Секције
  • Регистрација

ПРЕДМЕТ: Српски  језик
ГОДИШЊИ  ПЛАН  -  ДРАМСКА  СЕКЦИЈА

НАСТАВНИК:  Снежана  Стојановић

годишњи  бр.  часова:  72

Циљеви:
•    упознавање са културом драмског стваралаштва и  основама драмског истраживања,

•    развијање стваралачких способности,

•    богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења,

•    развијање концентрације и  способности  за јавне наступе,

•    развијање  и  учење лепог, течног и креативног изражавања ( наученог  и

импровизованог),

•    стицање искуства и навика за колективни живот и рад, развијање  толеранције,

•    развој опажања, размишљања и слободног и  критичког  изражавања,

•    емоционално сазревање,

•    развијање самоконтроле, досетљивости, знатижеље и оригиналности  у решавању

проблема...

•    подстицање интересовања за истраживање и стицање самопоуздања...

Евалуација: кроз различите пројекте (процена успешности) и наступе (Савиндан, пригодне приредбе - АЦЕС пројекат, Дан школе, завршна свечаност...)