018/2019. године;
 6. Доношење иницијативе о отварању хетерогене групе продуженог боравка за ученике од I до IV разреда у издвојеном одељењу Зуце;
 7. Информације о учешћу школе у „Пилот пројекту“ обогаћеног једносменског рада у школској 2019/2020. години;
 8. Текућа питања.

 

 • Донета је:

Одлука

Усваја се предложени дневни ред. Одлука је донета са 26 гласова „за“ и 1 глас „уздржан“.

 • Донета је:

Одлука

Да се седница Савета родитеља не снима аудио записом. Одлука је донета већином гласова.

 • Донета је:

Одлука

Усваја се записник са претходне седнице. Одлука је донета са 26 гласова „за“ и 1 глас „против“. Примедба се односи на Одлуку о избору уџбеника и приручника за школску 2019/2020. годину.

 • Представник Савета родитеља, Горан Гајић, поднео је извештај са две седнице Наставничког већа.
 • Донета је:

Одлука

Да се мала матура за ученике осмих разреда организује ван школе у режији родитеља ученика. Одлука је донета већином гласова.

Чланови Савета родитеља, представници ученика осмих разреда, разматрали су понуде за организовање мале матуре, и предложили да се мала матура организује преко агенције BEOSONIC, на Кошутњаку. Чланови Савета родитеља су већином гласова прихватили овај предлог.

 • Директор школе упознао је родитеље са стручним упутством за спровођење завршног испита за ученике 8. разреда са посебним акцентом на учешће родитеља посматрача.

Донета је:

Одлука

 • Да представници Савета родитеља учествују као посматрачи у спровођењу завршног испита.
 • Именована су 3 родитеља који ће као посматрачи пратити све фазе спровођења завршног испита:
 1. Дејан Адуловић ( за 17.06.2019.)
 2. Горица Вићентијевић ( за 18.06.2019.)
 3. Дејан Адуловић ( за 19.06.2019.)

Одлука је донета већином гласова.

 • Донета је:

Одлука

Да се поднесе Иницијатива Школском одбору, да донесе Одлуку о отварању једне хетерогене групе продуженог боравка за ученике од I до IV разреда у издвојеном одељењу Зуце. Одлука је донета већином гласова.

 • Директор школе информисао је Савет родитеља у „Пилот пројекту“ обогаћеног једносмесног рада у Основној школи за школску 2019/2020. годину. Истакао је да је сазвао састанак са родитељима ученика од IV до VII разреда, упознао их са пројектом и спровео анкету. Став Наставничког већа је да су чланови колектива већином гласова уздржани због недовољних информација о реализацији самог пројекта. Ученички парламент се позитивно изјаснио за учешће у поменутом пројекту. На седници Школског одбора није донета одлука о учешћу школе у пројекту. Након краће дискусије донета је:

Одлука

Да се закаже ванредна седница Школског одбора, у што краћем року, и поново размотри учешће школе у Пројекту. Одлука је донета већином гласова.

 • Члан Савета родитеља доставила је „писмо“ и захтевала да буде прилог овог записника.
 • Члан Савета родитеља предлаже да се обезбеди присуство школског полицајца у школском дворишту издвојеног одељења Пиносава у послеподневним сатима.
 • Члан Савета родитеља предлаже директору да се уклони „печурка“ из школског дворишта у Пиносави, јер није безбедна за децу.
 • Члан Савета родитеља предлаже директору да се сруши „фонтана“ у холу школе у Белом Потоку због безбедности деце.
 • Члан Савета родитеља предлаже да деца немају часове наставе „после“ полудневних излета у истом дану.
 • Члан Савета родитеља предлаже да се размотри прилагођавање распореда часова, јер ученици старијих разреда имају 7 до 8 часова.
 • Директор школе упознао је Савет родитеља са садржајем Записника о редовном инспекцијском надзору.

Записник водила:

Александра Димитријевић