драшко
Директор школе Драгиша Драшковић, професор  физичког  васпитања