Занимљивости
  • Регистрација

Мисао дана

"Ја не знам ништа боље, сложеније и занимљивије од човека."

Максим Горки