Техничко особље
  • Регистрација

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ У ОШ“ВАСА ЧАРАПИЋ“

2015/2016. ГОДИНА


1.    ДРАГИЦА  НИКОЛИЋ – кувар

2.    МИЛОШ БЕШЕВИЋ – домар

3.    ЗОРАН МИЛОСАВЉЕВИЋ – домар

4.    МИРКО МИРКОВИЋ –домар

5.    МИЛЕНА ЈАНКОВИЋ –спремачица

6.    МИЛКА МИЛАНОВИЋ – спремачица

7.    ЉУБИЦА МИРКОВИЋ –спремачица

8.  ДУШАНКА БЕШЕВИЋ –спремачица

9.  ЈАСМИНА ЈОВАНИЋ – спремачица

10.  ВЕРА ПИЈЕВАЦ –спремачица

11.  НАДЕЖДА  ВУКОЈЕВИЋ – спремачица

12.  СТОЈНА МАРКОВИЋ –спремачица

13.  БРАНКА ГАГИЋ –спремачица

14.  СТАНА СТАМЕНКОВИЋ – спремачица

15.  МИЛАДИНКА ПЕТРОВИЋ –спремачица

16.  ДОСТА МИЛИНКОВИЋ -спремачица

Мисао дана

"Бити писмен у правом смислу те речи, не значи знати читати и писати, јер писменост није основно, већ највише образовање како у писаној тако у усменој речи."

андрагог, др Ранко Булатовић,

професор Филозофског факултета у Београду