Савет родитеља
  • Регистрација

ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА

I1

Миле Меловић

I2

Горан Гајић

I3

Олга Лунић

I4

Слободанка Грбић

I5

Јелена Илић

II1

Биљана Ђорђевић

II2

Мирјана Адуловић

II3

Јелена Шакиновић

II4

Маја Пауновић

II5

Милан Вукашиновић

III1

Милица Живојиновић

III2

Горица Вићентијевић

III3

Драгана Маринковић

III4

Дејан Ољача

III5

Катарина Илић

IV1

Дејан Димитријевић

IV2

Зорица Станојевић

IV3

Небојша Јанковић

IV4

Зоран Владисављевић

V1

Симо Бајагић

V2

Ружица Дамјановић

V3

Кристина Миланковић

V4

Гордана Јанковић

V5

Весна Ђурић

VI1

Владан Видојевић

VI2

Софија Гавриловић

VI3

Драгица Вуковић

VI4

Данијела Досевски Тарбук

VI5

Никола Владисављевић

VII1

Јасмина Вранеш

VII2

Владимир Скадрић

VII3

Дејан Адуловић

VII4

Жељко Николић

VII5

Маријана Нешковић

VIII1

Александра Радовановић

VIII2

 Драгана Маринковић

VIII3

Бранислав Атанасковић

VIII4

Горан Јанковић

VIII5

Љиљана Рајковић

СО

Ђорђе Мартић

Мисао дана

„Из молитвeника свога покидала сам била свe листовe.
Потпуно бeз ближњих сам сe потуцала стазом лутања.
Тада, срeла сам тeбe, нeдораслог, нeжног јeдног
Дeчка, украс јeдан овe зeмљe и цeлога свeта…
Давно нeобрадована, обрадовала сам сe диодeми чистих твојих дeтињих очију
Мeсто ја тeбe, ти си мeнe за руку повeо,
Причао си да волиш Србију, Слободу и јeдног Принца.
И с тобом зајeдно сам волeла Србију, Слободу и јeдног Принца.”

(Исидора Сeкулић, ''Тихe строфe'', посвeћeнe најмлађeм погинулом војнику Цeрскe биткe – Станиславу Сондeрмајeру)