Ученички парламент
  • Регистрација

 

Ред.бр.

Име и презиме ученика

Одељење

1.

Анђела Спасић

8-1

2.

Лука Гачевић

8-1

3.

Николина Косић

8-2

4.

Марта Ралевић

8-2

5.

Александра Студен

8-3

6.

Љубомир Живковић

8-3

7.

Марија Мацановић

8-4

8.

Јована Миленковић

8-4

9.

Ненад Мерџић

8-5

10.

Милош Вуканић

8-5

11.

Михајло Милићевић

7-1

12.

Јелена Рајковић

7-1

13.

Марко Илић

7-2

14.

Михаило Скадрић

7-2

15.

Лазар Радовић

7-3

16.

Кристина Митровић

7-3

17.

Милица Радујко

7-4

18.

Лазар Николић

7-4

19.

Невена Илић

7-5

20.

Мина Стевановић

7-5

21.

Дајана Дурковић

со

  • Председник УП – Јелена Рајковић 7-1
  • Заменик УП – Михајло Скадрић 7-2
  • Записничар УП – Кристина Митровић 7-3
  • Представник УП за ШО – Јелена Рајковић 7-1
  • Представник УП у Тиму за квалитет – Марта Ралевић 8-2
  • Представници УП за Развојно планирање -    Марко Илић  7-2,  Јована Миленковић  8-4, Невена Илић  7-5

 

Координатор Ученичког парламента                                        Директор школе

Неда  Димитријевић                                                                   Драгиша Драшковић

                                                     

Мисао дана

Моја школа
Када дођe јeсeн и књигe сe купe,
Сва дeца сeдну у школскe клупe.
Нeко у прву, нeко у трeћу,
Свeјeдно јe, сви у исти разрeд крeћу.
Матeматика, српски и тако рeдом,
Дан за даном, понeдeљком, уторком, срeдом.
Свакога дана знања свe вишe,
Пуно сe пишe, помало бришe.
Пролазe дани уз учeњe,игру,
Само родитeљи то видe ко бригу.
Нашe другарство из школскe клупe,
Нe могу мамe и татe да купe.
Пуно другара и симпатија нeка,
Нeгдe у срцу свакога чeка...
(T. Oстојић)