Школски одбор
 • Регистрација

ЗАПИСНИК

Са прве седнице Савета родитеља у школској 2019/2020.  одржане дана 12.9.2019. године са почетком у 18:00 часова, у зборници школе. Састанак Савета родитеља је завршен у 20:15 часова.

Присутни: Од 41 члана Савета родитеља присутно је 27, те су предуслови за рад испуњени. Одељење 7/2 није изабрало свог представника (Записник са родитељског састанка 7/2 одељења), остали чланови Савета оправдали су свој изостанак. Списак присутних чланова Савета родитеља налази се у прилогу.

Прву конститутивну седницу Савета родитеља сазвао је директор школе, а председавајући је први са списка, по азбучном реду, Дејан Адуловић 8/3 до избора председника Савета родитеља и конституисања Савета родитеља.

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА:

 1. Конституисање Савета родитеља, избор председника Савета и заменика председника Савета и упознавање са Пословником о раду Савета родитеља;
 2. Извештај о успеху ученика у школској 2018/ 2019.години;
 3. Давање мишљења о уплатама родитеља: ђачка ужина, ручак, осигурање ученика, фотографисање ученика, посете позоришту, биоскопу, манастирима, полудневни излети, чланарина Пријатеља деце Вождовца, Црвени крст, Математичко такмичење „Кенгур без граница“, Математичко такмичење „Мислиша“, хуманитарне акције и друго;
 4. Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2019/ годину;
 5. Упознавање са Извештајем директора о раду школе за школску 2019/2020. годину и са Извештајем о остварености Годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину;
 6. Упознавање Савета родитеља са активностима у вези Пилот пројекта обогаћеног једносменског рада;
 7. Активности школе везене за манифестацију „Радост Европе“;
 8. Разно
 1. Конституисање Савета родитеља, избор председника Савета и заменика председника Савета и упознавање са Пословником о раду Савета родитеља;

Избор чланова Савета родитеља верификован је на седници Наставничког већа и на првој седници Савета родитеља.

Конституисан је Савет родитеља за 2019/2020. годину са укупно 40 чланова (од укупно 41 одељења). Предлози чланова за председника Савета родитеља: Дејан Адуловић, Горан Гајић и Драган Кривокапић. Након пребројавања гласова утврђено је да је Дејан Адуловић добио 20 гласова, Горан Гајић 5 гласова и Драган Кривокапић 2 гласа. Донета је Одлука: да је за председника Савета родитеља изабран Дејан Адуловић, а за заменика председника Савета родитеља Горан Гајић. За Општински савет родитеља изабрана је Мирјана Адуловић.

Секретар школе Десанка Танасијевић упознаје чланове савета са Пословником о раду Савета родитеља. Правилник је уручен свим присутним члановима, а налази се и на сајту школе: http://www.os-vasacarapic.com/

Председник Савета родитеља позива родитеље да се изјасне поводом дневног реда. Присутни чланови Савета родитеља једногласно су усвојили предложен дневни ред. Такође, предлаже нов начин рада и организације рада Савета родитеља. Чланови Савета родитеља сложили су се са предложеним начином рада и организацијом рада Савета родитеља. У прилогу Записника је нов начин рада 1)

 1. Извештај о успеху ученика у школској 2018/2019. години;

Педагог школе и помоћник директора Бојана Томић подноси детаљан извештај о успеху и владању ученика у школској 2018/2019. години у обллику ппт презентације. Чланови Савета родитеља разматрали су извештај и није било примедби.

Дејан Адуловић подноси извештај као представник Савета родитеља – родитељ посматрач са завршног испита ученика школске 2018/2019. године уз констатацију да је мањи број  ученика био  безвољан  и незаинтересован за рад.

 1. Давање мишљења о уплатама родитеља: ђачка ужина, ручак, осигурање ученика, фотографисање ученика, посете позоришту, биоскопу, манастирима, полудневни излети, чланарина Пријатеља деце Вождовца, Црвени крст, Математичко такмичење „Кенгур без граница“, Математичко такмичење „Мислиша“, хуманитарне акције и друго;

Чланови Савета родитеља су упознати са материјаним давањима која су на добровољној основи.

Формирана је комисија у саставу: Гордана Јанковић, Милена Вукашиновић и Драган Кривокапић која је разматрала све пристигле понуде и одабрала најадекватније.

Донет је следећи закључак:

а) Родитељи су сагласни да се прихвати понуда „Milenium   Osiguranje“ и да годишња премија износи 400 динара по ученику.

б) Родитељи су сагласни да се прихвати понуда „Beoars - BM“ из Београда за организовање посета позоришту, биоскопима, полудневне излете и путујуће учионице.

в) Родитељи су сагласни да се прихвати понуда фотографско-трговинске радње „Foto Avala MD“ за фотографисање ученика.

г) Донета је сагласност да: ужина у претплати износи 80,00 динара , ручак 150,00 динара, чланарина Пријатељи деце Вождовца 180,00 динара и Црвени крст 50,00 динара

д) Одобрена су материјална давања за математичко такмичење „Кенгур без граница“ и математичко такмичење „Мислиша“.

ђ) Савет родитеља подржава хуманитарне акције

е) Донета је сагласност да се средства са „Родитељског динара“ употребе за куповину машине за судове и фрижидера. Приликом куповине биће присутан члан Савета родитеља Горан Гајић (као члан комисије)

 

 1. Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2019/2020. годину;

Педагог школе, Бојана Томић презентује Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину. Чланови Савета родитеља размотрили су ГПР школе и нису изнели примедбе.

 1. Упознавање са Извештајем директора о раду школе за школску 2019/2020. годину и са Извештајем о остварености Годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину;

Директор школе, Драгиша Драшковић упознаје присутне чланове Савета са Извештајем директора о раду школе за школску 2019/2020. годину. Чланови Савета родитеља размотрили су извештај и нису изнели примедбе.

 1. Упознавање Савета родитеља са активностима у вези Пилот пројекта обогаћеног једносменског рада;

Директор школе, Драгиша Драшковић упознаје присутне чланове Савета родитеља са активностима у вези Пилот пројекта обогаћеног једносменског рада.

Чланови Савета родитеља сагласни су да треба извршити ново ажурирање сајта. За помоћ у ажурирању сајта јавила се родитељ Ивана Стринека Трбовић (уредник сајтова).

 1. Активности школе везене за манифестацију „Радост Европе“;

Све активности везане за поменуту манифестацију члановима Савета родитеља представио је директор школе. Гости наше школе биће деца из Јерменије. Директор је замолио чланове Савета и друге родитеље да узму учешће у манифестацији јер још увек немамо довољан број пријављених деце домаћина.

 1. Разно

Питања и ставови родитеља

               Дејан Ољача констатује да деца у издвојеном одељењу Пиносава седе у буђавој учионици и у учионици у којој је отпао плафон.

               Дејан Адуловић предлаже да се следећа седница Савета родитеља одржи у школи у Пиносави због горућих проблема. Такође предлаже да се седнице циркуларно одржавају по објектима, а не само у школи у Белом Потоку.

               Биљана Стојановић предлаже да се повремено спроведе анкета на нивоу школе са питањима која муче децу и родитеље, као и са конкретним предлозима родитеља.

               Гордана Јанковић предлаже да се на седнице Савета родитеља позивају председавајући општине Вождовац, као и два члана Школског одбора.

               Мирјана Адуловић поставља питање зашто у Годишњем плану рада школе нема планираних екскурзија и наставе у природи. *Педагог школе чита став Наставничког већа, да директор школе затражи мишљење за тумачење члана 11. Правилника организовања екскурзија и наставе у природи.

Записник водила                                                                                                         Председник Савета родитеља              

Александра Димитријевић                                                                                               Дејан Адуловић

1) ПРИЛОГ  ЗАПИСНИКУ

НОВИ НАЧИН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА (Дејан Адуловић)

1.Да се укине распоред бирања председника по школама,тј.да се увек бира председник који има жељу и вољу да ради и углед међу већином родитеља.Онај који има поверење већине и добије највише гласова,без обзира у коју му  школу иде дете.

2.Да се председник бира једино под условом да му се омогући(и од стране школе помогне),да оствари лични контакт са свим члановима Савета.Преко електронске комуникације по могућсту( вибер или мејл).

3.Да се председник ПРЕ седнице,електронском комуникацијом договори са свим члановима и школом о темама које су најбитније.На тај начин што ће сви чланови и школа од понуђених изгласати до пет тема.Предлог свих тема да буде јаван и доступан свим родитељима наших школа бар две недеље преочекиване седнице.Председник ће изгласане теме проследити школи и свим члановима Савета пре седнице.

4.Да се ограничи време трајања седнице на сат ипо,све преко тога би озбиљно нарушило посећеност седница и смисао Савета.

5.Да се по потреби организују информативне вечери за све заинтересоване родитеље у амфитеатру школе(без присуства осталих грађана или уз претходни договор),на којима би сви заинтересовани имали времена да саопштавају остале детаље,разна саопштења ,планове,резултате и слично.Тиме би добили потребно скраћивање времена трајања седница,као и општу популаризацију и демистификацију рада Савета и школе.

Све ово обезбеђује да седнице буду продуктивне и кратке,а самим тим и посећене.да увек буде изабран председник који ће се борити и залагати за децу ,а не про- форме присутан.тиме ће се спречити дуги монолози,промоције и расправе.

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

Mens sana in corpore sano
У здравом телу здрав дух.

 
 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАЊА

 

 

beočug

etw school highlights

aces logo