Секције
  • Регистрација

У Основној школи „Васа Чарапић“ одржава се рецитаторска секција. Сваког уторка у 07.15 часова, мали рецитатори спремно читају, казују и вешто анализирају песме из програма, али и по сопственој жељи. На часовима секције, чланови су у прилици да чују снимак професионалног извођења одређених рецитала.

Такође, рецитаторска секција присутна је у припреми и реализацији новогодишње приредбе,, приредбе поводом Дана жена, Дана школе, доделе диплома.

У овој школској години, навршава се сто педесет година од објављивања Вукове „Мале простонародне славено-сербске пјеснарице“ и „Писменице сербскога језика по говору простога народа писане“. Тим поводом чланови рецитаторске секције спремају пригодан материјал.

Часови секције имају редовну посећеност наших ученика, према томе очекујемо  успешне предстојеће активности.

------------------------------------------------------------------------------------

Основна школа „Васа Чарапић“ Бели Поток

наставник: Ивана Трајковић

План рада рецитаторске секције

1. Формирање секције

2. Чиниоци изражајног казивања

3. Акценатске вежбе

4. Вежбе интонације и вежбе интезитета (јачине) гласа

5. Обрада једне изабране песме

6. Истраживање облика изражавања песме

7. Паузе у рецитовању. Понављања и рефрени

8. Вежбе темпа, мимике и гестикулације

9.  Анализа песама обрађених на редовним часовима

10. Увежбавање рецитовања обрађених песама

11.  Увежбавање рецитовања обрађених песама

12. Одабир најбоље изведених песама

13. Слушање снимка радио-драме

14. Избор и анализа садржаја и подела задатака за припрему програма поводом Нове године

15. Увежбавање садржаја из програма за Нову годину

16. Генерална проба пред наступ за Нову Годину

17. Одабир и анализа садржаја за припрему програма поводом Савиндана

18. Увежбавање садржаја из програма поводом Савиндана

19. Генерална проба пред наступ поводом Савиндана

20. Анализа рада секције

21. Одабир народних умотворина поводом годишњице Вуковог јубилеја

22. Увежбавање одабраних народних умотворина

23. Увежбавање одабраних народних умотворина

24. Извођење народних умотворина

25. Избор и анализа садржаја поводом Дана жена

26. Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана жена

27. Генерална проба пред наступ поводом Дана жена

28. Избор и анализа садржаја за наступ секције поводом Дана школе

29. Увежбавање програма за наступ поводом Дана школе

30. Увежбавање програма за наступ поводом Дана школе

31. Генерална проба пред наступ поводом дана школе

32. Одабир песама за анализу по избору чланова секције

33. Анализа одабраних песама

34. Рецитовање одабраних песама

35. Сусрет са истакнутим глумцем (сарадња са драмском секцијом)

36. Разматрање извештаја о раду секције