Инфо
  • Регистрација

Инфо

Поштовани родитељи,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја   плнира да и за школску 2022/2023. год. обезбеди бесплатне уџбенике и дуга наставна средства из уџбеничког комплета које је школа изабрала да користе у настави  за ученике основне школе.

Ученици који остварују право на набавку бесплатних уџбеника су:
- ученици из социјално-материјално угрожених породица/примаоци новчане социјалне помоћи/;
- ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по  ИОП-1, ИОП-2 и ново од ове године - ИОП-3.
- ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници /увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат/.
- ученицима основних школа који су у породици треће и свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања;
- ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.
Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
- за ученике  примаоце социјалне помоћи: копија решења којим се утврђује право на  остваривање социјалне новчане помоћи.
- за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа,факултет) -  потврда установе о својству ученика, односно студента.Потврда се прилаже за свако дете.
- за ученике који су у породици треће или свако наредно  рођено дете и налазе се у истој  основној школи, школа не издаје  потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
Рок за достављање списка ученика и документације о испуњености услова је 25.03.2022.год.
НАПОМЕНА: Ученици који су у породици треће или свако наредно дете, достављају име и презиме /разред и одељење/ старије браће, сестара који су ученици наше школе.

Odluka Tima 10.03.2022 001Odluka Tima 10.03.2022 002Odluka Tima 10.03.2022 003

Поштовани родитељи /други законски заступници,
Захваљујемо Вам се што сте исказали заинтересованост за упис деце у нашу школу.
Упис у оснвну школу обавезан је за децу рођену од 01.03.2015. до 01.03.2016.године
 
Деца рођена између 1. марта и 1. септембра 2016.године, а чији родитељи желе да она пођу раније у школу, могу се пријавити за проверу спремности за полазак у први разред.
 
--У школу се може уписати и дете старије од 7 година и 6 месеци,ако због болести или других оправданих разлога није уписано у шкплу.
Потребно је да родитељи /законски заступници/ преко портала е-Управа изврше пријаву детета за упис у основну школу (на порталу www.euprava.gov.rs *http:// www.euprava.gov.rs
биће доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирње детета крајем марта 2022.године.
Документацију потребну за упис  прибавиће школа електронским путем:извод из матичне књиге рођених, пријава места становања за дете, док се потврда о завршеном предшколском програму коју издаје вртић прилаже накнадно.
ВАЖНА НАПОМЕНА:
* Обавезан лекарски преглед је предуслов за упис детета у први разред
* Потребно је Уверење (до издавања уверења-Потврда) предшколске установе о похађању предшколског програма.
Чланом 55.Став 17.,18. и 19. Закона  о основном образовању и васпитању("Сл. гласник Рс",бр.55/13,101/17,27/18 и 10/19 прописано је да је школа дужна да упише свако дете са подручја школе, а да  може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима.
 
    ЧЕСТИТАМО  ВАШЕМ ДЕТЕТУ ПОЛАЗАК У ШКОЛУ!

Поткатегорије

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)