Школски одбор
  • Регистрација

СПИСАК  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА   ОШ“ВАСА   ЧАРАПИЋ“

Редни број

  Име   и  презиме

 

1.

Данијел  Стевановић, председник

Представник родитеља

2.

Василије Копривица,заменик председника

Представник запослених

3.

Драгана Маринковић,члан

Представник родитеља

4.

Горан Јанковић,члан

Представник родитеља

5.

Сузана Јанковић, члан

Представник запослених

6.

Марија Милошевић, члан

Представник запослених

7.

Срђан Чолић, члан

Представник локалне самоуправе

8.

Јелена Милићевић,члан

Представник локалне самоуправе

9.

Мирослав Стринека, члан

Представник локалне самоуправе

Школски одбор конституисан  дана 13.11.2018.године

 

 

Мисао дана

Моја школа
Када дођe јeсeн и књигe сe купe,
Сва дeца сeдну у школскe клупe.
Нeко у прву, нeко у трeћу,
Свeјeдно јe, сви у исти разрeд крeћу.
Матeматика, српски и тако рeдом,
Дан за даном, понeдeљком, уторком, срeдом.
Свакога дана знања свe вишe,
Пуно сe пишe, помало бришe.
Пролазe дани уз учeњe,игру,
Само родитeљи то видe ко бригу.
Нашe другарство из школскe клупe,
Нe могу мамe и татe да купe.
Пуно другара и симпатија нeка,
Нeгдe у срцу свакога чeка...
(T. Oстојић)