Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

Распоред часова ваннаставних активности - Бели Поток

 

ПРЕДМEТ

НАСТАВНИК

РАЗРЕД

АКТИВНОСТ

ДАН И ВРЕМЕ

Математика

Зорица Обућина

VII

V

Допунска н.

Четвртак, претчас

Понедељак, претчас

Додатна н.

Петак, претчас

Припремна н.

 

Математика

Загорка Савић Комарица

VIII

VI

Допунска н.

Петак, претчас

Понедељак, претчас

     

Додатна н.

Уторак, претчас

Математика

Александра Стевановић

 

Допунска

Додатна

Припремна настава

Среда, претчас

Четвртак, претчас

Српски језик

Снежана Стојановић

V- VIII

VI-VIII

VI-VIII


VIII-2

VI-VIII

Литерарана секција

Допунска
настава
Припремна настава

Додатна настава

Четвртак,7. час

Уторак, претчас

Понедељак, 7. часСреда,7. час

Српски језик

Дубравка Пејовић

V

VI

VIII

Допунска н.

Додатна н.

Литерарно драмска

Припремна н.

Понедељак,претчас

Уторак, претчас

Петак, претчас

Среда, претчас

Српски језик

Ивана Трајковић

V,VI

Додатна настава

Допунска настава

Припремна настава

Рецитаторско драмска секција

Среда,претчас

Четвртак, претчас

Петак, претчас

Енглески језик

Ненад Кадријевић

 

Додатна н.

Допунска

Уторак, 7час

Четвртак, 7. час

Енглески језик

Маја Хаџић

 

Допунска настава

Додатна настава

Секција

Уторак, 7. час

Четвртак, 7. час

Уторак претчас

Енглески језик

Нина Драгић

V,VII

Додатна н.

Допунска н.

Уторак, претчас

Петак, претчас

Француски језик

Драгана Јовановић

 

Допунска н.

Допунска н.

Додатна н.

Понедељак, претчас

Уторак, претчас

Петак, 7 час

Француски језик

Ана Радмилац

 

Допунска н.

Додатна н.

Четвртак, претчас

Француски језик

Елма Имамовић

 

Допунска н.

Додатна н.

 

Хемија

Сања Максимовић

VII, VIII

Додатна настава

Допунска настава

Понедељак, 7. час

Среда, 7. час

Физика

Светлана Јока

 

Додатна н.

Допунска н.

Петак, претчас

Среда, претчас

Физика

Драгослав Цојић

 

Додатна н.

Допунска н.

 

Биологија

Десанка Тасић Живковић

 

Допунска н.

Додатна н.

Среда, претчас

Биологија

Драгана Вучић

 

Допунска н.

Додатна н.

Уторак, 7 час

Четвртак, претчас

Географија

Василије Копривица

 

Допунска н.

Припремна н.

Четвртак, претчас

Уторак, претчас

Географија

Данијела Кушљевић Никитовић

 

Допунска н.

Додатна н.

 

Географија

Душица Трнавац

 

Допунска н.

Среда, претчас

Историја

Данијела Ђоковић

 

Додатна н.

Среда, претчас

Историја

Владан  Ћулафић

     

Музичка култура

Миљана Драшковић

 

Секција соло певања

Хор

Среда, 7. час

ТИО

Славица Митровић

 

Саобраћајна секција

Информатичка секција

Четвртак, 7.час

Уторак, 7. час

 

Неда Димитријевић

 

Мултимедијална секција

Понедељак, претчас

ТИО

Владимир Јовановић

 

Ваздухопловна секција

Бродомоделарска

Ватрогасна секција

Ауто-мото секција

Уторак, претчас

Четвртак, претчас

Среда, претчас

Петак, претчас

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ИО  Пиносава

ПРЕДМЕТ

ВРСТА АКТИВНОСТИ

РАЗРЕД

НАСТАВНИК

ДАН И ВРЕМЕ

Српски језик

додатна

 

Ана Ристић Вучковић

Понедељак, претчас

допунска

 

Понедељак, претчас

припремна

 

Петак, претчас

рецитаторска секција

 

Четвртак, 7.час

Енглески језик

додатна

 

Ненад Кадријевић

Петак, 7.час

допунска

 

Четвртак, претчас

Француски језик

допунска, додатна

 

Елма Имамовић

Уторак, 7.час

Петак, 7.час

Математика

додатна

 

Босиљка

Јовановић

Понедељак, 7.час

допунска

 

Понедељак, 7.час

припремна

 

Уторак, 7.час

Биологија

додатна

 

Деса Тасић Живковић

Уторак, претчас (сваке друге недеље)

допунска

 

Уторак, претчас

Хемија

додатна

 

Рада Барић Ђорђевић

Понедељак, претчас

допунска

 

Понедељак, претчас

Физика

допунска

 

Светлана Јока

Уторак, претчас

додатна

 

Четвртак, претчас

Историја

допунска

 

Данијела Ђоковић

Петак, претчас

додатна

   

Географија

допунска

додатна

 

Василије Копривица

Понедељак, 7.час

 

Среда, 7.час

Физичко васпитање

секција – одбојка

 

Маријана Брашњо

Среда, претчас

ТИО

Ватрогасна с.

Аутомото с.

 

Владимир

Јовановић

Среда, претчас

Петак, претчас

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ -  ИО Зуце

ПРЕДМEТ

НАСТАВНИК

РАЗРЕД

АКТИВНОСТ

ДАН И ВРЕМЕ

Математика

Гордана Бојовић Ђурић

 

Допунска н.

Петак претчас 5,6,7,8

Додатна н.

Четвртак претчас,5,6,7,8

Припремна н.

Уторак 7. час

биологија

Драгана Вучић

 

Допунска н.

Понедељак 7. час

Додатна н.

Припремна н.

Среда 7. час

Понедељак претчас

Физика

Драгослав Цојић

 

Допунска

Додатна

Припремна настава

Понедељак 7. час

Четвртак 7. час

Уторак 7. час

Српски језик

Татјана  Џелетовић

 

Драмска секција

Допунска настава

Додатна настава

Припремна

Петак предчас

Четвртак, 5,6,7

Среда претчас 5, 6, 7, 8

Уторак претчас

француски

Елма Имамовић

 

Допунска настава

Додатна настава

Среда претчас

Понедељак 7. час

историја

Владан Ћулафић

 

Додатна настава

Допунска настава

Уторак претчас

Четвртак 7. час

Енглески језик

Ђорђевић Ненад

 

Додатна н.

Допунска

Петак претчас

Петак 7. час

хемија

Максимовић Сања

 

Допунска настава

Додатна настава

Уторак претчас

Четвртак претчас

географија

Данијела Кушљевић Никитовић

 

Допунска настава

Додатна настава

Понедељак претчас

 

 

 

 

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)