Занимљивости
  • Регистрација

У склопу редовних активности Педагошко-психолошке службе спроведено је истраживање наставног процеса у нашој школи од стране школског психолога. Тема истраживања су били стилови управљања разредом (одељењем) наставника, који представљају значајан фактор при квалитетном остваривању наставе.

За истраживање је коришћен модел стилова управљања разредом који разликује три стила:

1) На једном крају континуума налази се неинтервенишући приступ који се заснива на уверењу наставника да ученици имају своје унутрашње покретаче који треба да нађу начин да се изразе у реалном свету, па наставник остварује минималну контролу.

2) На супротном крају континуума налази се интервенишући приступ који се заснива на уверењу наставника да спољашња средина (људи и објекти) утиче на људско биће да се развија да одређени начин, те наставник тежи да оствари потпуну контролу.

3) Између ова два екстрема налази се трећи – интеракционистички приступ који је усмерен и на оно што појединац чини да би изменио спољну средину, као и на то на који начин средина утиче на појединца. У овом случају контрола над ситуацијом је у рукама и наставника и ученика.

У понашању сваког наставника се вероватно може препознати сваки од ова три приступа, али се може говорити о различитим стиловима зависно од тога који приступ је доминантан.

Као најповољнији стил у стручној пракси се види интеракционистички стил управљња разредом, с обзиром на то да је најподстицајнији за развој ученика.

Према резултатима истраживања које можете погледати у приложеним  табелама, може се видети да је у нашој школи најзаступљенији управо интеракционистички приступ у раду са ученицима.

lazar2

Тим за маркетинг школе

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

Mens sana in corpore sano
У здравом телу здрав дух.

 
 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАЊА

 

 

beočug

etw school highlights

aces logo