Директор
  • Регистрација

Драгиша Драшковић -  директор школе.

 

 

 

 

 

Мисао дана

"Ја не знам ништа боље, сложеније и занимљивије од човека."

Максим Горки