Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

Организација васпитно - образовног рада

Основна школа „Васа Чарапић“ ради у три објекта: Бели Поток, Пиносава и Зуце.

У матичној згради у Белом Потоку рад је организован у једној смени, док се у остала два објекта ради у две смене и то : млађи разреди ( од I – IV разреда) у  једној, а старији ( од V – VIII разреда) у другој смени. Ученици мењају смене на недељном нивоу.

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

  

Разред

Укупан број

Број дечака

Број девојчица

1-1

22

16

6

1-2

20

12

8

1-3

19

11

8

1-4

16

9

7

1-5

21

15

6

Укупно

98

63

35

2-1

20

10

10

2-2

21

9

12

2-3

20

12

8

2-4

22

12

10

2-5

18

8

10

Укупно

101

51

50

3-1

28

11

17

3-2

29

12

17

3-3

15

7

8

3-4

6

4

2

Укупно

78

34

44

4-1

18

11

7

4-2

23

11

12

4-3

21

11

10

4-4

20

12

8

4-5

15

6

9

Укупно

97

51

46

5-1

20

12

8

5-2

20

12

8

5-3

22

11

11

5-4

17

6

11

5-5

16

8

8

Укупно

95

49

46

6-1

27

13

14

6-2

22

10

12

6-3

25

11

14

6-4

13

6

7

6-5

20

7

13

Укупно

107

47

60

7-1

20

11

9

7-2

24

12

12

7-3

21

10

11

7-4

22

13

9

7-5

17

9

8

Укупно

104

55

49

8-1

19

11

8

8-2

18

10

8

8-3

18

10

8

8-4

16

11

5

8-5

22

9

13

Укупно

94

51

42

Сп. одељење

4

2

2

УКУПНО

777

403

374

Бројно стање одењења и  ученика у матичној школи и издвојеним одељењима

Разред

Бели Поток

Пиносава

Зуце

Укупно

Бр.од.

Бр.уч.

Бр.од.

Бр.уч.

Бр.од.

Бр.уч.

I

3

61

1

16

1

21

98

II

3

61

1

22

1

18

101

III

2

57

1

15

1

6

78

IV

3

62

1

20

1

6

97

I - IV

11

241

4

73

4

51

374

V

3

62

1

17

1

16

95

VI

3

74

1

17

1

16

107

VII

3

65

1

22

1

17

104

VIII

3

55

1

16

1

22

93

V - VIII

12

256

4

72

4

71

399

Спец. одељ.

1

4

-

-

-

-

4

I - VIII

23

497

8

145

8

122

777

  • УКУПАН БРОЈ ОДЕЉЕЊА   40
  • УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА   777

            У овој школској години је уписано ­­­-- нових ученика.У матичној школи у Белом Потоку васпитно-образовни процес организоваће се искључиво у преподневној смени. У издвојеним одељењима у Пиносави и Зуцу васпитно-образовни процес се организује у две смене са почетком наставе у 8 часова и 14.00 часова, тако што ће се наизменично мењати ученици од I - IV и ученици од V- VIII разреда. Часови разредногстарешине реализоваће  се у оквиру часова редовне наставе, а слободне активности, допунска и додатна настава у виду предчасова или у међусмени.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Разредне старешине  I - IV

Име наставника

Разредно старешинство

наставни предмет

одељења у којим предају

Сузана Јанковић

I1

Разредна настава

 

Ана Икер

I2

Разредна настава

 

Ивана Цветић

I3

Разредна настава

 

Ивана Игнески

I4

Разредна настава

 

Милена Петровић

I5

Разредна настава

 

Невенка Мијаиловић

II1

Разредна настава

 

Јасмина Гајић

II2

Разредна настава

 

Сања Рајковић

II3

Разредна настава

 

Биљана Ласковић

II4

Разредна настава

 

Марија Милошевић

II5

 Разредна настава

 

Мирјана Неоричић

III1

Разредна настава

 

Весна Величковић

III2

Разредна настава

 

Весна Дрезгић

III3

Разредна настава

 

Љиља Милошевић

III4

Разредна настава

 

Бојана Поповић

IV1

Разредна анстава

 

Александра Димитријевић

IV2

Разредна настава

 

Ружица Штулић

IV3

Разредна настава

 

Марија Марковић

IV4

 Разредна настава

 

Љиља Богуновић

IV5

Разредна настава

 

 

Разредне старешине  V  -  VIII

                       

Име наставника

Разредно стар.

наставни предмет

одељења у којим предају

Маја Хаџић

V1

Енглески ј.

21, 31,2

51,2,3,  61,2,3,   81

Горан Милосављевић

V2

Ликовна култура

51,2,3,4, 61,2,3,4, 712,3,4 81,2,3,4

Данијела Ђоковић

V3

Историја,

СЖП

51,3,4, 61,3,4 74, 81,4

61,3,4-72

Дубравка Пејовић

V4

Српски ј.

54, 64, 74, 84  

Срђан Бугарски

V5

Физичко и здрав. васп. Обавезна физ акт. Физичко васп

Изабрани спорт

5561,3,5 71,2,5 85

Невенка Јоксовић

VI1

Француски ј.

51,2,3,  61,2,3, 73, 81,2

Светлана Јока

VI2

физика

61,2,3,4 71,2,3,4 81,4

Ивана Трајковић

VI3

Српски језик

62,3, 72, 82

Василије Копривица

VI4

Географија

51,2,3,4, 61,4, 73,4, 81,2,3,4

Драгана Вучић

VI5

Биологија

52,3,5 65 72,3,5 82,3,5

Ана Ристић Вучковић

VII1

Српски језик

53, 61, 71, 83

Владимир Јовановић

VII2

ТИО

51,2, 61,2,3 71,2,3 82,3

Снежана Стојановић

VII3

Српски ј.

51,2, 73,  81  

Славица Митровић

VII4

ТИО, ТИТ

Информатика

5461,2,3,473,4, 83,4

5474

Гордана Бојовић Ђурић

VII5

Математика

55, 65, 75, 85  

Мирослав Миленоковић

VIII1

ТИО

Информатика

65 71,2,5 81

51,2,3,5 71,2,3 81,2,3

Нина Драгић

VIII2

Енглески ј.

11,2   22,3   41,2,3   

73   82,3   

Сања Максимовић

VIII3

Хемија

7 12,3 81,2,3

Маријана Брашњо

VIII4

Физичко и здрав. васп. Обавезна физ акт. Физичко васп

Изабрани спорт

51,2,4 61,2,4 74 84

Данијелa Кушљевић Никитовић

VIII5

Геогарфија

55, 65, 75, 85  

 

Подела предмета на наставнике

Наставни предмет

Име наставника

Одељења у којим предају

Изборни

предмети

Српски језик

Снежана Стојановић

51,2, 73,  81  

 

Ана Ристић Вучковић

53, 61, 71, 83

 

Ивана Трајковић

62,3, 72, 82

 

Дубравка Пејовић

54, 64, 74, 84  

 

Татјана Џелетовић

55, 65, 75, 85  

 

 

 

Енглески језик

Маја Хаџић

21, 31,2

51,2,3,  61,2,3,   81

 

Ненад Кадријевић

14, 24,  33, 44 54, 64,  71,2,4,  84

 

Нина Драгић

11,2   22,3   41,2,3   

73   82,3   

 

Ненад Ђорђевић

15, 25,  34, 45 55, 65   75,  85 13, СО

 

Француски језик

Невенка Јоксовић

51,2,3,  61,2,3, 73, 81,2

 

Елма Имамовић

54,5, 64,,5, 74,5, 83,4,5,

 

Драгана Јовановић

71,2 СО

специјално

Историја

Живојин Хаџић

52,5, 62,5, 71,2,3,5, 82,3,5

 

 

 Историја

 

Данијела Ђоковић

51,3,4, 61,3,4 74, 81,4

61,3,4-72

Свалодневни живот у прошлости

Географија

Василије Копривица

51,2,3,4, 61,4, 73,4, 81,2,3,4

 

Гордана Милић

62,3, 71,2

 

Данијела Кушљевић - Никитовић

55, 65, 75, 85

 

Биологија

Десанка Тасић Живковић

51,4, 61,2,3,4 71,4 81, 4

 

Драгана Вучић

52,3,5 65 72,3,5 82,3,5

 

Физика

Светлана Јока

61,2,3,4 71,2,3,4 81,4

 

Драгослав Цојић

65, 75, 82,3,5    

 

Хемија

Сања Максимовић

7 12,3 81,2,3

 

Рада Барић Ђорђевић

74,5 84,5

 

 

 

Математика

Зорица Обућина

61,2,3,  72, 

 

Загорка Савић Комарица

51,2,3,  71,3, 

 

Габријела Марковић

81,2,3

 

Виолета Станковић

54, 64, 74, 84  

Информатика 84

Гордана Бојовић Ђурић

55, 65, 75, 85  

Информатика 75, 85  

ТИО, ТИТ, Информатика

Владимир Јовановић

51,2, 61,2,3 71,2,3 82,3

 

Славица Митровић

5461,2,3,473,4, 83,4

54

Информатика

74

ТИО, ТИТ

Драгослав Цојић

 52,3,5    82,5

 

ТИО

Мирослав Миленковић

65 71,2,5 81

Информатика 51,2,3,5 71,2,3 81,2,3

Музичка култура

Миљана Драшковић

51,2,3,4, 61,2,4, 71,2,4 81,3,4

Хор

Драгана  Поповић

563,5  73,5  82,5 

Хор и оркестар

Ликовна култура

Горан Милосављевић

51,2,3,4, 61,2,3,4, 712,3,4 81,2,3,4

 

Сања Ђокић

55, 65, 75, 85  

 

ЦСВ

Тања Ђокић

Вук Перић

 

ЦСВ 6/5

61,3, 62, 71,3, со -- 4 групе

Физичко и здрав. васп. Обавезна физ акт. Физичко васп

Изабрани спорт

Владимир Ђорђевић

51,2,37381,2,3

Изабрани спор 6372,381,2,3

Срђан Бугарски

5561,3,5 71,2,5 85

Изабрани спорт, 65, 71,5 85,

Маријана Брашњо

51,2,4 61,2,4 74 84

Изабрани спор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веронаука

Марко Поповић

11.2.3 -2г

 21,3 – 1г

22 – 1г

31 – 1г             

32 – 1г

41 –

42,3 – 1г

51,2,3 – 2г

61,3- 1г

62 – 1г

71,3 – 1г

72 – 1г

81,2,3 – 1г

СО – 1г

 

Петар Кордић

14, 25, 34, 45   - 3г

55, 65, 75, 85   - 4г

 

Дарко Крстић

15, 24, 33, 44   - 3г

54, 64, 74, 8- 4г

 

Грађанско васпитање

Неда Димитријевић

51,2,3 – 3групе;

61,2,3– 3групе;

71,2,3,4,5 – 5група;

 81,2,3– 3групе;        

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - ЗУЦЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

ТЕРМИН

Татјана Џелетовић

Српски језик

припремна 8

додатна 5,6,7,8

допунска 5,6,7,8

литерарна

понедељак претчас

уторак претчас

среда претчас

четвртак претчас

Ненад Ђорђевић

Енглески језик

допунска 5,6,7,8

додатна 8

среда 7 час

петак 7 час

Елма Имамовић

Француски језик

допунска 5,6,7,8

додатна 8

понедељак претчас

четвртак 7 час

Гордана Бојовић Ђ.

Математика

допунска 5,6

допунска 7,8

четвртак 7 час

петак претчас

понедељак 7 час

понедељак претчас

Драгана Вучић

Биологија

допунска 5,6,7,8

додатна 5,6,7,8

понедељак претчас

среда 7 час

Рада Барић Ђ.

Хемија

допунска,

 додатна 7,8

понедељак 6 час

Данијела Кушљевић Н.

Географија

допунска 5,6

среда претчас

Тања Ђокић

ЦСВ

 

четвртак претчас или 7 час

Драгана Поповић

Музичка кул.

хор

 среда претчас

Срђан Бугарски

Физичко васпитање,

Изабрани спорт (фудбал, одбојка)

секција (фудбал, одбојка)

Петак,7.час

Драгослав Цојић

Физика, ТиТ

секција „ТЦМР“

допунска

додатна

понедељак 7 час

уторак претчас

четвртак 7 час

Мирослав Миленковић

ТиТ

секција 5,6,7

уторак претчас или 7 час

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  Пиносава (школска 2017/18. година)

  

ПРЕДМЕТ

ВРСТА АКТИВНОСТИ

РАЗРЕД

НАСТАВНИК

ДАН И ВРЕМЕ

Српски језик

додатна

5,6,7,8

Дубравка Пејовић

понедељак, претчас

допунска

5,6,7,8

петак, претчас

припремна

8

уторак, 7. час

литерарно- драмска

5,6,7,8

среда, претчас

Енглески језик

додатна

5,6,7,8

Ненад Кадријевић

петак, 7. час

допунска

5,6,7,8

 

уторак,  7.час

Француски језик

допунска

5,6,7,8

Елма Имамовић

среда, 7. час

додатна

5,6,7,8

петак, претчас

Математика

додатна

5,6,7,8

Вијолета Станковић

петак, 7. час

допунска

5,6

уторак, 7. час

допунска

7,8

среда, 7. час

припремна

8

четвртак, 7.час

Биологија

додатна

5,6,7,8

Деса Тасић Живковић

уторак, претчас

допунска

5,6,7,8

четвртак, 7. час

Хемија

додатна

7,8

Рада Барић Ђорђевић

понедељак, претчас (пре подне)

допунска

7,8

понедељак, претчас(пре подне)

Физика

допунска

6,7,8

Светлана Јока

уторак, претчас

додатна

6,7,8

четвртак, претчас

Историја

допунска

5,6,7,8

Данијела Ђоковић

уторак, претчас

додатна

5,6,7,8

уторак, 7. час

Географија

допунска

5,6

Василије Копривица

понедељак, 7. час

додатна

7,8

Физичко васпитање

секција – фудбал, одбојка

5,6,7,8

Маријана Брашњо

четвртак, претчас

ТИО

саобраћајна

5,6,7,8

Славица Митровић

понедељак, 7. час (пре подне)

информатичка

5,6,7,8

понедељак, 7. час (после подне)

ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА – ЗУЦЕ

 

 

Наставник

Пре подне

После подне

Дан

Час

Дан

Час

Милена Петровић

Четвртак

1.

Четвртак

1.

Марија Милошевић

Петак

3.

Петак

3.

Љиља Милошевић

Уторак

3.

Уторак

3.

Љиљана Богуновић

Уторак

2.

Уторак

2.

Џелетовић Татјана

Среда

2.

Петак

4.

Ненад Ђорђевић

Среда

3.

Среда

5.

Сања Ђокић

Четвртак 

2.

Четвртак

3.

Драгана Поповић

Среда

3.

Среда

4.

Живојин Хаџић

Четвртак

3.

Четвртак

4.

Данијела К. Никитовић

Петак

3.

Петак

3.

Гордана Б. Ђурић

Уторак

2.

Уторак

2.

Драгана Вучић

Понедељак 

4.

Понедељак

2.

Драгослав Цојић

Понедељак

3.

Понедељак

3.

Рада Барић

Среда

3.

Среда

3.

Елма Имамовић

Петак

4.

Понедељак 

4.

Петар Кордић

Петак

7.

Петак

2.

Срђан Бугарски

Петак

4.

Петак 

3.