логоУ уторак 22.03.2022. године у одељењу 6/2 је одржан угледни час на тему „Обновљиви извори енергије и мере за рационално и безбедно коришћење топлотне енергије“.

Часу присуствују колеге Маја Хаџић – наставница енглеског језика, Сузана Јовановић – наставница разредне наставе, Владимир Васић – наставник технике и технологије, Драгослав Цојић – наставник технике и технологије, Бојана Томић – педагог и Лазар Ванић – психолог.

Угледни час је планиран као једна од активности у оквиру Еразмус+ пројекта „Повезани наставници – боље школе“ ради примене и приказивања знања стечених приликом посете школи Митешуле 2 у Ворглу у Аустрији. На овом часу је представљен начин примене веб алата Genially.
Genially

Genially је веб алат, доступан је и у бесплатној верзији која омогућава да креирамо анимиране инфографике, интерактивне презентације, па чак и међу ученицима веома популарне escape games. Овај алат можемо користити да својим ученицима представимо садржај на забаван начин или га они могу користити као визуелну помоћ током њихових усмених презентација.

Циљ часа је био да ученици кроз Квиз-игрице које су направљене у алату Genially обнове и понављањем у случају грешке утврде знање о обновљивим изворима енергије и потреби штедње енергије ради очувања животне средине.
Ученици су решавали квиз  кроз који утврђују знање о врстама извора енергије.
https://view.genial.ly/6237356538e8190012c43312/interactive-content-izvori-energie

У следећем квизу је био уграђен видео који су одгледали, а потом решавали квиз. Видео је на енглеском језику па је за његов превод задужена једна ученица.
https://view.genial.ly/6235d845cc269a0018083b73/interactive-content-video-oie

Следио је Кахут квиз, а потом још један  Genially о одрживости и животној средини.
https://view.genial.ly/6238a9c5202d870018a51832/interactive-content-odrzhivost-i-zhivotna-sredina

Ученици су били веома активни, решавали су квизове преко рачунара или телефона, а понеко и на паметној табли. Атмосфера је била радна, навијало се, такмичило, дебатовало.
Колегама се свидео алат који је приказан.

Митровић Славица – наставница технике и технологије


9

 

357132