Инфо
  • Регистрација

Инфо

На овој страници можете наћи важне инфорамције и обавештења о родитељских сатанцима, ексукрзијама, дневним излетима, променама распореда и сл...

ОБАВЕШТЕЊЕ

РАСПОРЕД  КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА (БЕЛИ ПОТОК)

ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 2018/19.год.

 

51

5 2

5 3

6 1

6 2

6 3

7 1

7 2

7 3

8 1

8 2

8 3

3.9. – 07.9.

                       

10.9.-14.9.

                       

17.9-21.9.

                       

24.9.- 28.9.

     

срп. ј КВ

 

срп. ј КВ

           

1.10.-5.10.

енг.ј КВ

енг.ј КВ

енг.ј КВ

мат. КВ

мат. КВ

срп. ј КВ

мат. КВ

срп. ј КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

енг.ј КВ

08.10– 12.10.

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

           

срп. ј КВ

хем КВ

срп. ј КВ

хем КВ

срп. ј КВ

хем КВ

15.10.-19.10.

срп. ј ПЗ

срп. ј ПЗ

срп. ј ПЗ

     

био. КВ

био. КВ

био. КВ

био. КВ

   

22.10-26.10.

 

био. КВ

 

био. КВ

мат. ПЗ

   

физ КВ

срп. ј ПЗ

физ КВ срп. ј ПЗ

физ КВ срп. ј ПЗ

срп. ј ПЗ

енг.ј КВ

срп. ј ПЗ

енг.ј КВ

срп. ј ПЗ

29.10.-02.11.

енг.ј КВ

енг.ј КВ

енг.ј КВ

срп. ј ПЗ

физ КВ

срп. ј  КВ

мат. ПЗ

срп. ј ПЗ

мат. ПЗ

хем КВ

хем КВ

мат. ПЗ

хем КВ

 

мат. ПЗ

мат. ПЗ

енг.ј КВ

05.11.- 08.11.

срп. ј КВ

мат. ПЗ

срп. ј КВ

мат. ПЗ

срп. ј КВ

мат. ПЗ

     

срп. ј КВ

мат. ПЗ

срп. ј КВ

срп. ј КВ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

 

мат. ПЗ

13.11.-16.11.

 

био. КВ

             

хем КВ

физ КВ

хем КВ физ КВ

хем КВ

физ КВ

19.11.- 23.11.

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

26.11.- 30.12.

           

физ КВ

физ КВ

физ КВ

хем КВ

хем КВ

хем КВ

енг.ј ПЗ

03.12.- 07.12.

     

фр.ј ПЗ

срп. ј ПЗ

фр.ј ПЗ

срп. ј КВ

фр.ј ПЗ

срп. ј ПЗ

срп. ј ПЗ

мат. КВ

срп. ј ПЗ

мат. КВ

срп. ј ПЗ

мат. КВ

фр.ј ПЗ

енг.ј ПЗ

фр.ј ПЗ

енг.ј ПЗ

фр.ј ПЗ

10.12.- 14.12.

срп. ј ПЗ

енг.ј ПЗ

срп. ј ПЗ

енг.ј ПЗ

срп. ј ПЗ

енг.ј ПЗ

срп. ј ПЗ

био. КВ

срп. ј ПЗ био. КВ

срп. ј ПЗ

хем КВ

хем КВ

хем КВ

мат. КВ

био. КВ

срп. ј ПЗ

мат. КВ

срп. ј ПЗ

17.12.- 21.12.

срп. ј КВ

мат. КВ

срп. ј КВ

мат. КВ

срп. ј КВ

мат. КВ

енг.ј ПЗ

енг.ј ПЗ

енг.ј ПЗ

фр.ј ПЗ

био. КВ

фр.ј ПЗ

био. КВ

фр.ј ПЗ

био. КВ

физ КВ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

физ КВ

мат. ПЗ

24.12.- 28.12.

срп. ј Т

срп. ј Т

био. КВ

срп. ј Т

физ КВ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

енг.ј ПЗ

енг.ј ПЗ

енг.ј ПЗ

срп. ј ПЗ

   

31.12.-

                       

9.01.- 11.01.

     

срп. ј Т

срп. ј Т

срп. ј Т

срп. ј Т

срп. ј Т

срп. ј Т

     

14.01.- 18.01.

мат. ПЗ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

     

мат. ПЗ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

срп. ј Т

срп. ј Т

срп. ј Т

21.01.- 25.01.

енг.ј КВ

енг.ј КВ

енг.ј КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

28.01.- 31.01.

                 

хем КВ

хем КВ

хем КВ

РАСПОРЕД  КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 2018/19.год.

 

11

1 2

1 3

2 1

2 2

2 3

3 1

3 2

3 3

4 1

4 2

 

3.9. – 07.9.

                 

мат. КВ

мат. КВ

 

10.9.-14.9.

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

 

17.9-21.9.

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

     

24.9.- 28.9.

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

ПиД КВ

мат. КВ

ПиД КВ.

 

1.10.-5.10.

     

мат. КВ

СОН КВ

мат. КВ

СОН КВ

мат. КВ

СОН КВ

ПиД КВ

ПиД КВ

ПиД КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

 

08.10– 12.10.

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

           

15.10.-19.10.

                       

22.10-26.10.

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј ПЗ

мат. КВ

Срп.ј ПЗ

 

29.10.-02.11.

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

СОН КВ

Срп.ј КВ

СОН КВ

Срп.ј КВ

СОН КВ

     

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

 

05.11.- 08.11.

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

ПиД КВ

ПиД КВ

ПиД КВ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

 

13.11.-16.11.

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

ПиД КВ

ПиД КВ

 

19.11.- 23.11.

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

     

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

 

26.11.- 30.12.

     

СОН КВ

СОН КВ

СОН КВ

           

03.12.- 07.12.

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

     

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

     

10.12.- 14.12.

     

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

     

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

 

17.12.- 21.12.

           

ПиД КВ

ПиД КВ

ПиД КВ

мат. КВ

Срп.ј ПЗ

мат. КВ

Срп.ј ПЗ

 

24.12.- 28.12.

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

 

31.12.-

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

                 

9.01.- 11.01.

                 

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

 

14.01.- 18.01.

     

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

           

21.01.- 25.01.

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

мат. КВ

 

28.01.- 31.01.

           

мат. КВ

ПиД КВ

мат. КВ

ПиД КВ

мат. КВ

ПиД КВ

Срп.ј КВ

ПиД КВ

Срп.ј КВ

ПиД КВ

 

РАСПОРЕД  КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА (Зуце - млађи разреди)

 

1 5

2 5

3 5

4 4

3.9. – 07.9.

     

математика

10.9.-14.9.

 

Српски језик

Математика

српски језик

математика

српски језик

17.9-21.9.

математика

 

српски језик

математика

 

24.9.- 28.9.

математика

 

математика

математика

природа и друштво

1.10.-5.10.

 

Математика

Свет око нас

природа идруштво

српски језик

математика

08.10– 12.10.

математика

Српски језик

   

15.10.-19.10.

     

природа и друштво

22.10-26.10.

математика

Математика

српски језик

математика

српски језик-писмени

математика

29.10.-02.11.

српски језик

Српски језик

Свет око нас

математика

српски језик

 

1 5

2 5

3 5

4 4

05.11.- 08.11.

 

Математика

природа и друштво

математика-писмени

13.11.-16.11.

математика

   

природа и друштво

19.11.- 23.11.

 

Српски језик

Математика

српски језик

математика

српски језик

26.11.- 30.12.

       

03.12.- 07.12.

српски језик

 

природа и друштво

математика

 

10.12.- 14.12.

 

Српски језик

српски језик

математика

српски језик

17.12.- 21.12.

 

Математика

Свет око нас

 

српски језик-писмени

математика

24.12.- 28.12.

математика

 

математика

математика-писмени

31.12.-

       

9.01.- 11.01.

   

српски језик

природа и друштво

српски језик

14.01.- 18.01.

 

Српски језик

   

21.01.- 25.01.

 

Математика

српски језик

математика

28.01.- 31.01.

математика

 

математика

природа и фруштво

природа и друштво

српски језик

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ, КОНТРОЛНИХ И ДРУГИХ ОБЛИКА ТЕСТИРАЊА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ  2018/19  -  ЗУЦЕ

 

 

5/5

6/5

7/5

8/5

3.9. - 7.9.

       

10.9 – 14.9.

       

17.9. – 21.9.

Српски језик – к. вежба

     

24.9 – 28.9

 

Српски језик – к. вежба

   

1.10. – 5.10.

 

Математика – к. вежба

Математика – к. вежба

Математика – к. вежба

8.10. – 12.10.

     

Српски језик – к. вежба

15.10. – 19.10

Српски језик – пимени з.

Географија-тест

 

Физика – тест

22.10. – 26.10.

 

Математика – писмени з.

Српски језик – писмени з.

Српски језик – писмени з.

29.10. – 2.11.

ТиТ - тест

Српски језик – писмени з.

Математика – писмени з.

Математика – писмени з.

5.11. – 9.11

     

Географија - тест

12.11 – 16.11

Математика – писмени з.

 

Физика – лаб. Вежба

Српски језик – контролна в

 

19.11. – 23.11

 

Математика – к. вежба

Географија - тест

Математика – к. вежба

26.11. – 30.11

Енглески језик -писмени з.

Енглески језик -писмени з.

Енглески језик -писмени з.

Енглески језик -писмени з.

3.12. – 7.12.

Биологија - тест

Француски јез. - писмени з.

Француски јез. - писмени з.

Француски јез. - писмени з.

10.12. – 14.12.

Математика - контролна в

Физика – тест

Математика – к. вежба

Српски језик – писмени з.

Математика – писмени з.

17.12. – 21.12.

Енглески језик - к.вежба

Енглески језик - к.вежба

Енглески језик - к.вежба

Енглески језик - к.вежба Физика - к.вежба

24.12. – 28.12.

 

Математика – писмени з.

Математика – писмени з.

Српски језик – писмени з.

9.1. – 11.1.

 

Физика - к.вежба

Физика - к.вежба

Српски језик - к.вежба

Српски језик - к.вежба

14.1. – 18.1.

Математика – писмени з.

Биологија - к.вежба

Биологија - к.вежба

Математика - к.вежба

21.1. – 25.1.

   

Српски језик - к.вежба

Биологија - к.вежба

28.1. – 31.1.

 

 

Математика – к. вежба

   

РАСПОРЕД  КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА (Пиносава - старији разреди)

 

5 4

6 4

7 4

8 4

3.9. – 07.9.

 

Српски језик-ИТ

 

Српски језик-ИТ

10.9.-14.9.

   

Српски језик-ИТ

 

17.9-21.9.

Српски језик-ИТ

     

24.9.- 28.9.

 

Српски језик-КВ

 

Математика-КВ

1.10.-5.10.

Математика-КВ

Математика-КВ

Математика-КВ

 

08.10– 12.10.

     

Српски језик-КВ

15.10.-19.10.

Српски језик-ПЗ

Математика-КВ

Енглески језик-КВ

Биологија-КВ

Енглески језик-КВ

Енглески језик-КВ

22.10-26.10.

Биологија-КВ

Биологија-КВ

Српски језик-ПЗ

Физика-КВ

Српски језик-ПЗ

Биологија-КВ

29.10.-02.11.

Енглески језик-КВ

Српски језик-ПЗ

Физика-КВ

Хемија-КВ

Математика-ПЗ

Хемија-КВ

Математика-ПЗ

 

5 4

6 4

7 4

8 4

05.11.- 08.11.

Српски језик-КВ

 

Српски језик-КВ

 

13.11.-16.11.

 

Математика-КВ

 

Физика-КВ

19.11.- 23.11.

   

Математика-КВ

Математика-КВ

26.11.- 30.12.

 

Француски језик-ПЗ

Физика-КВ

Француски језик-ПЗ

Фрнцуски језик-ПЗ

03.12.- 07.12.

 

Српски језик-КВ

Хемија-КВ

Математика-КВ

Хемија-КВ

10.12.- 14.12.

Српски језик-ПЗ

Математика-КВ

Српски језик-ПЗ

Математика-ПЗ

Српски језик-ПЗ

Биологија-ПТ

Математика-КВ

Биологија-ПТ

17.12.- 21.12.

Српски језик-КВ

Биологија-ПТ

Биологија-ПТ

Математика-ПЗ

Српски језик-ПЗ

Физика-КВ

24.12.- 28.12.

Српски језик-ПТ

Енглески језик-ПЗ

Физика-КВ

Енглески језик-ПЗ

Енглески језик-ПЗ

Математика-ПЗ

Енглески језик-ПЗ

31.12.-

Математик-ПЗ

     

9.01.- 11.01.

       

14.01.- 18.01.

 

Српски језик-ПТ

Математика-КВ

Српски језик-ПТ

Математика-КВ

Српски језик-ПТ

Математика-КВ

21.01.- 25.01.

   

Физика-КВ

 

28.01.- 31.01.

Математика-КВ

     

Мисао дана

„Из молитвeника свога покидала сам била свe листовe.
Потпуно бeз ближњих сам сe потуцала стазом лутања.
Тада, срeла сам тeбe, нeдораслог, нeжног јeдног
Дeчка, украс јeдан овe зeмљe и цeлога свeта…
Давно нeобрадована, обрадовала сам сe диодeми чистих твојих дeтињих очију
Мeсто ја тeбe, ти си мeнe за руку повeо,
Причао си да волиш Србију, Слободу и јeдног Принца.
И с тобом зајeдно сам волeла Србију, Слободу и јeдног Принца.”

(Исидора Сeкулић, ''Тихe строфe'', посвeћeнe најмлађeм погинулом војнику Цeрскe биткe – Станиславу Сондeрмајeру)