Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

Организација васпитно - образовног рада

Основна школа „Васа Чарапић“ ради у три објекта: Бели Поток, Пиносава и Зуце.

У матичној згради у Белом Потоку рад је организован у једној смени, док се у остала два објекта ради у две смене и то : млађи разреди ( од I – IV разреда) у  једној, а старији ( од V – VIII разреда) у другој смени. Ученици мењају смене на недељном нивоу.

ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА- БЕЛИ ПОТОК

наставник

предмет

термин

Невенка Мијаиловић

III/1

Уторак, 1 час

Јасмина Гајић

III/2

Понедељак 1. час

Сања Рајковић

III/3

Петак 1. час

Мирјана Неоричић

IV/1

Четвртак 3. час

Весна Величковић

IV/2

Четвртак, 1 час

Бојана Поповић

I/1

Понедељак, 2 час

     

Александра Димитријевић

I/2

Уторак, 2 час

Ружица Штулић

I/3

Уторак, , 2 час

Сузана Јанковић

II/1

Понедељак, 3 час

Ана Икер

II/2

Среда, 4 час

Ивана Цветић

II/3

Понедељак 2. час

Ана Ристић Вучковић

Српски језик

Среда, 4 час

Снежана Стојановић

Српски језик

Понедељак, 6 час

Ивана Трајковић

Српски језик

Среда, 2. час

Маја Хаџић

Енглески језик

Среда, 3 час

Ненад Кадријевић

Енглески језик

Среда, 4. час

Нина Драгић

Енглески језик

Четвртак, 5 час

Николина Карановић

Француски језик

Уторак, 4 час

Драгана Јовановић

Француски језик

Понедељак, 3 час

Загорка Комарица Савић

математика

Среда, 5 час

Зорица Обућина

математика

Уторак, 6 час

Александра Стевановић

математика

Понедељак, 4 час

Василије Копривица

Географија

Четвртак, 5 час

К. Живановић

географија

Четвртак, 3 час

Живојин Хаџић

историја

Петак, 3 час

Данијела Ђоковић

Историја

Понедељак, 2 час

Десанка Тасић Живковић

биологија

Понедељак, 5 час

Драгана Вучић

биологија

Петак, 2 час

Сања Максимовић

Хемија

Понедељак, 4 час

Светлана Јока

физика

Среда, 3 час

Драгодлав Цојић

физика

Среда, 4 час

Горан Милосављевић

Ликовна култура

Среда, 6 час

     

Миљана Драшковић

Музичка култура

Уторак, 4 час

Владимир Јовановић

ТИО

Петак, 3 час

Славица Митровић

ТИО

Четвртак, 3 час

Владимир Ђорђевић

Физичко васпитање

Петак 3. час

Марко Поповић

Верска настава

Среда 3. час

Неда Димитријевић

Грађанско Васпитање

Уторак, 2 час

 

 

               

      ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА – ПИНОСАВА

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

1.Марија Марковић

први разред

понедељак, 2. час

2.Ивана Игнески

други разред

уторак, 2. час

3.Биљана Ласковић

трећи разред

четвртак, 3. час

4.Весна Дрезгић

четврти разред

понедељак 3. час

5.Дубравка Пејовић

Српски језик;                   6/4

четвртак, 4. час

6.Ненад Кадријевић

Енглески језик; 5/4

уторак, 3. час

7.Елма Имамовић

Француски језик

среда, 4. час, после подне

8.Тамара Бранкован

Математика

понедељак, 5. час, после подне

9.Десанка Тасић Живковић

Биологија

четвртак, 2. час

10.Рада Барић Ђорђевић

Хемија

понедељак, 3. час

11.Светлана Јока

Физика

уторак, 4. час

12.Данијела Ђоковић

Историја, Свакодневни живот у прошлости

уторак, 4. час

13.Василије Копривица

Географија; 7/4

 

понедељак, 4. час после подне; понедељак, претчас, пре подне

14.Горан Милосављевић

Ликовна култура, Цртање, сликање, вајање

четвртак, 3. час

15.Миљана Драшковић

Музичка култура

понедељак, 3. час, пре подне

16.Маријана Брашњо

Физичка култура,

Изабрани спорт (фудбал, одбојка)

четвртак, 3. час

17.Славица Митровић

Техничко и информатичко образовање, Техника и технологија, Информатика; 8/4

понедељак, 4. час

18.Дарко Крстић

Верска настава

понедељак, 2. час. после подне; понедељак 5. час пре подне

19. Неда Димитријевић

Грађанско васпитање

среда, 3. час пре подне

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА – ЗУЦЕ

 

Пре подне

 

После подне

  Наставник

Дан

 

Час

Дан

Час

Милена Петровић

Уторак

 

4.

Уторак

           4.

Марија Милошевић

Четвртак

 

2.

Четвртак

4.

Љиља Милошевић

Четвртак

 

3.

Четвртак

3.

Љиљана Богуновић

Уторак

 

2.

Уторак

2.

Џелетовић Татјана

Уторак

 

4.

Уторак

3

Ненад Ђорђевић

Петак

 

4.

Петак

4.

Сања Ђокић

Четвртак

 

3.

Четвртак

4.

Драгана Поповић

Понедељак

 

5.

Понедељак

2.

Живојин Хаџић

Четвртак

 

3.

   

Данијела К. Никитовић

Среда

 

7.

      Среда

2.

Гордана Б. Ђурић

Петак

 

3.

Среда

4.

Драгана Вучић

Понедељак

 

4.

Понедељак

2.

Драгослав Цојић

Четвртак

 

4.

Четвртак

2.

Рада Барић

Среда

        

4.

   

Елма Имамовић

Четвртак

 

    7.

 Четвртак

           3.

Петар Кордић

      Понедељак

 

6.

   

Душка Љуштина

Уторак

 

3.

Петак

2.

 

Стручна већа

 

Назив стручног већа/актива

Чланови тима

 

Стручно веће млађих разреда

Јасмина Гајић, учитељи од I до IV разреда, учитељи из боравка, наставници енглеског језика Маја Хаџић, Ненад Ђорђевић, Ненад Кадријевић, Нина Драгић, вероучитељи

Стручно веће за српски језик и књижевност

Снежана Стојановић, Ана Ристић Вучковић, Ивана Трајковић, Дубравка Пејовић, Татјана Џелетовић

Стручно веће  за стране језике

Маја Хаџић, Ненад Кадријевић , Нина Драгић, Ненад Ђорђевић, Николина Карановић, Елма Имамовић, Драгана Јовановић

Стручно веће  за природне науке

Десанка Тасић Живковић, Драгана Вучић, Светлана Јока, Драгослав Цојић, Сања Максимовић,  Рада Барић Ђорђевић

Стручно веће  за друштвене науке

Живојин Хаџић, Данијела Ђоковић, Василије Копривица, Катарина Живановић

Стручно веће  за уметност

Миљана Драшковић, Драгана Поповић, Горан Милосављевић, Тања Ђокић, Сања Ђокић

Стручно веће  за математику

Зорица Обућина, Загорка Савић Комарица, Александра Стевановић, Тамара Милићевић,  Гордана Бојовић Ђурић

Стручно веће  за информатику и ТИО

Владимир Јовановић, Славица Митровић, Драгослав Цојић, Мирослав Миленковић

Стручно веће  за физичко и здравствено образ.

Владимир Ђорђевић, Душка Љуштина, Маријана Брашњо

Разредна већа

Разредна већа

Име и презиме

Разредно веће I разреда

Александра Димитријевић

Разредно веће II разреда

Ивана Цветић

Разредно веће III разреда

Невенка Мијаиловић

Разредно веће IV разреда

Љиља Милошевић

Разредно веће V разреда

Мирослав Миленковић

Разредно веће VI разреда

Маја Хаџић

Разредно веће VII разреда

Ивана Трајковић

Разредно веће VIII разреда

Снежана Стојановић

Руководиоци стручних већа

Име и презиме

Стручно веће малђих разреда

Јасмина Гајић

Стручно веће за српски језик и књижевност

Татјана Џелетовић

Стручно веће  за стране језике

Драгана Јовановић

Стручно веће  за природне науке

Драган Цојић

Стручно веће  за друштвене науке

Василије Копривица

Стручно веће  за уметност

Миљана Драшковић

Стручно веће  за математику

Тамара Милићевић

Стручно веће  за информатику и ТИО

Славица Митровић

Стручно веће  за физичко и здравствено образ.

Маријана Брашњо

 Тимови, комисије и друго

Тимови

 

Име и презиме

Стручни актив за  Развојно планирање

Снежана Стојановић, Бојана Томић, Митровић Славица, Љиља Милошевић, Живојин Хаџић, Милосављевић Горан, Николина Ћулум Марковић,  Драган Стаменковић (родитељ)

Стручни тим за нови Развојни план

Снежана Стојановић, Славица Митровић, Мирјана Неоричић, Сузана Јанковић, Бојана Томић

Тим за самовредновање

Николина Ћулум Марковић, Светлана Јока, Бојана Томић, Данијела Кушљевић Никитовић, Тамара Милићевић

Стручни актив за  развој Школског програма

Бојана Томић, Весна Јелисавчић, Данијела Кушљевић Никитовић

Тим за стручно усавршавање

Ненад Ђорђевић, Елма Имамовић, Миљана Драшковић

Тим за ИО

Драгиша Драшковић, Ивана Мартиновић, Андријана Милетић, Лазар Ванић,

Загорка Комарица, Невенка Мијаиловић, Сања

Рајковић, Милошевић Марија, Мирјана

Неоричић, Николина Ћулум Марковић ,

Бојана Томић, Дубравка Пејовић, Весна Величковић, Весна Дрезгић.

Сајт

Снежана Стојановић, Славица Митровић

Техничка подршка

Драгослав Цојић, Мирослав Миленковић

Руководилац Наставничког већа

Директор школе Драгиша Драшковић

Записничар Наставничког већа

Ивана Трајковић

Педагошки колегијум

Директор школе, Бојана Томић и руководиоци стручних већа

Тим за маркетинг

Василије Копривица, Лазар Ванић, Драгана Вучић

Тим за сарадњу са родитељима

Сузана Јанковић, Марија Милошевић, Маријана Брашњо,

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Десанка Тасић Живковић, Владимир Јовановић (БП), Александра Димитријевић (БП млађи), Данијела Ђоковић (П), Биљана

Ласковић (П млађи), Татјана Џелетовић (З), Милена Петровић (З млађи), Лазар Ванић, Николина Ћулум Марковић.

Вршњачки тим

Данијела Ђоковић, Живојин Хаџић (З), Данијела Ђоковић (П), Драгана Јовановић (БП)

Форум театар

Ивана Трајковић, Лазар Ванић

Ученички парламент

Неда Димитријевић

Председник синдиката

Владимир Јовановић

Руководилац Дечијег савеза

Бојана Поповић, Ивана Цветић (БП), Љиља Богуновић (3), Марија Марковић (П)

Председник Савета родитеља

 

Савет родитеља- координатор и записничар

Александра Димитријевић

Председник Школског одбора

 

Комисије

Име и презиме

Комисија за распоред часова

Загорка Савић Комарица

Комисија за бодовање запосленог

Владимир Јовановић, Невенка Мијаиловић, Горан Милосављевић

Комисија за културну и јавну делатност

координатор: Горан Милосављевић

Ивана Трајковић, Зорица Ђелић, Татјана Џелетовић, Снежана Стојановић, Ана Ристић Вучковић,  Дубравка Пејовић, Драшковић Миљана, Поповић Драгана, Ивана Цветић, Ана Икер, Богуновић Љиља, Весна Дрезгић, Сања Ђокић, Тања Ђокић

Руководилац Подмлатка Црвеног крста

Љиља Милошевић

Комисија за израду часописа

Зорица Ђелић

Комисија за електронски дневник

 

Славица Митровић, Мирослав Миленковић, Јока Светлана, Дубравка Пејовић, Марија Марковић (П), Нина Драгић, Љиља Милошевић(З), Ивана Цветић, Бојана Поповић (БП)

Комисија за екскурзије

Владимир Јовановић, Катарина Живановић

Црвени крст

Љиља Милошевић

Пројекти школе

Пројекти у којима школа узима учешће:

  1. Радост Европе: Нина Драгић, Василије Копривица, Маја Хаџић, Владимир Ђорђевић, Николина Карановић, Живојин Хаџић, Василије Копривица

е-Твининг: Маја Хаџић, Славица Митровић

Школски пројекти:

  1. СИБОЗ : Владимир Ђорђевић, Марко Поповић,  Данка Љуштина, Маријана Брашњо, Бојана Попoвић
  2. Еко пројекат: Василије Копривица, Драгана Вучић

 

Тим за Професионалну оријентацију

Драшковић Миљана, Милосављевић Горан, разредне старешине 7. и 8. разреда

Комисија за избор ђака генерације и спортисте генерације

Елма Имамовић, Брашњо Маријана,  разредне старешине 8. разреда, руководилац СВ Физичког васпитања

Комисија за награђивање ученика

Зорица Ђелић, Ружица Штулић

Комисија за преглед дневника

Бојана Томић, Нина Драгић, Десанка Тасић

Живковић, Сања Максимовић (БП), Милена Петровић (З), Сузана Јанковић (БП) Ивана Игнески (П), Данијела Кушљевић Никитовић (З), Дубравка Пејовић (П)

Комисија за преглед матичних књига

Разредне старешине и секретар школе

Комисија за корективни распоред часова

Загорка Комарица (БП),  Пејовић Дубравка (П), Данијела Кушљевић Никитовић (З)

Комисија за организацију такмичења и тестирања

Александра Стевановић, Зорица Обућина, Сања Максимовић, Гордана Бојовић Ђурић, Тамара Милићевић

„Кенгур“ – Невенка Мијаиловић

„Мислиша“ – Мирјана Неоричић

Комисија за завршни испит

Директор школе, Десанка Танасијевић, Мирослав Миленковић, Лазар Ванић, Николина Ћулум Марковић

Комисија за попис

Владимир Јовановић, Ненад Кадријевић, Марко Поповић, Драгослав Цојић, Душка Љуштина, Дубравка Пејовић, Зорица Ђелић - књиге

Комисија за естетско уређење

Ђокић Тања, Ђокић Сања, Сања Рајковић, Ружица Штулић (БП), Ивана Игнески (П), Марија Милошевић (З), учитељице из боравка

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Разредне старешине  I - IV

Име наставника

Разредно старешинство

наставни предмет

одељења у којим предају

Сузана Јанковић

I1

Разредна настава

 

Ана Икер

I2

Разредна настава

 

Ивана Цветић

I3

Разредна настава

 

Ивана Игнески

I4

Разредна настава

 

Милена Петровић

I5

Разредна настава

 

Невенка Мијаиловић

II1

Разредна настава

 

Јасмина Гајић

II2

Разредна настава

 

Сања Рајковић

II3

Разредна настава

 

Биљана Ласковић

II4

Разредна настава

 

Марија Милошевић

II5

 Разредна настава

 

Мирјана Неоричић

III1

Разредна настава

 

Весна Величковић

III2

Разредна настава

 

Весна Дрезгић

III3

Разредна настава

 

Љиља Милошевић

III4

Разредна настава

 

Бојана Поповић

IV1

Разредна анстава

 

Александра Димитријевић

IV2

Разредна настава

 

Ружица Штулић

IV3

Разредна настава

 

Марија Марковић

IV4

 Разредна настава

 

Љиља Богуновић

IV5

Разредна настава

 

 

Разредне старешине  V  -  VIII

                       

Име наставника

Разредно стар.

наставни предмет

одељења у којим предају

Маја Хаџић

V1

Енглески ј.

21, 31,2

51,2,3,  61,2,3,   81

Горан Милосављевић

V2

Ликовна култура

51,2,3,4, 61,2,3,4, 712,3,4 81,2,3,4

Данијела Ђоковић

V3

Историја,

СЖП

51,3,4, 61,3,4 74, 81,4

61,3,4-72

Дубравка Пејовић

V4

Српски ј.

54, 64, 74, 84  

Срђан Бугарски

V5

Физичко и здрав. васп. Обавезна физ акт. Физичко васп

Изабрани спорт

5561,3,5 71,2,5 85

Невенка Јоксовић

VI1

Француски ј.

51,2,3,  61,2,3, 73, 81,2

Светлана Јока

VI2

физика

61,2,3,4 71,2,3,4 81,4

Ивана Трајковић

VI3

Српски језик

62,3, 72, 82

Василије Копривица

VI4

Географија

51,2,3,4, 61,4, 73,4, 81,2,3,4

Драгана Вучић

VI5

Биологија

52,3,5 65 72,3,5 82,3,5

Ана Ристић Вучковић

VII1

Српски језик

53, 61, 71, 83

Владимир Јовановић

VII2

ТИО

51,2, 61,2,3 71,2,3 82,3

Снежана Стојановић

VII3

Српски ј.

51,2, 73,  81  

Славица Митровић

VII4

ТИО, ТИТ

Информатика

5461,2,3,473,4, 83,4

5474

Гордана Бојовић Ђурић

VII5

Математика

55, 65, 75, 85  

Мирослав Миленоковић

VIII1

ТИО

Информатика

65 71,2,5 81

51,2,3,5 71,2,3 81,2,3

Нина Драгић

VIII2

Енглески ј.

11,2   22,3   41,2,3   

73   82,3   

Сања Максимовић

VIII3

Хемија

7 12,3 81,2,3

Маријана Брашњо

VIII4

Физичко и здрав. васп. Обавезна физ акт. Физичко васп

Изабрани спорт

51,2,4 61,2,4 74 84

Данијелa Кушљевић Никитовић

VIII5

Геогарфија

55, 65, 75, 85  

 

Подела предмета на наставнике

Наставни предмет

Име наставника

Одељења у којим предају

Изборни

предмети

Српски језик

Снежана Стојановић

51,2, 73,  81  

 

Ана Ристић Вучковић

53, 61, 71, 83

 

Ивана Трајковић

62,3, 72, 82

 

Дубравка Пејовић

54, 64, 74, 84  

 

Татјана Џелетовић

55, 65, 75, 85  

 

 

 

Енглески језик

Маја Хаџић

21, 31,2

51,2,3,  61,2,3,   81

 

Ненад Кадријевић

14, 24,  33, 44 54, 64,  71,2,4,  84

 

Нина Драгић

11,2   22,3   41,2,3   

73   82,3   

 

Ненад Ђорђевић

15, 25,  34, 45 55, 65   75,  85 13, СО

 

Француски језик

Невенка Јоксовић

51,2,3,  61,2,3, 73, 81,2

 

Елма Имамовић

54,5, 64,,5, 74,5, 83,4,5,

 

Драгана Јовановић

71,2 СО

специјално

Историја

Живојин Хаџић

52,5, 62,5, 71,2,3,5, 82,3,5

 

 

 Историја

 

Данијела Ђоковић

51,3,4, 61,3,4 74, 81,4

61,3,4-72

Свалодневни живот у прошлости

Географија

Василије Копривица

51,2,3,4, 61,4, 73,4, 81,2,3,4

 

Гордана Милић

62,3, 71,2

 

Данијела Кушљевић - Никитовић

55, 65, 75, 85

 

Биологија

Десанка Тасић Живковић

51,4, 61,2,3,4 71,4 81, 4

 

Драгана Вучић

52,3,5 65 72,3,5 82,3,5

 

Физика

Светлана Јока

61,2,3,4 71,2,3,4 81,4

 

Драгослав Цојић

65, 75, 82,3,5    

 

Хемија

Сања Максимовић

7 12,3 81,2,3

 

Рада Барић Ђорђевић

74,5 84,5

 

 

 

Математика

Зорица Обућина

61,2,3,  72, 

 

Загорка Савић Комарица

51,2,3,  71,3, 

 

Габријела Марковић

81,2,3

 

Виолета Станковић

54, 64, 74, 84  

Информатика 84

Гордана Бојовић Ђурић

55, 65, 75, 85  

Информатика 75, 85  

ТИО, ТИТ, Информатика

Владимир Јовановић

51,2, 61,2,3 71,2,3 82,3

 

Славица Митровић

5461,2,3,473,4, 83,4

54

Информатика

74

ТИО, ТИТ

Драгослав Цојић

 52,3,5    82,5

 

ТИО

Мирослав Миленковић

65 71,2,5 81

Информатика 51,2,3,5 71,2,3 81,2,3

Музичка култура

Миљана Драшковић

51,2,3,4, 61,2,4, 71,2,4 81,3,4

Хор

Драгана  Поповић

563,5  73,5  82,5 

Хор и оркестар

Ликовна култура

Горан Милосављевић

51,2,3,4, 61,2,3,4, 712,3,4 81,2,3,4

 

Сања Ђокић

55, 65, 75, 85  

 

ЦСВ

Тања Ђокић

Вук Перић

 

ЦСВ 6/5

61,3, 62, 71,3, со -- 4 групе

Физичко и здрав. васп. Обавезна физ акт. Физичко васп

Изабрани спорт

Владимир Ђорђевић

51,2,37381,2,3

Изабрани спор 6372,381,2,3

Срђан Бугарски

5561,3,5 71,2,5 85

Изабрани спорт, 65, 71,5 85,

Маријана Брашњо

51,2,4 61,2,4 74 84

Изабрани спор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веронаука

Марко Поповић

11.2.3 -2г

 21,3 – 1г

22 – 1г

31 – 1г             

32 – 1г

41 –

42,3 – 1г

51,2,3 – 2г

61,3- 1г

62 – 1г

71,3 – 1г

72 – 1г

81,2,3 – 1г

СО – 1г

 

Петар Кордић

14, 25, 34, 45   - 3г

55, 65, 75, 85   - 4г

 

Дарко Крстић

15, 24, 33, 44   - 3г

54, 64, 74, 8- 4г

 

Грађанско васпитање

Неда Димитријевић

51,2,3 – 3групе;

61,2,3– 3групе;

71,2,3,4,5 – 5група;

 81,2,3– 3групе;        

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

  

Разред

Укупан број

Број дечака

Број девојчица

1-1

22

16

6

1-2

20

12

8

1-3

19

11

8

1-4

16

9

7

1-5

21

15

6

Укупно

98

63

35

2-1

20

10

10

2-2

21

9

12

2-3

20

12

8

2-4

22

12

10

2-5

18

8

10

Укупно

101

51

50

3-1

28

11

17

3-2

29

12

17

3-3

15

7

8

3-4

6

4

2

Укупно

78

34

44

4-1

18

11

7

4-2

23

11

12

4-3

21

11

10

4-4

20

12

8

4-5

15

6

9

Укупно

97

51

46

5-1

20

12

8

5-2

20

12

8

5-3

22

11

11

5-4

17

6

11

5-5

16

8

8

Укупно

95

49

46

6-1

27

13

14

6-2

22

10

12

6-3

25

11

14

6-4

13

6

7

6-5

20

7

13

Укупно

107

47

60

7-1

20

11

9

7-2

24

12

12

7-3

21

10

11

7-4

22

13

9

7-5

17

9

8

Укупно

104

55

49

8-1

19

11

8

8-2

18

10

8

8-3

18

10

8

8-4

16

11

5

8-5

22

9

13

Укупно

94

51

42

Сп. одељење

4

2

2

УКУПНО

777

403

374

Бројно стање одењења и  ученика у матичној школи и издвојеним одељењима

Разред

Бели Поток

Пиносава

Зуце

Укупно

Бр.од.

Бр.уч.

Бр.од.

Бр.уч.

Бр.од.

Бр.уч.

I

3

61

1

16

1

21

98

II

3

61

1

22

1

18

101

III

2

57

1

15

1

6

78

IV

3

62

1

20

1

6

97

I - IV

11

241

4

73

4

51

374

V

3

62

1

17

1

16

95

VI

3

74

1

17

1

16

107

VII

3

65

1

22

1

17

104

VIII

3

55

1

16

1

22

93

V - VIII

12

256

4

72

4

71

399

Спец. одељ.

1

4

-

-

-

-

4

I - VIII

23

497

8

145

8

122

777

  • УКУПАН БРОЈ ОДЕЉЕЊА   40
  • УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА   777

            У овој школској години је уписано ­­­-- нових ученика.У матичној школи у Белом Потоку васпитно-образовни процес организоваће се искључиво у преподневној смени. У издвојеним одељењима у Пиносави и Зуцу васпитно-образовни процес се организује у две смене са почетком наставе у 8 часова и 14.00 часова, тако што ће се наизменично мењати ученици од I - IV и ученици од V- VIII разреда. Часови разредногстарешине реализоваће  се у оквиру часова редовне наставе, а слободне активности, допунска и додатна настава у виду предчасова или у међусмени.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  Пиносава (школска 2017/18. година)

  

ПРЕДМЕТ

ВРСТА АКТИВНОСТИ

РАЗРЕД

НАСТАВНИК

ДАН И ВРЕМЕ

Српски језик

додатна

5,6,7,8

Дубравка Пејовић

понедељак, претчас

допунска

5,6,7,8

петак, претчас

припремна

8

уторак, 7. час

литерарно- драмска

5,6,7,8

среда, претчас

Енглески језик

додатна

5,6,7,8

Ненад Кадријевић

петак, 7. час

допунска

5,6,7,8

 

уторак,  7.час

Француски језик

допунска

5,6,7,8

Елма Имамовић

среда, 7. час

додатна

5,6,7,8

петак, претчас

Математика

додатна

5,6,7,8

Вијолета Станковић

петак, 7. час

допунска

5,6

уторак, 7. час

допунска

7,8

среда, 7. час

припремна

8

четвртак, 7.час

Биологија

додатна

5,6,7,8

Деса Тасић Живковић

уторак, претчас

допунска

5,6,7,8

четвртак, 7. час

Хемија

додатна

7,8

Рада Барић Ђорђевић

понедељак, претчас (пре подне)

допунска

7,8

понедељак, претчас(пре подне)

Физика

допунска

6,7,8

Светлана Јока

уторак, претчас

додатна

6,7,8

четвртак, претчас

Историја

допунска

5,6,7,8

Данијела Ђоковић

уторак, претчас

додатна

5,6,7,8

уторак, 7. час

Географија

допунска

5,6

Василије Копривица

понедељак, 7. час

додатна

7,8

Физичко васпитање

секција – фудбал, одбојка

5,6,7,8

Маријана Брашњо

четвртак, претчас

ТИО

саобраћајна

5,6,7,8

Славица Митровић

понедељак, 7. час (пре подне)

информатичка

5,6,7,8

понедељак, 7. час (после подне)

Мисао дана

„Из молитвeника свога покидала сам била свe листовe.
Потпуно бeз ближњих сам сe потуцала стазом лутања.
Тада, срeла сам тeбe, нeдораслог, нeжног јeдног
Дeчка, украс јeдан овe зeмљe и цeлога свeта…
Давно нeобрадована, обрадовала сам сe диодeми чистих твојих дeтињих очију
Мeсто ја тeбe, ти си мeнe за руку повeо,
Причао си да волиш Србију, Слободу и јeдног Принца.
И с тобом зајeдно сам волeла Србију, Слободу и јeдног Принца.”

(Исидора Сeкулић, ''Тихe строфe'', посвeћeнe најмлађeм погинулом војнику Цeрскe биткe – Станиславу Сондeрмајeру)