Савет родитеља
  • Регистрација

ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА

Ред.бр. ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1. I-1 Рајна Гавриловић 
2. I-2 Мирјана Адуловић 
3. I-3 Милица Живојиновић 
4. I-4 Дејан Вучковић 
5. I-5 Милан Вукашиновић 
6. II-1 Миливоје Словић 
7. II-2  Јелена Марковић
8. II-3 Анита Урошевић 
9. II-4  Дејан Ољача
10. II-5  Дејана Милатовић
11. III-1 Ненад Несторовић 
12. III-2  Зорица Станојевић
13. III-3  Драгана Ђолнић
14. III-4  Зоран Владисављевић
15. IV-1  Симо Бајагић
16. IV-2  Ружица Дамјановић
17. IV-3 Милан Катић 
18. IV-4 Горан Николић 
19. IV-5  Мирко Перњаковић
20. V-1 Јелена Видојевић
21. V-2 Божидар Николић 
22. V-3 Драгица Вуковић 
23. V-4 Ирена Рајковић 
24. V-5 Ивана Дачевић 
25. VI-1  Дејан Димитријевић
26. VI-2 Владимир Скадрић 
27. VI-3 Дејан Адуловић 
28. VI-4  Дејан Пауновић
29. VI-5  Данијел Стевановић
30. VII-1 Александра Радовановић 
31. VII-2  Драгана Маринковић
32. VII-3 Ана Вићентијевић 
33. VII-4  Горан Јанковић
34. VII-5 Јелена Стефановић 
35. VIII-1  Светлана Станковић
36. VIII-2 Владан Гајић 
37. VIII-3 Срђан Милетић 
38. VIII-4  Снежана Ловрић
39. VIII-5  Милорад Бабић
40. спец.одељ.  Биљана Дурковић

Мисао дана

"Просечан учитељ говори. Добар учитељ објашњава. Изврстан учитељ показује. Врхунски учитељ инспирише."
( Вилијам Артур Вард
)