Секретар
  • Регистрација

Десанка Танасијевић, дипломирани правник, запослена је на пословима секретара школе од 01.10.2005. Има 25 година радног искуства.

 

Мисао дана

"Ја не знам ништа боље, сложеније и занимљивије од човека."

Максим Горки