Млађи разреди
  • Регистрација

ИЋЕ И ПИЋЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ У 3/1

Угледни час из енглеског језика на тему Храна

Једна од активности којом се добра наставна пракса одржава и даље унапређује јесу и угледни часови. У четвртак, 30.05.2019. године, у одељењу 31 одржан је угледни час енглеског језика на тему Храна, који је извела проф. енглеског језика Маја Хаџић. 

Ученици су имали прилике да уз коришћење илустрација, ИКТ средстава и у тимском раду увежбавају вокабулар на тему хране, развијају вештине говора и слушања, као  и правилну употребу садашњег простог времена.

 

Након обнављања вокабулара на тему хране уз помоћ картица са сликама и провере правилног изговора, ученици Хелена Радојичић и Вукашин Словић прочитали су текст на енглеском језику док су ученици радили вежбу разумевања онога што су чули.

Након тога су се међусобно испитивали ко шта воли и не воли од поједине хране и пића, записивали податке у табелу, а онда их презентовали у облику реченица.

Паметна табла послужила је за активност Из које земље је ова храна­? Ученици су повезивали слике хране и заставе земаља из којих потичу, чиме су поновили називе држава из Лекције 2.

Да би се енглески језик повезао и са другим предметима који ученици уче, задатак Пирамида исхране задат је за домаћи рад, где су ученици дописивали називе намирница поред слика. Како би учење добило личну ноту, добили су и задатак да напишу намирнице које имају у фрижидеру код куће.

С обзиром да је ово трећа година учења енглеског језика али прва година писања и читања на енглеском, ученици су показали квалитетно знање, добар тимски рад и изузетну вољу и активност на часу.

Часу су присуствовали чланови Стручног већа страних језика, професор разредне наставе одељења 31, професор ТИТ, школски психолог и директор школе.

Тим за маркетинг школе и Маја Хаџић

Maja1  Maja2

Maja3  Maja4

Maja5

Мисао дана

Моја школа
Када дођe јeсeн и књигe сe купe,
Сва дeца сeдну у школскe клупe.
Нeко у прву, нeко у трeћу,
Свeјeдно јe, сви у исти разрeд крeћу.
Матeматика, српски и тако рeдом,
Дан за даном, понeдeљком, уторком, срeдом.
Свакога дана знања свe вишe,
Пуно сe пишe, помало бришe.
Пролазe дани уз учeњe,игру,
Само родитeљи то видe ко бригу.
Нашe другарство из школскe клупe,
Нe могу мамe и татe да купe.
Пуно другара и симпатија нeка,
Нeгдe у срцу свакога чeка...
(T. Oстојић)