Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Разредне старешине  I - IV

Име наставника

Разредно старешинство

наставни предмет

одељења у којим предају

Бојана Поповић

              I1 Разредна настава  

Александра Димитријевић

              I2 Разредна настава  

Ружица Штулић

              I3 Разредна настава  

Марија Марковић

              I4 Разредна настава  

Љиљана Богуновић

               I5
Разредна настава  

Сузана Јанковић

II1

Разредна настава

 

Ана Икер

II2

Разредна настава

 

Ивана Цветић

II3

Разредна настава

 

Ивана Игнески

II4

Разредна настава

 

Милена Петровић

II5

Разредна настава

 

Невенка Мијаиловић

III1

Разредна настава

 

Јасмина Гајић

III2

Разредна настава

 

Сања Рајковић

III3

Разредна настава

 

Биљана Ласковић

III4

Разредна настава

 

Марија Милошевић

III5

 Разредна настава

 

Мирјана Неоричић

IV1

Разредна настава

 

Весна Величковић

 IV2

Разредна настава

 

Весна Дрезгић

IV3

Разредна настава

 

Љиља Милошевић

IV4

Разредна настава

 

 

Разредне старешине  V  -  VIII

                       

Име наставника

Разредно стар.

наставни предмет

одељења у којим предају

 Драгана Јовановић

V1  Француски језик  

 Мирослав Миленковић

V2   ТиТ, ТИО, Информатика и рачунарство  

Нина Драгић

V3  Енглески језик  

Ненад Кадријевић

V4   Енглески језик  

Данијела Кушљевић Никитовић

V5   Географија  

Маја Хаџић

VI1

Енглески ј.

 

Горан Милосављевић

VI2

Ликовна култура

 

Данијела Ђоковић

VI3

Историја,

СЖП

 

Дубравка Пејовић

VI4

Српски ј.

 

Татјана Џелетовић

VI5

Српски језик

 

Владимир Ђорђевић

VII1

Физичко васпитање

 

Светлана Јока

VII2

физика

 

Ивана Трајковић

VII3

Српски језик

 

Василије Копривица

VII4

Географија

 

Драгана Вучић

VII5

Биологија

 

Ана Ристић Вучковић

VIII1

Српски језик

 

Владимир Јовановић

VIII2

ТИО

 

Снежана Стојановић

VIII3

Српски ј.

 

Славица Митровић

VIII4

ТИО, ТИТ

Информатика

 

 

Гордана Бојовић Ђурић

VIII5

Математика

 

Ивана Мартиновић

специјално одељење    

 

Подела предмета на наставнике

Наставни предмет

Име наставника

Одељења у којим предају

Изборни

предмети

Српски језик

Снежана Стојановић

 

 

Ана Ристић Вучковић

 

 

Ивана Трајковић

 

 

Дубравка Пејовић

 

 

Татјана Џелетовић

 

 

 

 

Енглески језик

Маја Хаџић

 

 

Ненад Кадријевић

 

 

Нина Драгић

 

 

Ненад Ђорђевић

 

 

Француски језик

Николина Карановић

 

 

Елма Имамовић

 

 

Драгана Јовановић

 

 

Историја

Живојин Хаџић

 

 

 

 Историја

 

Данијела Ђоковић

 

Свалодневни живот у прошлости

Географија

Василије Копривица

 

 

Катарина Живановић

 

 

Данијела Кушљевић - Никитовић

 

 

Биологија

Десанка Тасић Живковић

 

 

Драгана Вучић

 

 

Физика

Светлана Јока

 

 

Драгослав Цојић

    

 

Хемија

Сања Максимовић

 

 

Рада Барић Ђорђевић

 

 

 

 

Математика

Зорица Обућина

 

 

Загорка Савић Комарица

 

 

Александра Стевановић

 

 

Тамара Милићевић

 

 

Гордана Бојовић Ђурић

  

 

ТИО, ТИТ, Информатика

Владимир Јовановић

 

 

Славица Митровић

 

 

 

ТИО, ТИТ

Драгослав Цојић

 

 

ТИО

Мирослав Миленковић

 

 

Музичка култура

Миљана Драшковић

 

 

Драгана  Поповић

 

 

Ликовна култура

Горан Милосављевић

 

 

Сања Ђокић

   

 

ЦСВ

Тања Ђокић

Горан Милосављевић

 

 

Физичко и здрав. васп. Обавезна физ акт. Физичко васп

Изабрани спорт

Владимир Ђорђевић

 

 

Данка Љуштина

 

 

Маријана Брашњо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веронаука

Марко Поповић

 

 

Петар Кордић

 

 

Дарко Крстић

 

 

Грађанско васпитање

Неда Димитријевић

     

 

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

Mens sana in corpore sano
У здравом телу здрав дух.

 
 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАЊА

 

 

beočug

etw school highlights

aces logo