Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ - БЕЛИ ПОТОК

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

АКТИВНОСТИ

РАЗРЕД

НАСТАВНИК

ДАН  И ВРЕМЕ

математика

Додатна настава

VII

Загорка Комарица

Савић

V VII

Петак, претчас

V

Среда, претчас

Допунска настава

V

Понедељак , претчас

VII

Уторак, претчас

математика

Допунска

VIII

Александра Стевановић

Петак, претчас

   

Додатна

Припремна

 

Четвртак, претчас

 

Уторак, 7. час

математика

Допунска

VI

Зорица Обућина

VI VII

Уторак, претчас

VII

Четвртак, претчас

додатна

VI

VII

Петак, претчас

Припремна настава

   

Српски језик

Литерарна секција

V-VIII

Снежана Стојановић

  V - VIII

Уторак, претчас

Припремна настава

VIII1

Понедељак, 7. час

Допунска настава

 

Уторак, 7. час

Додатна настава

 

Среда, 7. час

Четвртак, 7. час

Српски језик

Додатна /

допунска

V

Ана Вучковић Ристић

V VI VII VIII

Понедељак, 6. час

Додатна настава/

допунска

VI

VII

VIII

Четвртак, 7. час

Среда, 7. час

Петак, 7. час

 

Припремна настава

VIII

Понедељак, 7. час

 

Рецитаторско драмска секција

     

Српски језик

Додатна настава

VI

VII

VIII

Трајковић Ивана

VI VII  VIII

Понедељак, 7. час

Уторак, 7. час

Четвртак, 7.час

Припремна настава

VIII

Среда, 7. час

Лингвистичка секција

   

Петак, 7. час

Енглески језик

додатна

 

Ненад Кадријевић

Среда, 7. час

допунска

 

Понедељак, 7. час

   

секција

   

Енглески језик

допунска

 

Маја Хаџић

V VI

Уторак, 7. час

додатна

 

Четвртак, 7. час

допунска

 

Понедељак, 7. час

Пројекат

 

Петак, 7. час

Енглески језик

Допунска

 

Нина Драгић

I III IV VI VII

Уторак, претчас

додатна

 

Среда, претчас

Француски језик

   

Драгана Јовановић

Четвртак, претчас

допунска

   
     

Француски језик

Допунска/

додатна

 

Невенка Јоксовић

V  VI VII VIII

Уторак, претчас

Допунска

   

Додатна

 

Среда, претчас

Француски језик

Допунска/

Додатна

 

Елма Имамовић

VII

Уторак, 7. час

Петак, 7. час

Хемија

додатна

 

Сања Максимовић

VII  VIII

Уторак, претчас

Допунска

 

Понедељак, претчас

Физика

додатна

 

Светлана Јока

VI  VII  VIII 

Драгослав Цојић

VI  VII

Понедељак, среда 7. час

Допунска

 

Среда, претчас

Допунска

Додатна

Среда, 7. час

Петак, претчас

Биологија

допунска

 

Десанка Тасић Живковић

V VI VII VIII

Понедељак,предчас

додатна

 

Среда, претчас

Биологија

Допунска

 

Драгана Вучић

VI  VII  VIII

Уторак, 7. час

Додатна

 

Четвртак, претчас

Географија

Допунска

 

Василије Копривица

V  VI  VII  VIII

Четвртак, 7. час

додатна

 

Уторак, 7. час

Географија

Допунска

 

Данијела Кушљевић Никитовић  VI VIII

Четвртак, 7. час

Додатна

   

Историја

Додатна

 

Данијела Ђоковић

V  VI  VII VIII

 

Допунска

 

Четвртак, претчас

Историја

Додатна

 

Живојин Хаџић

V  VI  VII VIII

 
     

Музичка култура

Секција соло певања

Хор

 

Миљана Драшковић

V  VI  VII  VIII

Уторак, Среда,Петак

7. час

ТИО

Техничко цртање на рачунару

 

Драгослав Цојић VIII

Понедељак. 7. час

ТИО

Саобраћајна секција

 

Славица Митровић

V  VI  VII  VIII

Уторак, 7. час

Информатичка секција

 

Четвртак, 7. час

 

Ватрогасна секција

Ауто-мото секција

 

Владимир Јовановић

V VI  VII VIII

Среда, 7. час

Петак, 7.  час

Уторак, 7. час

Физичко васпитање

Стони тенис

 

Владимир Ђорђевић

V  VI  VII  VIII

Уторак, 7. час

 

Шах

 

Бојана Поповић

Среда, 5. час

Веронаука

Секција

Слободне активности

 

Марко Поповић

Понедељак, 7. час

Среда, претчас

Медијатека

Мултимедијална секција

Мултимедијалана

секција

 

Неда

Димитријевић

Четвртак, 6. час

 

Мисао дана

Моја школа
Када дођe јeсeн и књигe сe купe,
Сва дeца сeдну у школскe клупe.
Нeко у прву, нeко у трeћу,
Свeјeдно јe, сви у исти разрeд крeћу.
Матeматика, српски и тако рeдом,
Дан за даном, понeдeљком, уторком, срeдом.
Свакога дана знања свe вишe,
Пуно сe пишe, помало бришe.
Пролазe дани уз учeњe,игру,
Само родитeљи то видe ко бригу.
Нашe другарство из школскe клупe,
Нe могу мамe и татe да купe.
Пуно другара и симпатија нeка,
Нeгдe у срцу свакога чeка...
(T. Oстојић)