Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

Организација васпитно - образовног рада

Основна школа „Васа Чарапић“ ради у три објекта: Бели Поток, Пиносава и Зуце.

У матичној згради у Белом Потоку рад је организован у једној смени, док се у остала два објекта ради у две смене и то : млађи разреди ( од I – IV разреда) у  једној, а старији ( од V – VIII разреда) у другој смени. Ученици мењају смене на недељном нивоу.

sn

sn2
sn3

ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА- БЕЛИ ПОТОК

наставник

предмет

термин

Невенка Мијаиловић

III/1

Уторак, 1 час

Јасмина Гајић

III/2

Понедељак 1. час

Сања Рајковић

III/3

Петак 1. час

Мирјана Неоричић

IV/1

Четвртак 3. час

Весна Величковић

IV/2

Четвртак, 1 час

Бојана Поповић

I/1

Понедељак, 2 час

     

Александра Димитријевић

I/2

Уторак, 2 час

Ружица Штулић

I/3

Уторак, , 2 час

Сузана Јанковић

II/1

Понедељак, 3 час

Ана Икер

II/2

Среда, 4 час

Ивана Цветић

II/3

Понедељак 2. час

Ана Ристић Вучковић

Српски језик

Среда, 4 час

Снежана Стојановић

Српски језик

Понедељак, 6 час

Ивана Трајковић

Српски језик

Среда, 2. час

Маја Хаџић

Енглески језик

Среда, 3 час

Ненад Кадријевић

Енглески језик

Среда, 4. час

Нина Драгић

Енглески језик

Четвртак, 5 час

Николина Карановић

Француски језик

Уторак, 4 час

Драгана Јовановић

Француски језик

Понедељак, 3 час

Загорка Комарица Савић

математика

Среда, 5 час

Зорица Обућина

математика

Уторак, 6 час

Александра Стевановић

математика

Понедељак, 4 час

Василије Копривица

Географија

Четвртак, 5 час

К. Живановић

географија

Четвртак, 3 час

Живојин Хаџић

историја

Петак, 3 час

Данијела Ђоковић

Историја

Понедељак, 2 час

Десанка Тасић Живковић

биологија

Понедељак, 5 час

Драгана Вучић

биологија

Петак, 2 час

Сања Максимовић

Хемија

Понедељак, 4 час

Светлана Јока

физика

Среда, 3 час

Драгодлав Цојић

физика

Среда, 4 час

Горан Милосављевић

Ликовна култура

Среда, 6 час

     

Миљана Драшковић

Музичка култура

Уторак, 4 час

Владимир Јовановић

ТИО

Петак, 3 час

Славица Митровић

ТИО

Четвртак, 3 час

Владимир Ђорђевић

Физичко васпитање

Петак 3. час

Марко Поповић

Верска настава

Среда 3. час

Неда Димитријевић

Грађанско Васпитање

Уторак, 2 час

 

 

               

      ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА – ПИНОСАВА

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

1.Марија Марковић

први разред

понедељак, 2. час

2.Ивана Игнески

други разред

уторак, 2. час

3.Биљана Ласковић

трећи разред

четвртак, 3. час

4.Весна Дрезгић

четврти разред

понедељак 3. час

5.Дубравка Пејовић

Српски језик;                   6/4

четвртак, 4. час

6.Ненад Кадријевић

Енглески језик; 5/4

уторак, 3. час

7.Елма Имамовић

Француски језик

среда, 4. час, после подне

8.Тамара Бранкован

Математика

понедељак, 5. час, после подне

9.Десанка Тасић Живковић

Биологија

четвртак, 2. час

10.Рада Барић Ђорђевић

Хемија

понедељак, 3. час

11.Светлана Јока

Физика

уторак, 4. час

12.Данијела Ђоковић

Историја, Свакодневни живот у прошлости

уторак, 4. час

13.Василије Копривица

Географија; 7/4

 

понедељак, 4. час после подне; понедељак, претчас, пре подне

14.Горан Милосављевић

Ликовна култура, Цртање, сликање, вајање

четвртак, 3. час

15.Миљана Драшковић

Музичка култура

понедељак, 3. час, пре подне

16.Маријана Брашњо

Физичка култура,

Изабрани спорт (фудбал, одбојка)

четвртак, 3. час

17.Славица Митровић

Техничко и информатичко образовање, Техника и технологија, Информатика; 8/4

понедељак, 4. час

18.Дарко Крстић

Верска настава

понедељак, 2. час. после подне; понедељак 5. час пре подне

19. Неда Димитријевић

Грађанско васпитање

среда, 3. час пре подне

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА – ЗУЦЕ

 

Пре подне

 

После подне

  Наставник

Дан

 

Час

Дан

Час

Милена Петровић

Уторак

 

4.

Уторак

           4.

Марија Милошевић

Четвртак

 

2.

Четвртак

4.

Љиља Милошевић

Четвртак

 

3.

Четвртак

3.

Љиљана Богуновић

Уторак

 

2.

Уторак

2.

Џелетовић Татјана

Уторак

 

4.

Уторак

3

Ненад Ђорђевић

Петак

 

4.

Петак

4.

Сања Ђокић

Четвртак

 

3.

Четвртак

4.

Драгана Поповић

Понедељак

 

5.

Понедељак

2.

Живојин Хаџић

Четвртак

 

3.

   

Данијела К. Никитовић

Среда

 

7.

      Среда

2.

Гордана Б. Ђурић

Петак

 

3.

Среда

4.

Драгана Вучић

Понедељак

 

4.

Понедељак

2.

Драгослав Цојић

Четвртак

 

4.

Четвртак

2.

Рада Барић

Среда

        

4.

   

Елма Имамовић

Четвртак

 

    7.

 Четвртак

           3.

Петар Кордић

      Понедељак

 

6.

   

Душка Љуштина

Уторак

 

3.

Петак

2.

 

Стручна већа

 

Назив стручног већа/актива

Чланови тима

 

Стручно веће млађих разреда

Јасмина Гајић, учитељи од I до IV разреда, учитељи из боравка, наставници енглеског језика Маја Хаџић, Ненад Ђорђевић, Ненад Кадријевић, Нина Драгић, вероучитељи

Стручно веће за српски језик и књижевност

Снежана Стојановић, Ана Ристић Вучковић, Ивана Трајковић, Дубравка Пејовић, Татјана Џелетовић

Стручно веће  за стране језике

Маја Хаџић, Ненад Кадријевић , Нина Драгић, Ненад Ђорђевић, Николина Карановић, Елма Имамовић, Драгана Јовановић

Стручно веће  за природне науке

Десанка Тасић Живковић, Драгана Вучић, Светлана Јока, Драгослав Цојић, Сања Максимовић,  Рада Барић Ђорђевић

Стручно веће  за друштвене науке

Живојин Хаџић, Данијела Ђоковић, Василије Копривица, Катарина Живановић

Стручно веће  за уметност

Миљана Драшковић, Драгана Поповић, Горан Милосављевић, Тања Ђокић, Сања Ђокић

Стручно веће  за математику

Зорица Обућина, Загорка Савић Комарица, Александра Стевановић, Тамара Милићевић,  Гордана Бојовић Ђурић

Стручно веће  за информатику и ТИО

Владимир Јовановић, Славица Митровић, Драгослав Цојић, Мирослав Миленковић

Стручно веће  за физичко и здравствено образ.

Владимир Ђорђевић, Душка Љуштина, Маријана Брашњо

Разредна већа

Разредна већа

Име и презиме

Разредно веће I разреда

Александра Димитријевић

Разредно веће II разреда

Ивана Цветић

Разредно веће III разреда

Невенка Мијаиловић

Разредно веће IV разреда

Љиља Милошевић

Разредно веће V разреда

Мирослав Миленковић

Разредно веће VI разреда

Маја Хаџић

Разредно веће VII разреда

Ивана Трајковић

Разредно веће VIII разреда

Снежана Стојановић

Руководиоци стручних већа

Име и презиме

Стручно веће малђих разреда

Јасмина Гајић

Стручно веће за српски језик и књижевност

Татјана Џелетовић

Стручно веће  за стране језике

Драгана Јовановић

Стручно веће  за природне науке

Драган Цојић

Стручно веће  за друштвене науке

Василије Копривица

Стручно веће  за уметност

Миљана Драшковић

Стручно веће  за математику

Тамара Милићевић

Стручно веће  за информатику и ТИО

Славица Митровић

Стручно веће  за физичко и здравствено образ.

Маријана Брашњо

 Тимови, комисије и друго

Тимови

 

Име и презиме

Стручни актив за  Развојно планирање

Снежана Стојановић, Бојана Томић, Митровић Славица, Љиља Милошевић, Живојин Хаџић, Милосављевић Горан, Николина Ћулум Марковић,  Драган Стаменковић (родитељ)

Стручни тим за нови Развојни план

Снежана Стојановић, Славица Митровић, Мирјана Неоричић, Сузана Јанковић, Бојана Томић

Тим за самовредновање

Николина Ћулум Марковић, Светлана Јока, Бојана Томић, Данијела Кушљевић Никитовић, Тамара Милићевић

Стручни актив за  развој Школског програма

Бојана Томић, Весна Јелисавчић, Данијела Кушљевић Никитовић

Тим за стручно усавршавање

Ненад Ђорђевић, Елма Имамовић, Миљана Драшковић

Тим за ИО

Драгиша Драшковић, Ивана Мартиновић, Андријана Милетић, Лазар Ванић,

Загорка Комарица, Невенка Мијаиловић, Сања

Рајковић, Милошевић Марија, Мирјана

Неоричић, Николина Ћулум Марковић ,

Бојана Томић, Дубравка Пејовић, Весна Величковић, Весна Дрезгић.

Сајт

Снежана Стојановић, Славица Митровић

Техничка подршка

Драгослав Цојић, Мирослав Миленковић

Руководилац Наставничког већа

Директор школе Драгиша Драшковић

Записничар Наставничког већа

Ивана Трајковић

Педагошки колегијум

Директор школе, Бојана Томић и руководиоци стручних већа

Тим за маркетинг

Василије Копривица, Лазар Ванић, Драгана Вучић

Тим за сарадњу са родитељима

Сузана Јанковић, Марија Милошевић, Маријана Брашњо,

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Десанка Тасић Живковић, Владимир Јовановић (БП), Александра Димитријевић (БП млађи), Данијела Ђоковић (П), Биљана

Ласковић (П млађи), Татјана Џелетовић (З), Милена Петровић (З млађи), Лазар Ванић, Николина Ћулум Марковић.

Вршњачки тим

Данијела Ђоковић, Живојин Хаџић (З), Данијела Ђоковић (П), Драгана Јовановић (БП)

Форум театар

Ивана Трајковић, Лазар Ванић

Ученички парламент

Неда Димитријевић

Председник синдиката

Владимир Јовановић

Руководилац Дечијег савеза

Бојана Поповић, Ивана Цветић (БП), Љиља Богуновић (3), Марија Марковић (П)

Председник Савета родитеља

 Јелена Илић

Савет родитеља- координатор и записничар

Александра Димитријевић

Председник Школског одбора

 Данијел Стевановић

Комисије

Име и презиме

Комисија за распоред часова

Загорка Савић Комарица

Комисија за бодовање запосленог

Владимир Јовановић, Невенка Мијаиловић, Горан Милосављевић

Комисија за културну и јавну делатност

координатор: Горан Милосављевић

Ивана Трајковић, Зорица Ђелић, Татјана Џелетовић, Снежана Стојановић, Ана Ристић Вучковић,  Дубравка Пејовић, Драшковић Миљана, Поповић Драгана, Ивана Цветић, Ана Икер, Богуновић Љиља, Весна Дрезгић, Сања Ђокић, Тања Ђокић

Руководилац Подмлатка Црвеног крста

Љиља Милошевић

Комисија за израду часописа

Зорица Ђелић

Комисија за електронски дневник

 

Славица Митровић, Мирослав Миленковић

Комисија за екскурзије

Владимир Јовановић, Катарина Живановић

Црвени крст

Љиља Милошевић

Пројекти школе

Пројекти у којима школа узима учешће:

  1. Радост Европе: Нина Драгић, Василије Копривица, Маја Хаџић, Владимир Ђорђевић, Николина Карановић, Живојин Хаџић, Василије Копривица

е-Твининг: Маја Хаџић, Славица Митровић

Школски пројекти:

  1. СИБОЗ : Владимир Ђорђевић, Марко Поповић,  Данка Љуштина, Маријана Брашњо, Бојана Попoвић
  2. Еко пројекат: Василије Копривица, Драгана Вучић

 

Тим за Професионалну оријентацију

Драшковић Миљана, Милосављевић Горан, разредне старешине 7. и 8. разреда

Комисија за избор ђака генерације и спортисте генерације

Елма Имамовић, Брашњо Маријана,  разредне старешине 8. разреда, руководилац СВ Физичког васпитања

Комисија за награђивање ученика

Зорица Ђелић, Ружица Штулић

Комисија за преглед дневника

Бојана Томић, Нина Драгић, Десанка Тасић

Живковић, Сања Максимовић (БП), Милена Петровић (З), Сузана Јанковић (БП) Ивана Игнески (П), Данијела Кушљевић Никитовић (З), Дубравка Пејовић (П)

Комисија за преглед матичних књига

Разредне старешине и секретар школе

Комисија за корективни распоред часова

Загорка Комарица (БП),  Пејовић Дубравка (П), Данијела Кушљевић Никитовић (З)

Комисија за организацију такмичења и тестирања

Александра Стевановић, Зорица Обућина, Сања Максимовић, Гордана Бојовић Ђурић, Тамара Милићевић

„Кенгур“ – Невенка Мијаиловић

„Мислиша“ – Мирјана Неоричић

Комисија за завршни испит

Директор школе, Десанка Танасијевић, Мирослав Миленковић, Лазар Ванић, Николина Ћулум Марковић

Комисија за попис

Владимир Јовановић, Ненад Кадријевић, Марко Поповић, Драгослав Цојић, Душка Љуштина, Дубравка Пејовић, Зорица Ђелић - књиге

Комисија за естетско уређење

Ђокић Тања, Ђокић Сања, Сања Рајковић, Ружица Штулић (БП), Ивана Игнески (П), Марија Милошевић (З), учитељице из боравка

Распоред часова ваннаставних активности

ПРЕДМЕТ

   

ВРСТА

           

РАЗР ЕД

 

НАСТАВНИК

     

ДАН И ВРЕМЕ

 
         

АКТИВНОСТИ

 

     

                         

математика

   

Припремна

настава

 

VIII

 

Загорка Комарица

Среда 6.час

 
                                         

Савић

             
                                         

VI VIII

             
         

   

                 

VI

               
                                                       
                                                         

Понедељак, претчас

 
         

Допунска настава

 

VI

                 

Четвртак , претчас

 
                                                               
                             

VIII

                 

Петак, претчас

 
                                                                 

математика

Допунска

VII

Александра

Четвртак,6.час

     

Стевановић

 
       
         
 

Додатна

   

Уторак, претчас

         
         

математика

Допунска

V

Зорица Обућина

Среда, претчас

     

V VII

 
   

VII

Четвртак, претчас

     
         
 

додатна

   

Петак, претчас

   

V

   
   

VII

 

Уторак, претчас

         
 

Припремна настава

     

Српски језик

Литерарна секција

V-VIII

Снежана

Понедељак, 7. час

 

Припремна настава

VIII 3

Стојановић

Уторак, 7. час

     

V VI VIII

 
 

Допунска настава

V 2,3

Среда, 7. час

   
   

VI 2

   
   

VIII 3

   
 

Додатна настава

   

Четвртак, 7. час

 

V 2,3, VI 2,VIII 3

     

Српски језик

Додатна /

V

Ана Вучковић

Понедељак, 7. час

 

допунска

 

Ристић

 
 

Додатна настава/

VI

V VI VII VIII

Четвртак, 7 час

 

допунска

   

Четвртак, 7 час

   

VIII

   
   

VIII

 

Уторак, 7 час

 

Припремна настава

     
 

Рецитаторско

   

Среда, 7 час

 

драмска секција

     

 

Српски језик

Додатна настава

VI

Трајковић Ивана

Среда, претчас

   

VII

VI VII VIII

Четвртак, претчас

   

VIII

   
 

Припремна настава

VIII

   
       

Уторак, 7 час

         
       

Среда, 7 час

 

Рецитаторско драмска секција

     
         

Енглески језик

додатна

VIII1,2

Ненад Кадријевић

Понедељак, 7 час

         
 

допунска

VIII1,2

 

Среда, 7 час

         
 

секција

     

Енглески језик

допунска

VI, VII

Маја Хаџић

Уторак, 7 час

     

VI, VII

 
 

додатна

   

Четвртак, 7 час

 

секција

VI, VII

 

Четвртак, 7 час

     

Нина Драгић

I III IV VI VII

 

 Енглески језик

допунска

 
       

  Француски језик

допунска

 

Драгана Јовановић

Уторак, претчас

 

допунска

     
         

Француски језик

Допунска/

   

Четвртак, 7 час

 

додатна

 

Николина Карановић

Четвртак, претчас

 

Допунска

     
       

Среда, претчас

 

Додатна

   

Среда, претчас

         

Француски језик

Допунска/

 

Елма Имамовић

 
 

Додатна

 

VII

 
         

Хемија

додатна

 

Сања Максимовић

Уторак, 7. час

 

Допунска

 

VII VIII

Понедељак, претчас

         

Физика

додатна

 

Светлана Јока

Понедељак, претчас

 

Допунска

 

VI1 VII1,2,3 VIII1,2,3

Среда, претчас

 

Допунска

 

Драгослав Цојић

Среда, 7 час

     

VI2,3

 
 

Додатна

   

Петак, претчас

         

 

Биологија

допунска

 

Десанка Тасић

Понедељак, претчас

 

додатна

 

Живковић

Среда, претчас

     

V VI VII VIII

 
         

Биологија

Допунска

   

Четвртак, претчас

     

Драгана Вучић

 
 

Додатна

 

VI VII VIII

Петак, претчас

         

Географија

Допунска

 

Василије

Уторак, претчас

 

Припремна

 

Копривица

Четвртак,претчас

     

V VI VII VIII

 
         

Географија

Допунска

 

Катарина Живковић

Четвртак, 7 час

 

Додатна

     

Историја

Додатна

 

Данијела Ђоковић

Понедељак, претчас

 

Допунска

 

V VI VII VIII

 

Историја

Додатна

 

Живојин Хаџић

 
     

V VI VII VIII

 
         

Музичка култура

Секција соло

 

Миљана

Драшковић

V VI VII VIII

Уторак 7. час

Среда 7. и 8. час

Уторак 4. час

 

певања

 

Хор

 
     

ТИО

Техничко цртање

 

Драгослав Цојић

 
 

на рачунару

 

VIII

 

ТИО

Саобраћајна

 

Славица Митровић

 
 

секција

 

V VI VII VIII

 
 

Информатичка

     
 

секција

     
 

Ватрогасна секција

 

Владимир

Јовановић

V VI VII VIII

 
     
 

Ауто-мото секција

     

Физичко васпитање

Стони тенис

 

Владимир

Ђорђевић

V VI VII VIII

 Уторак, претчас

       
       
 

Шах

 

Бојана Поповић

 

Веронаука

Секција

 

Марко Поповић

 
 

Слободне активности

 
         

Медијатека

Мултимедијалана

секција

 

Неда

Димитријевић

 

Мултимедијална секција

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ Пиносава

 

ПРЕДМЕТ

ВРСТА АКТИВНОСТИ

РАЗРЕД

НАСТАВНИК

ДАН И ВРЕМЕ

Српски језик

додатна

 

Дубравка Пејовић

четвртак, претчас, пре подне

допунска

 

среда, претчас

припремна

 

понедељак, претчас

литерарно- драмска

 

петак, претчас, пре подне

Енглески језик

додатна

 

Ненад Кадријевић

уторак, 7. час

допунска

   

петак, 7. час

Француски језик

допунска, додатна

 

Елма Имамовић

среда, претчас, пре подне

Математика

додатна

 

Тамара Милићевић

петак, претчас

допунска

 

уторак, претчас

припремна

 

четвртак, 7. час

Биологија

додатна

 

Деса Тасић Живковић

уторак, претчас

допунска

 

четвртак, 7. час

Хемија

додатна

 

Рада Барић Ђорђевић

среда, претчас

допунска

 

Физика

допунска

 

Светлана Јока

уторак, претчас, пре подне

додатна

 

Историја

допунска

 

Данијела Ђоковић

петак, 7. час, пре подне

додатна

 

Географија

допунска

додатна

 

Василије Копривица

понедељак, 7. час

 

Физичко васпитање

секција – одбојка

 

Маријана Брашњо

понедељак, претчас, друга смена

ТИО

саобраћајна секција

 

Славица Митровић

среда, 7. час, прва смена

     

Марија Марковић

уторак, 5. час

     

Ивана Игнески

четвртак, 5. час

     

Биљана Ласковић

петак, 5. час

 

допунска

 

Весна Дрезгић

четвртак, 5. час

 

додатна

 

среда, 6. час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ Зуце

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПРЕДМЕТ

 

НАЗИВ

ТЕРМИН

НАСТАВНИКА

       

АКТИВНОСТИ

   
         

Татјана Џелетовић

Српски језик

 

припремна VIII

понедељак претчас/7час

             

додатна V,VI,VII,VIII

уторак претчас/7.час

             

допунска

Четвртак, претчас/7.час

             

V,VI,VII

Петак, претчас/7.час

             

Литерарна

Чос  VI/5

Среда,претчас

 

Ненад Ђорђевић

Енглески

 

допунска

Среда, претчас

     

језик

     

петак 7 час

             

додатна

   

Елма Имамовић

Француски

 

допунска

Четвртак 7.час

     

језик

   

5,6,7,8

 
             

додатна

Понедељак, 7.час

 

Гордана Бојовић Ђ.

Математика

 

допунска

додатна

Петак, претчас(VII разред)

Понедељак, претчас(Vразред)

Уторак,претчас(VIII разред)

Среда, претчас(VII разред)

                   
             

припремна

 
                   

Драгана Вучић

Биологија

 

додатна

Понедељак, претчас

Среда, претчас

             

5,6,7,8

 
             

допунска 5,6,7,8

   

Рада Барић Ђ.

Хемија

     

Понедељак, претчас

             

додатна 7,8

   
           

Данијела

 

Географија

 

допунска 5,7,8

Среда, 7.час

Кушљевић Н.

               

Тања Ђокић

ЦСВ

         
         

Драгана Поповић

Музичка кул.

 

хор

Понедељак, претчас

           

Мирослав Миленковић

ТиТ

   

секција

 Уторак, преподне, 7 час

Послеподне, претчас

               
                   
                 
                   

Драгослав Цојић

Физика, ТиТ

 

секција

Понедељак 7 час

             

„ТЦМР“

Четвртак, 7 час

             

Допунска

Додатна

Уторак, претчас

                       

                                                              

 

ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА- БЕЛИ ПОТОК

наставник

предмет

термин

Невенка Мијаиловић

III/1

Уторак, 1 час

Јасмина Гајић

III/2

Понедељак 1. час

Сања Рајковић

III/3

Петак 1. час

Мирјана Неоричић

IV/1

Четвртак 3. час

Весна Величковић

IV/2

Четвртак, 1 час

Бојана Поповић

I/1

Понедељак, 2 час

     

Александра Димитријевић

I/2

Уторак, 2 час

Ружица Штулић

I/3

Уторак, , 2 час

Сузана Јанковић

II/1

Понедељак, 3 час

Ана Икер

II/2

Среда, 4 час

Ивана Цветић

II/3

Понедељак 2. час

Ана Ристић Вучковић

Српски језик

Среда, 4 час

Снежана Стојановић

Српски језик

Понедељак, 6 час

Ивана Трајковић

Српски језик

Среда, 2. час

Маја Хаџић

Енглески језик

Среда, 3 час

Ненад Кадријевић

Енглески језик

Среда, 4. час

Нина Драгић

Енглески језик

Четвртак, 5 час

Николина Карановић

Француски језик

Уторак, 4 час

Драгана Јовановић

Француски језик

Понедељак, 3 час

Загорка Комарица Савић

математика

Среда, 5 час

Зорица Обућина

математика

Уторак, 6 час

Александра Стевановић

математика

Понедељак, 4 час

Василије Копривица

Географија

Четвртак, 5 час

К. Живановић

географија

Четвртак, 3 час

Живојин Хаџић

историја

Петак, 3 час

Данијела Ђоковић

Историја

Понедељак, 2 час

Десанка Тасић Живковић

биологија

Понедељак, 5 час

Драгана Вучић

биологија

Петак, 2 час

Сања Максимовић

Хемија

Понедељак, 4 час

Светлана Јока

физика

Среда, 3 час

Драгодлав Цојић

физика

Среда, 4 час

Горан Милосављевић

Ликовна култура

Среда, 6 час

     

Миљана Драшковић

Музичка култура

Уторак, 4 час

Владимир Јовановић

ТИО

Петак, 3 час

Славица Митровић

ТИО

Четвртак, 3 час

Владимир Ђорђевић

Физичко васпитање

Петак 3. час

Марко Поповић

Верска настава

Среда 3. час

Неда Димитријевић

Грађанско Васпитање

Уторак, 2 час

 

 

               

      ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА – ПИНОСАВА

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

1.Марија Марковић

први разред

понедељак, 2. час

2.Ивана Игнески

други разред

уторак, 2. час

3.Биљана Ласковић

трећи разред

четвртак, 3. час

4.Весна Дрезгић

четврти разред

понедељак 3. час

5.Дубравка Пејовић

Српски језик;                   6/4

четвртак, 4. час

6.Ненад Кадријевић

Енглески језик; 5/4

уторак, 3. час

7.Елма Имамовић

Француски језик

среда, 4. час, после подне

8.Тамара Бранкован

Математика

понедељак, 5. час, после подне

9.Десанка Тасић Живковић

Биологија

четвртак, 2. час

10.Рада Барић Ђорђевић

Хемија

понедељак, 3. час

11.Светлана Јока

Физика

уторак, 4. час

12.Данијела Ђоковић

Историја, Свакодневни живот у прошлости

уторак, 4. час

13.Василије Копривица

Географија; 7/4

 

понедељак, 4. час после подне; понедељак, претчас, пре подне

14.Горан Милосављевић

Ликовна култура, Цртање, сликање, вајање

четвртак, 3. час

15.Миљана Драшковић

Музичка култура

понедељак, 3. час, пре подне

16.Маријана Брашњо

Физичка култура,

Изабрани спорт (фудбал, одбојка)

четвртак, 3. час

17.Славица Митровић

Техничко и информатичко образовање, Техника и технологија, Информатика; 8/4

понедељак, 4. час

18.Дарко Крстић

Верска настава

понедељак, 2. час. после подне; понедељак 5. час пре подне

19. Неда Димитријевић

Грађанско васпитање

среда, 3. час пре подне

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА – ЗУЦЕ

 

Пре подне

 

После подне

  Наставник

Дан

 

Час

Дан

Час

Милена Петровић

Уторак

 

4.

Уторак

           4.

Марија Милошевић

Четвртак

 

2.

Четвртак

4.

Љиља Милошевић

Четвртак

 

3.

Четвртак

3.

Љиљана Богуновић

Уторак

 

2.

Уторак

2.

Џелетовић Татјана

Уторак

 

4.

Уторак

3

Ненад Ђорђевић

Петак

 

4.

Петак

4.

Сања Ђокић

Четвртак

 

3.

Четвртак

4.

Драгана Поповић

Понедељак

 

5.

Понедељак

2.

Живојин Хаџић

Четвртак

 

3.

   

Данијела К. Никитовић

Среда

 

7.

      Среда

2.

Гордана Б. Ђурић

Петак

 

3.

Среда

4.

Драгана Вучић

Понедељак

 

4.

Понедељак

2.

Драгослав Цојић

Четвртак

 

4.

Четвртак

2.

Рада Барић

Среда

        

4.

   

Елма Имамовић

Четвртак

 

    7.

 Четвртак

           3.

Петар Кордић

      Понедељак

 

6.

   

Душка Љуштина

Уторак

 

3.

Петак

2.

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

  

Разред

Укупан број

Број дечака

Број девојчица

1-1

22

16

6

1-2

20

12

8

1-3

19

11

8

1-4

16

9

7

1-5

21

15

6

Укупно

98

63

35

2-1

20

10

10

2-2

21

9

12

2-3

20

12

8

2-4

22

12

10

2-5

18

8

10

Укупно

101

51

50

3-1

28

11

17

3-2

29

12

17

3-3

15

7

8

3-4

6

4

2

Укупно

78

34

44

4-1

18

11

7

4-2

23

11

12

4-3

21

11

10

4-4

20

12

8

4-5

15

6

9

Укупно

97

51

46

5-1

20

12

8

5-2

20

12

8

5-3

22

11

11

5-4

17

6

11

5-5

16

8

8

Укупно

95

49

46

6-1

27

13

14

6-2

22

10

12

6-3

25

11

14

6-4

13

6

7

6-5

20

7

13

Укупно

107

47

60

7-1

20

11

9

7-2

24

12

12

7-3

21

10

11

7-4

22

13

9

7-5

17

9

8

Укупно

104

55

49

8-1

19

11

8

8-2

18

10

8

8-3

18

10

8

8-4

16

11

5

8-5

22

9

13

Укупно

94

51

42

Сп. одељење

4

2

2

УКУПНО

777

403

374

Бројно стање одењења и  ученика у матичној школи и издвојеним одељењима

Разред

Бели Поток

Пиносава

Зуце

Укупно

Бр.од.

Бр.уч.

Бр.од.

Бр.уч.

Бр.од.

Бр.уч.

I

3

61

1

16

1

21

98

II

3

61

1

22

1

18

101

III

2

57

1

15

1

6

78

IV

3

62

1

20

1

6

97

I - IV

11

241

4

73

4

51

374

V

3

62

1

17

1

16

95

VI

3

74

1

17

1

16

107

VII

3

65

1

22

1

17

104

VIII

3

55

1

16

1

22

93

V - VIII

12

256

4

72

4

71

399

Спец. одељ.

1

4

-

-

-

-

4

I - VIII

23

497

8

145

8

122

777

  • УКУПАН БРОЈ ОДЕЉЕЊА   40
  • УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА   777

            У овој школској години је уписано ­­­-- нових ученика.У матичној школи у Белом Потоку васпитно-образовни процес организоваће се искључиво у преподневној смени. У издвојеним одељењима у Пиносави и Зуцу васпитно-образовни процес се организује у две смене са почетком наставе у 8 часова и 14.00 часова, тако што ће се наизменично мењати ученици од I - IV и ученици од V- VIII разреда. Часови разредногстарешине реализоваће  се у оквиру часова редовне наставе, а слободне активности, допунска и додатна настава у виду предчасова или у међусмени.

Мисао дана

РАСПУСТ

Када школски распуст дођe
бацим бригу на вeсeљe,
па до првог школског звона
бројим данe и нeдeљe.

Волeо бих изнад свeга
да сe школа рeформишe,
обавeза да јe мањe
а распуста много вишe.

Мирослав Кокошар