Инфо
  • Регистрација

Инфо

На овој страници можете наћи важне инфорамције и обавештења о родитељских сатанцима, ексукрзијама, дневним излетима, променама распореда и сл...

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ, КОНТРОЛНИХ И ДРУГИХ ОБЛИКА ТЕСТИРАЊА ЗА  ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

ШКОЛСКЕ 2018/19     ЗУЦЕ

 

1/5

2/5

3/5

4/4

5/5

6/5

7/5

8/5

25.2. - 1.3.

   

Српски језик

   

Математика

Српски језик

Математика

 

4.3 – 8.3.

Српски језик

Математика

Свет око нас

Математика

         

11.3. – 15.3.

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Природа и др.

Природа и др.

Српски-тест

Српски језик

   

18.3 – 22.3.

   

Српски језик

Српски језик

Математика

   

Математика

Физика

Физика

Српски језик

25.3. – 29.3.

 

Математика

Математика

 

Математика

 

Хемија

Математика

Хемија

1.4. – 5.4.

Математика

Српски језик

 

Српски језик

Математика

 

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Хемија

8.4. – 12.4.

   

Српски језик

Математика

Природа и др.

Српски-пимени

     

15.4. – 19.4.

Српски језик

Свет око нас

 

Српски језик

Математика

 

Хемија

Српски језик

22.4. – 25.4.

Математика

Српски језик

Математика

Математика

Природа и др

Српски језик

   

Српски језик

Математика

Енг.језик пис.

6.5. – 10.5.

       

Енг.језик пис.

Математика

Енг.језик пис.

Енг.језик пис.

Географија тест

13.5 – 17.5.

 

Српски језик

Математика

 

Математика

Математика

Француски пис.

Француски пис.

Географија тест

Француски пис.

Српски језик

Француски пис.

20.5. – 24.5.

Математика

 

Српски језик

Математика

Српски језик

     

Српски језик

Математика

27.5. – 31.5.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Природа и др.

Енглески-писм.

Математика

Географија тест

Математика

Хемија

3.6. – 7.6.

Математика

Српски језик

Свет око нас

Математика

Природа и др

Математика

Српски језик

Српски језик  п.

Српски језик

 

10.6. – 14.6.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Природа и др

Српски језик

Математика

Математика-тест

Српски језик

Српски језик

Хемија

 

РАСПОРЕД  КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА  ДО КРАЈА ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 2018/19.год.

 

51

5 2

5 3

6 1

6 2

6 3

7 1

7 2

7 3

8 1

8 2

8 3

25.02 -01.03

             

Мат. КВ

   

Мат. КВ

 

04.03.- 08.03.

     

Мат. КВ

         

Хем. КВ

Хем. КВ

Хем. КВ

11.03.- 15.03.

     

Физ. КВ

Мат. КВ

Срп.ј. КВ

Мат. КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј. КВ

Мат. КВ

 

Мат. КВ

18.03.- 22.03.

Мат. КВ

Мат. КВ

Био. КВ

Мат. КВ

Био. КВ

Срп.ј. КВ

Фр.ј. КВ

Фр.ј. КВ

Био. КВ

Фр.ј. КВ

Био. КВ

Физ. КВ

Био. КВ

Физ. КВ

Био. КВ

Енг.ј. КВ

Енг.ј. КВ

Мат. КВ

Физ. КВ

Фр.ј. КВ

25.03.- 29.03.

Енг.ј. КВ

Срп.ј.ПЗ

Енг.ј. КВ

Срп.ј.ПЗ

Енг.ј. КВ

Срп.ј.ПЗ

Фр.ј. КВ

   

Физ. КВ

Фр.ј. КВ

Мат. ПЗ

Фр.ј. КВ

Гео. КВ

Фр.ј. КВ

Физ. КВ

Фр.ј. КВ

Физ. КВ

Срп.ј. КВ

01.04.- 05.04.

Фр.ј. КВ

Фр.ј. КВ

 

Мат. КВ

Мат. КВ

Срп.ј.ПЗ

Мат. КВ

Срп.ј.ПЗ

Мат. КВ

Хем. КВ

Хем. КВ

Мат. КВ

Хем. КВ

Мат. КВ

Хем. КВ

Срп.ј.ПЗ

Хем. КВ

Срп.ј.ПЗ

Мат. КВ

08.04.- 12.04.

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.ПЗ

   

Срп.ј.ПЗ

Срп.ј.ПЗ

Срп.ј.ПЗ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Мат. ПЗ

Хем. КВ

Енг.ј. КВ

15.04.- 19.04.

     

Мат. ПЗ

Мат. ПЗ

Мат. ПЗ

Мат. ПЗ

Хем. КВ

Хем. КВ

Мат. ПЗ

Хем. КВ

Мат. ПЗ

Мат. ПЗ

Мат. ПЗ

Срп.ј.КВ

22.04.- 25.04.

Енг.ј. ПЗ

Енг.ј. ПЗ

Енг.ј. ПЗ

Енг.ј. ПЗ

Енг.ј. ПЗ

Енг.ј. ПЗ

Енг.ј. ПЗ

Енг.ј. ПЗ

Мат. КВ

Енг.ј. ПЗ

Енг.ј. ПЗ

Био. ГТ

Енг.ј. ПЗ

Енг.ј. ПЗ

06.05.- 10.05.

             

Физ. КВ

Физ. КВ

Гео. КВ

Мат. КВ

Хем. КВ

Мат. КВ

Хем. КВ

Мат. КВ

Хем. КВ

13.05.- 17.05.

 

Био. ГТ

Енг.ј. КВ

 

Био. ГТ

Физ. КВ

   

Био. ГТ

Мат. КВ

Био. ГТ

Био. ГТ

Мат. КВ

Био. ГТ

Фр.ј. ПЗ

Фр.ј. ПЗ

Фр.ј. ПЗ

Срп.ј.ПЗ

20.05.- 24.05.

Фр.ј. ПЗ

Енг.ј. КВ

Фр.ј. ПЗ

Срп.ј.ПЗ

Енг.ј. КВ

Срп.ј.ПЗ

Мат. КВ

Мат. КВ

Мат. КВ

Фр.ј. ПЗ

Физ. КВ

Фр.ј. ПЗ

Фр.ј. ПЗ

Мат. ПЗ

Срп.ј.ПЗ

Мат. ПЗ

Мат. ПЗ

Срп.ј.ГТ

27.05.- 31.05.

Срп.ј.ПЗ

   

Фр.ј. ПЗ

Фр.ј. ПЗ

Срп.ј.ПЗ

Фр.ј. ПЗ

Срп.ј.ПЗ

Мат. ПЗ

Мат. ПЗ

Мат. ПЗ

Срп.ј.ГТ

   

03.06.- 07.06

Срп.ј.ГТ

Срп.ј.ГТ

Срп.ј.ГТ

Мат. ПЗ

Мат. ПЗ

Мат. ПЗ

Хем. КВ

Хем. КВ

Хем. КВ

     

10.06.- 14.06

     

Физ. КВ

Срп.ј.ГТ

Срп.ј.ГТ

Срп.ј.ГТ

         

 

РАСПОРЕД  КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА  ДО КРАЈА ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 2018/19.год.

 

11

1 2

1 3

2 1

2 2

2 3

3 1

3 2

3 3

4 1

4 2

 

25.02 -01.03

     

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

     

04.03.- 08.03.

     

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

СОН КВ

Срп.ј.КВ

СОН КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

 

Мат.КВ

 

11.03.- 15.03.

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

СОН КВ

   

ПиД.КВ

ПиД.КВ

ПиД.КВ

 

ПиД.КВ

 

18.03.- 22.03.

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

     

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

ПиД.КВ

Мат.КВ

 

25.03.- 29.03.

     

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

 

01.04.- 05.04.

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

     

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

 

08.04.- 12.04.

           

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

 

15.04.- 19.04.

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

ПиД.КВ

Мат.КВ

ПиД.КВ

Мат.КВ

ПиД.КВ

     

22.04.- 25.04.

     

СОН КВ

СОН КВ

СОН КВ

     

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

 

06.05.- 10.05.

     

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

           

13.05.- 17.05.

           

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

 

20.05.- 24.05.

     

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

 

27.05.- 31.05.

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

ПиД.КВ

ПиД.КВ

 

03.06.- 07.06

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

СОН КВ

СОН КВ

СОН КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

ПиД.КВ

Мат.КВ

ПиД.КВ

 

10.06.- 14.06

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

ПиД.КВ

Мат.КВ

ПиД.КВ

Мат.КВ

ПиД.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

 

 

                       

РАСПОРЕД  КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ДО КРАЈА ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА (Пиносава, старији разреди)

 

5 4

6 4

7 4

8 4

25.02.  - 01.03

   

математика КВ

српски језик КВ

математика КВ

04.03.- 08.03.

математика КВ

математика КВ

физика КВ

 

хемија  КВ

11.03.- 15.03.

 

српски језик КВ

 

српски језик КВ

18.03.- 22.03.

биологија КВ

енглески језик КВ

биологија КВ

енглески језик КВ

биологија КВ

енглески језик КВ

биологија КВ

енглески језик КВ

25.03.- 29.03.

српски језик ПЗ

математика ПЗ

математика ПЗ

физика КВ

математика ПЗ

01.04.- 05.04.

математика ПЗ

српски језик КВ

српски језик ПЗ

српски језик ПЗ

хемија КВ

српски језик ПЗ

физика КВ

08.04.- 12.04.

 

     

хемија  КВ

15.04.- 19.04.

француски језик ПЗ 

француски језик ПЗ

српски језик КВ

француски језик ПЗ

математика КВ

француски језик ПЗ

22.04.- 25.04.

     

српски језик КВ

06.05.- 10.05.

 

математика КВ

физика КВ

математика КВ

 

13.05.- 17.05.

биологија ГТ

енглески језик ПЗ

биологија ГТ

енглески језик ПЗ

биологија ГТ

енглески језик ПЗ

биологија ГТ

енглески језик ПЗ

20.05.- 24.05.

математика КВ

српски језик КВ

 

физика КВ

српски језик ПЗ

27.05.- 31.05.

српски језик ПЗ

српски језик ПЗ

 

српски језик ГТ

03.06.- 07.06

математика ПЗ

математика ПЗ

српски језик КВ

српски језик ПЗ

хемија  КВ

математика ПЗ

10.06.- 14.06

српски језик ГТ

српски језик ГТ

математика ПЗ

српски језик ГТ

 

РАСПОРЕД  КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ДО КРАЈА ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА (Пиносава - млађи разреди)

 

1 4

2 4

3 4

4 3

25.02 -01.03

   

српски језик - провера

 

04.03.- 08.03.

 

свет око нас - провера

математика - провера

математика - провера

природа и друштво - провера

11.03.- 15.03.

српски језик - диктат

математика - провера

српски језик - провера

српски језик - провера

природа и друштво - провера

математика - провера

18.03.- 22.03.

   

српски језик ПЗ

српски језик ПЗ

25.03.- 29.03.

 

математика - провера

српски језик - провера

математика - провера

српски језик - провера

01.04.- 05.04.

математика - провера

   

математика - провера

08.04.- 12.04.

 

   

српски језик - провера

математика - провера

српски језик - провера

математика ПЗ

15.04.- 19.04.

српски језик - провера математика - провера

математика - провера

српски језик - провера

математика - провера

природа и друштво - провера

природа и друштво - провера

22.04.- 25.04.

 

свет око нас - провера

 

математика - провера

06.05.- 10.05.

 

српски језик - провера математика - провера

 

српски језик ПЗ

13.05.- 17.05.

   

српски језик - провера

математика - провера

математика - провера

природа и друштво - провера

20.05.- 24.05.

 

математика - провера

 

српски језик - провера

математика - провера

27.05.- 31.05.

српски језик - диктат

математика - провера

српски језик - провера

српски језик ПЗ математика - провера

математика ПЗ

03.06.- 07.06

математика - провера

свет око нас - провера

српски језик - провера

природа и друштво - провера

10.06.- 14.06

математика - провера

српски језик - провера математика - провера

математика - провера

природа и друштво - провера

 

У сусрет малој матури, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и „Просветни преглед” објавили су 25. јануара 2019. године збирке задатака за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2018/2019. годину.
И ове године припремљене су збирке задатака из српског језика, математике, као и комбинована збирка са задацима из биологије, географије, историје, физике и хемије. Збирке су припремљене и на албанском, мађарском, босанском, румунском, русинском, словачком, хрватском и бугарском језику.
Све три збирке заједно коштају 670 динара. Појединачно, цена збирке за српски или матерњи језик је 300 динара, збирка за математику 190 динара, а комбинована збирка 180 динара.
У збиркама је измењена петина задатака у односу на прошлу годину.