Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Презиме и име

Радно место

Драгиша Драшковић

Директор школе

Бојана Томић

Педагог

Помоћник директора

Лазар Ванић

Психолог

Андријана Милетић

Олигофренопедагог

Николина Марковић

Педагог

Зорица Ђелић

Библиотекар

Ивана Мартиновић

Олигофренопедагог

Неда Димитријевић

Проф.грађанског васпитања

Помоћник директора

Снежана Стојановић

Проф. Српског језика и књижевности

Ана Ристић Вучковић

Проф. Српског језика и књижевности

Ивана Трајковић

Проф. Српског језика и књижевности

Дубравка Пејовић

Проф. Српског језика и књижевности

Татјана Џелетовић

Проф. Српског језика и књижевности

Маја Хаџић

Проф. Енглеског језика

Ненад Кадријевић

Проф. Енглеског језика

 Нина Драгић

Проф. Енглеског језика

Ненад Ђорђевић

Проф. Енглеског језика

Драгана Јовановић

Проф. Француског  jeзика

Елма Имамовић

Проф. Француског  језика

Ана Радмилац

Проф. Француског  језика

Владан Ћулафић

Проф. Историје

Данијела Ђоковић

Проф. Историје

Василије Копривица

Проф. Географије

Данијела Кушљевић Никитовић

Проф. Географије

Душица Трнавац

Проф. Географије

Десанка Тасић Живковић

Проф. Биологије

Драгана Вучић

Проф. Биологије

Светлана Јока

Проф. Физике

Сања Максимовић

Порф. Хемије

Рада Барић Ђорђевић

Проф. Хемије

Зорица Обућина

Проф. Математике

Загорка Савић Комарица

Проф. Математике

Александра Стевановић

Проф. Математике

Босиљка Јовановић

Проф. Математике

 Проф. Информатике

Гордана Бојовић Ђурић

Проф. Математике

 Проф. Информатике

Владица Марковић

Проф. ТИТ и Информатике

Славица Митровић

Проф. ТИТ и Информатике

Драгослав Цојић

Проф. ТИТ и      физике

Помоћник директора

Мирослав Миленковић

Проф. Информатике и ТИТ

Миљана Драшковић

Проф. Музичке културе

Ана Јовановић

Проф. Музичке културе

Горан Милосављевић

Проф. Ликовне  културе

Сања Ђокић

Проф. Ликовне  културе

Владимир Ђорђевић

Проф. Физичког васпитања

Душка Љуштина

Проф. Физичког васпитања

Маријана Брашњо

Проф. Физичког васпитања

Марко Поповић

Проф. Верске  наставе

Петар Кордић

Проф. Верске  наставе

Дарко Крстић

Проф. Верске  наставе

Сузана Јанковић

Проф. разредне наставе

Ана Икер

Проф. разредне наставе

Ивана Цветић

Проф. разредне наставе

Ивана Игнески

Проф. разредне наставе

Марија Младеновић

Проф. разредне наставе

Невенка Мијаиловић

Проф. разредне наставе

Јасмина Гајић

Проф. разредне наставе

Сања Рајковић

Проф. разредне наставе

Биљана Ласковић

Проф. разредне наставе

Марија Милошевић

Проф. разредне наставе

Мирјана Неоричић

Проф. разредне наставе

Весна Величковић

Проф. разредне наставе

Весна Јелисавчић

Проф. разредне наставе

Весна Дрезгић

Наст. разредне наставе

Љиља Милошевић

Проф. разредне наставе

Ружица Штулић

Проф. разредне наставе

Бојана Поповић

Проф. разредне наставе

Александра Димитријевић

Наст. Разредне наставе

Марија Марковић

Проф. разредне наставе

Љиља Богуновић

Наст. разредне наставе

Мина Милошевић

Проф. разредне наставе –
продужени боравак

Сања Цекић

Проф. разредне наставе –
продужени боравак

Ивана Драгутиновић

Проф. разредне наставе –
продужени боравак

Јована Јанкковић

Проф. разредне наставе –
продужени боравак

Јелена Мијаиловић

Проф. разредне наставе –
продужени боравак

Кљајић Милена

Проф. разредне наставе

Огњановић Милица

Проф. разредне наставе

Десанка Танасијевић

Секретар школе

Светлана Живојиновић

Рачунополагач

Александра Гашевић Драшковић

Благајник

Бешевић Далибор

Домар школе

Миловановић Горан

Домар школе

Милосављевић Драган

Домар школе

Николић Драгица

Куварица/ сервирка

Пијевац Вера

Чистачица

Петровић Весна

Чистачица

Вукојевић Надежда

Чистачица

Марковић Стојна

Чистачица

Оливера Марковић

Чистачица

Јанковић Милена

Чистачица

Слађана Цветковић Милуновић

Чистачица

Бешевић Душанка

Чистачица

Мирковић Љубица

Чистачица

Милинковић Доста

Чистачица

Милановић Милка

Чистачица

Јованић Јасмина

Чистачица

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)